Department - Faculty of Science


Vyhlásenie výsledkov ŠVK 2017
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák Ph ...
813 views • 26.04.2017
HoneyLOG
Tomáš Bajtoš
661 views • 26.04.2017
Vyhlásenie výsledkov ŠTRK
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth CSc ...
1193 views • 26.04.2017
Lotus
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang ...
1161 views • 26.04.2017
Prírodné vedy vo folklóre
Michal Mižák
1696 views • 26.04.2017
ŠTRK otvorenie
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD ...
1217 views • 26.04.2017
Prvá Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
951 views • 26.04.2017
Chémia v kriminalistickej praxi
RNDr. Peter Chovan
1513 views • 09.02.2017
Stručný úvod do života IT-čkára
Mgr. Radovan Staš
1374 views • 09.02.2017
Možnosti využitia geografických informačných systémov v sektore dopravy
Mgr. Ján Molnár
1108 views • 09.02.2017
Keď na veľkosti záleží
prof. RNDr. Rastislav Varga, D ...
1614 views • 09.02.2017
Krásny život aktuára
Mgr. Darina Brožovská
1297 views • 09.02.2017
Pravek vo vysokom rozlíšení
doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD ...
1576 views • 09.02.2017
Open door day
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, ...
1412 views • 09.02.2017
Open door day
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1598 views • 09.02.2017
Prírodovedné odbory (Sk)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
931 views • 18.07.2016
Prírodovedné odbory (En)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
857 views • 18.07.2016
Uvedenie do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1298 views • 08.06.2016
Keynote: Accelerated Computing using OpenPOWER-based Heterogeneous Computing Systems
Christoph Hagleitner
844 views • 03.06.2016
The conference dinner at the Café Slávia
Michal Čabai
912 views • 02.06.2016
Software and computing challenges at the high luminosity LHC
Borut Paul Kerševan
1069 views • 02.06.2016
Big Data and Big Compute in Radio Astronomy
Rob van Nieuwpoort
817 views • 02.06.2016
Science Services and Science Platforms: Using the Cloud to Democratize Discovery
Ian Foster
956 views • 02.06.2016
Science Fest 2016
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
897 views • 20.04.2016
Esej o ŠTRKu
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CS ...
3692 views • 20.04.2016
Ekoklavesnica
RNDr. Róbert Novotný PhD.
1413 views • 20.04.2016
Pravé pozadie informatika
Mgr. Matej Nikorovič
1649 views • 20.04.2016
Ľudské dátové štruktúry
RNDr. Juraj Šebej
1666 views • 20.04.2016
Poloha Laboratória diaľkového prieskumu Zeme
Michal Gallay
1249 views • 13.04.2016
Modelovanie krajiny pomocou geografického informačného systému
prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, ...
1446 views • 13.04.2016
Študijný pobyt vo Francúzsko
Andrea Halaburkova
1474 views • 24.02.2016
Jarná škola doktorandov (projekt RIFIV)
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák Ph ...
1106 views • 24.02.2016
Sústredenia pre prvákov
doc. RNDr. Ondrej Hutník PhD.
1219 views • 24.02.2016
KVARK- Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD ...
1260 views • 24.02.2016
SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ
Ing. Zuzana Svoreňová
1065 views • 24.02.2016
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ v Košiciach
Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD ...
1328 views • 24.02.2016
Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Mgr. Ivana Rigasová
1272 views • 24.02.2016
Úvod do prírodovedeckej čajovne
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD ...
972 views • 24.02.2016
Evolúcia proteínov v skúmavke
doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
1370 views • 05.02.2016
Ako sa učiteľ manažérom stal...
RNDr. Roman Vasky
1565 views • 05.02.2016
Reverse education
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.
1529 views • 05.02.2016
Open door day
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, ...
1323 views • 05.02.2016
Technológie menia svet, ale zákazník potrebuje jasnú pridanú hodnotu
MUDr. Tomáš Bel
1213 views • 03.12.2015
Challenges and Realizations of Building Scientific Capacity in the Czech Republic
Markus Dettenhofer, PhD.
1015 views • 04.11.2015
Perspektívne študijné programy na PF UPJŠ v Košiciach, časť B
Národný projekt ITMS 261102301 ...
886 views • 04.11.2015
Perspektívne študijné programy na PF UPJŠ v Košiciach, časť A
Národný projekt ITMS 261102301 ...
806 views • 04.11.2015
Za tajomstvami vedy
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1007 views • 05.08.2013
V službe slopočnosti
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
959 views • 05.08.2013
50. výročie vzniku Prírodovedeckej fakulty
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1109 views • 05.08.2013