Loading the player...
Programovanie STEM mobilných aplikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD.
652 views • 05.11.2015
Cieľom seminára Scientix bolo: predstaviť iniciatívu Scientix, portál (www.scientix.eu), služby a aktivity na podporu STEM vzdelávania (Science, Technology, Engineering, Mathematics), poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných projektov realizovaných na VŠ, SŠ a ZŠ zameraných na inováciu a zatraktívnenie STEM vzdelávania a nasmerovania mladých ľudí k štúdium prírodovedných a technických odborov, diskutovať o spolupráci a koordinácii prístupov v STEM vzdelávaní a popularizácii vedy, rozširovať a zdieľať vytvorené materiály.