Category - Scientix


Čaro vedy
RNDr. Jana Balážová
1527 views • 05.11.2015
Prezentácia vybraných výstupov zo zapojenia gymnázia do riešenia medzinárodných projektov
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph ...
2382 views • 05.11.2015
Programovanie STEM mobilných aplikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., P ...
1645 views • 05.11.2015
PhysEduCamp - vedecký tábor pre žiakov stredných škôl
RNDr. Katarína Krišková, RNDr. ...
3326 views • 05.11.2015
Prírodovedné bádateľské laboratórium SteelPark Košice
Bc. Michaela Jámborová, RNDr. ...
3781 views • 05.11.2015
IT Akadémia – nová výzva pre STEM učiteľov
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
2167 views • 05.11.2015
Úvod do nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov
Zuzana Tkáčová
1648 views • 05.11.2015
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy
RNDr. Slávka Ropeková
1502 views • 05.11.2015
Rozvíjanie vedeckých zručností žiakov
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc ...
2062 views • 05.11.2015
Meranie motivácie žiakov ku výkonu
RNDr. Mária Spišaková
1533 views • 05.11.2015
Bádateľský prístup k výučbe matematiky, fyziky a informatiky  a hodnotenie efektívnosti inovatívnych
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, Ph ...
1724 views • 05.11.2015
Bádateľské aktivity vo fyzike zamerané na rozvíjanie vybraných zručností žiakov
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
2153 views • 05.11.2015
Uspokojuje vzdelávací systém požiadavky IKT sektora? Ak nie, prečo? Čo s tým?
Ing. Mário Lelovský
1549 views • 05.11.2015
Návšteva botanickej záhrady ako bádateľská aktivita
doc. RNDr. Katarína Kimáková, ...
1688 views • 05.11.2015
Bádateľsky orientovaná výučba, východiská, ciele a realizácia
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1727 views • 05.11.2015
Scratch v triede
Gabriela Križovská
2088 views • 05.11.2015
Scientix – podpora STEM vzdelávania
Gabriela Križovská
1512 views • 05.11.2015