Category - Science tearoom


Expedícia 2017 na antarktickej stanici J. G. Mendela
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrS ...
1301 views • 22.03.2017
Proč Antarktida ?
Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
1409 views • 22.03.2017
Uhlíkové nanočastice kužeľového tvaru
Ing. Jozef Černák, CSc.
1767 views • 30.11.2016
Matematika, chémia... a Nobelove ceny
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, ...
1374 views • 30.11.2016
CoSpliceNet: A framework for co-splicing network inference from transcriptomics data
Prof. Eva Collakova
1919 views • 29.09.2016
Immune factors infl uencing susceptibility and resistance in the snail vector for human schistosomia
Prof. Vincent A. Connors
1754 views • 29.09.2016
Uvedenie do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1511 views • 08.06.2016
Ako určiť polohu smartfónom bez GPS?
RNDr. František Galčík, PhD.
1409 views • 13.04.2016
Poloha Laboratória diaľkového prieskumu Zeme
Michal Gallay
1443 views • 13.04.2016
Modelovanie krajiny pomocou geografického informačného systému
prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, ...
1697 views • 13.04.2016
Študijný pobyt vo Francúzsko
Andrea Halaburkova
1735 views • 24.02.2016
Jarná škola doktorandov (projekt RIFIV)
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák Ph ...
1327 views • 24.02.2016
Sústredenia pre prvákov
doc. RNDr. Ondrej Hutník PhD.
1429 views • 24.02.2016
KVARK- Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD ...
1457 views • 24.02.2016
SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ
Ing. Zuzana Svoreňová
1269 views • 24.02.2016
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ v Košiciach
Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD ...
1554 views • 24.02.2016
Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Mgr. Ivana Rigasová
1491 views • 24.02.2016
Úvod do prírodovedeckej čajovne
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD ...
1122 views • 24.02.2016
Poznačený CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
3252 views • 11.11.2015
Higssov bozón - hľadanie ihly v kope dát
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
2635 views • 11.11.2015
Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu
RNDr. Marek Bombara, PhD.
1418 views • 11.11.2015
Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, C ...
1454 views • 30.09.2015
Globálna zmena klímy
Mgr. Alexander Ač, PhD.
1966 views • 30.09.2015