Category - Scientix


Čaro vedy
RNDr. Jana Balážová
1658 views • 05.11.2015
Prezentácia vybraných výstupov zo zapojenia gymnázia do riešenia medzinárodných projektov
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph ...
2553 views • 05.11.2015
Programovanie STEM mobilných aplikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., P ...
1776 views • 05.11.2015
PhysEduCamp - vedecký tábor pre žiakov stredných škôl
RNDr. Katarína Krišková, RNDr. ...
3552 views • 05.11.2015
Prírodovedné bádateľské laboratórium SteelPark Košice
Bc. Michaela Jámborová, RNDr. ...
3962 views • 05.11.2015
IT Akadémia – nová výzva pre STEM učiteľov
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
2341 views • 05.11.2015
Úvod do nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov
Zuzana Tkáčová
1803 views • 05.11.2015
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy
RNDr. Slávka Ropeková
1628 views • 05.11.2015
Rozvíjanie vedeckých zručností žiakov
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc ...
2253 views • 05.11.2015
Meranie motivácie žiakov ku výkonu
RNDr. Mária Spišaková
1669 views • 05.11.2015
Bádateľský prístup k výučbe matematiky, fyziky a informatiky  a hodnotenie efektívnosti inovatívnych
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, Ph ...
1897 views • 05.11.2015
Bádateľské aktivity vo fyzike zamerané na rozvíjanie vybraných zručností žiakov
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
2398 views • 05.11.2015
Uspokojuje vzdelávací systém požiadavky IKT sektora? Ak nie, prečo? Čo s tým?
Ing. Mário Lelovský
1678 views • 05.11.2015
Návšteva botanickej záhrady ako bádateľská aktivita
doc. RNDr. Katarína Kimáková, ...
1817 views • 05.11.2015
Bádateľsky orientovaná výučba, východiská, ciele a realizácia
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1881 views • 05.11.2015
Scratch v triede
Gabriela Križovská
2236 views • 05.11.2015
Scientix – podpora STEM vzdelávania
Gabriela Križovská
1636 views • 05.11.2015