Loading the player...
Nanoveda hýbe svetom – atóm po atóme
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
1813 views • 20.09.2016
Prostredníctvom prednášky sa účastníci dozvedia ako pomocou moderných prístrojov, akými sú napr. skenovací tunelový mikroskop či mikroskop atómových síl, je možné zobrazovať a premiestňovať jednotlivé atómy a následne vytvárať a skúmať nanoštruktúry s nevšednými vlastnosťami, v ktorých sa prejavujú zákony kvantovej fyziky. To nám umožní hlbšie spoznávať svet a meniť ho k lepšiemu, atóm po atóme.