Contact

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov

Oddelenie inovatívneho vzdelávania

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice

RNDr. Radoslav Kalakay
vedúci OIV
radoslav.kalakay @ upjs.sk
VoIP: 2348

RNDr. Rastislav Adamek, PhD.
rastislav.adamek @ upjs.sk
VoIP: 2348