Department - Institute of Physics


Conclusion, evaluation
Karel Šafařík
719 views • 23.06.2017
News from astrophysics
Jiří Grygar
682 views • 23.06.2017
Impact of science on society
Barbora Bruant Gulejova
618 views • 23.06.2017
Accelerators in the sky and underground (2)
Jiří Grygar
621 views • 23.06.2017
Accelerators in the sky and underground (1)
Jiří Grygar
610 views • 22.06.2017
CMS experiment
Ivan Mikulec
510 views • 22.06.2017
Application of CERN developments
Peter Chochula
600 views • 22.06.2017
Introduction to Particle Physics (3)
Boris Tomášik
553 views • 22.06.2017
Introduction to Particle Physics (2)
Boris Tomášik
581 views • 21.06.2017
CP violation – NA62 experiment
Michal Kovaľ
630 views • 21.06.2017
Introduction to GRID Computing
Marián Babik
904 views • 21.06.2017
Particle detectors (2)
Peter Chochula
755 views • 20.06.2017
Heavy-ion Physics or Small Bang
Karel Šafařík
451 views • 20.06.2017
Introduction to Particle Physics (1)
Boris Tomášik
461 views • 20.06.2017
Accelarators
Karel Šafařík
653 views • 19.06.2017
Particle detectors (1)
Peter Chochula
626 views • 19.06.2017
Introduction to CERN, Slovakia at CERN
Peter Chochula
748 views • 19.06.2017
Inovácia fyzikálneho vzdelávania na základnej škole v rámci národného projektu IT Akadémia
RNDr. Dorota Černíková
685 views • 16.05.2017
Rozvíjanie zručností žiakov v rámci bádateľských aktivít v prírodovedných predmetoch
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD ...
668 views • 02.05.2017
Inovácia fyzikálneho vzdelávania na gymnáziu v rámci národného projektu IT Akadémia
Vlasta Kupčíková
511 views • 25.04.2017
Methodology of Studying the Phenomenon of Photo effect using Informational Technologies in the Secon
Mgr. Ivan Tronov
476 views • 14.03.2017
Uhlíkové nanočastice kužeľového tvaru
Ing. Jozef Černák, CSc.
1270 views • 30.11.2016
Relativita - načo to potrebujeme?
RNDr. Karel Šafařík, CSc.
975 views • 16.11.2016
Klub učiteľov fyziky - Workshop
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., ...
936 views • 27.10.2016
Heuréka a Elixír do škol, neformální další vzdělávání učitelů fyziky v ČR
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
580 views • 26.10.2016
Otvorenie festivalu vedy a techniky
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, ...
800 views • 13.10.2016
Nanoveda hýbe svetom – atóm po atóme
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
1674 views • 20.09.2016
NANOškola - Seminár I.
Lucie Kolářová, Zuzana Tkáčová
692 views • 07.06.2016
Skúsenosti z Erasmus+ pobytu na Univerzite La Rioja, Logrono  v Španielsku venovaného problematike o
Mgr. Eva Paňková
742 views • 24.05.2016
Finding a Good Problem: the start in a Science-based Startup
Prof. Mark W. Meisel, PhD, Dhc
790 views • 18.05.2016
Fyzikálny start up
doc. RNDr. Rastislav Varga DrS ...
984 views • 27.04.2016
Aktuálne trendy v školskom fyzikálnom experimente na ZŠ
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph ...
879 views • 26.04.2016
Systém fyzikálneho vzdelávania v rámci International Baccalaureate
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD ...
1047 views • 19.04.2016
Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
723 views • 23.03.2016
Metodický úvod do merania
Mgr. Lenka Šimková
923 views • 22.03.2016
Objav gravitačných vĺn
RNDr. Marek Bombara PhD.
887 views • 22.03.2016
Pohľady do mikrosveta
RNDr. Ivan Králik, CSc.
727 views • 22.03.2016
Otvorenie IPPOG projektu
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
865 views • 22.03.2016
Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
738 views • 04.03.2016
Nanotechnologie jako součást výuky fyziky
Lucie Kolářová
878 views • 01.12.2015
Aktivity k vyučovaniu fyziky na základnej škole
PaedDr. Klára Velmovská, PhD., ...
1143 views • 24.11.2015
Poznačený CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
2624 views • 11.11.2015
Higssov bozón - hľadanie ihly v kope dát
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
2063 views • 11.11.2015
Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu
RNDr. Marek Bombara, PhD.
1011 views • 11.11.2015
Prezentácia vybraných výstupov zo zapojenia gymnázia do riešenia medzinárodných projektov
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph ...
1976 views • 05.11.2015
PhysEduCamp - vedecký tábor pre žiakov stredných škôl
RNDr. Katarína Krišková, RNDr. ...
2889 views • 05.11.2015
Prírodovedné bádateľské laboratórium SteelPark Košice
Bc. Michaela Jámborová, RNDr. ...
3290 views • 05.11.2015
Bádateľské aktivity vo fyzike zamerané na rozvíjanie vybraných zručností žiakov
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
1710 views • 05.11.2015
Bádateľsky orientovaná výučba, východiská, ciele a realizácia
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1396 views • 05.11.2015
Jednoduché experimenty ve fyzikálním vzdělávání
Josef Trna
863 views • 13.10.2015
Globálna zmena klímy
Mgr. Alexander Ač, PhD.
1441 views • 30.09.2015
Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: Úžasná chémia boranov!
Michael Londesborough
1330 views • 30.09.2015
Secret energy
Michael Londesborough
1656 views • 30.09.2015
CERN windows wide open - Discusion
K. Šafařík (CERN)
826 views • 28.05.2015
Students and CERN
Zuzana Ješková (ÚFV PF UPJŠ), ...
971 views • 28.05.2015
Electronics in the experiments and the role of engineers at CERN
Peter Lichard (CERN), Jaroslav ...
765 views • 28.05.2015
Journey to CERN via computer
Vladimír Bahýl (CERN), Martin ...
817 views • 28.05.2015
How manage a giant experiment at CERN
Peter Chochula (CERN), Ján Jad ...
866 views • 28.05.2015
To the beginning of the universe: There and back
Ivan Králik (ÚEF SAV)
823 views • 28.05.2015
Why we need the Higgs boson?
Pavol Stríženec (ÚEF SAV)
922 views • 28.05.2015
Slovakia at CERN
K. Šafařík (CERN)
890 views • 28.05.2015
CERN windows wide open
Gabriel Semanišin (dekan PF UP ...
1153 views • 28.05.2015
The experience of doctoral stay at the University of Minho in Braga, Portugal
RNDr. Mária Bilišňanská
855 views • 27.05.2015
New trends in science education and the role of ICT
Prof. Ton Ellermeijer
780 views • 21.05.2015
ICT tools to enable context-rich and authentic Science Education
Dr. Ewa Kedzierska
820 views • 20.05.2015
Can technology help in teaching and learning science at primary school?
Dr. Ewa Kedzierska
676 views • 19.05.2015
Standardized testing scientific literacy of students
RNDr. Mária Berová
1545 views • 07.05.2015
Study visit CMA Amsterdam
Mgr. Katarína Krišková a Mgr. ...
1653 views • 26.03.2015
Masterclasses - Methodological introduction to practical exercises
RNDr. Igor Parnahaj
764 views • 24.03.2015
Masterclasses - Search quark-gluon plasma
RNDr. Ivan Králik, CSc.
808 views • 24.03.2015
Masterclasses - Look into Microcosm
doc. RNDr. Júlia Hlaváčová, CS ...
922 views • 24.03.2015
Masterclasses - Opening IPPOG project
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
1075 views • 24.03.2015
Perception and Implementation of Inquiry Teaching with Technology: Difference between Dutch and Viet
Trinh-Ba Tran
956 views • 03.02.2015
Hands on science. Actively approaching science education?
prof. Manuel Filipe P.C.M. Cos ...
735 views • 15.01.2015
Liquid crystals, our everyday friends
prof. Dr. Mojca Čepič
727 views • 25.11.2014
Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky
prof. RNDr. Erika Mechlová, CS ...
637 views • 11.11.2014
The Discovery of Superconducting Tunneling
Ivar Giaever
702 views • 27.06.2007
Nobel Prize and the Future of Science
Ivar Giaever
1102 views • 27.06.2007