Department - Institute of Chemistry


Potenciálne protinádorové heterocyklické zlúčeniny a ich DNA-väzbová a topoizomerázová aktivita.
doc. RNDr. Mária Kožurková, CS ...
104 views • 10.06.2020
Rozvíjanie vedeckých zručností žiakov
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc ...
2253 views • 05.11.2015
Bádateľský prístup k výučbe matematiky, fyziky a informatiky  a hodnotenie efektívnosti inovatívnych
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, Ph ...
1897 views • 05.11.2015
Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, C ...
1457 views • 30.09.2015
Globálna zmena klímy
Mgr. Alexander Ač, PhD.
1968 views • 30.09.2015
Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: Úžasná chémia boranov!
Michael Londesborough
1649 views • 30.09.2015
Secret energy
Michael Londesborough
2065 views • 30.09.2015