Category - Science tearoom


Expedícia 2017 na antarktickej stanici J. G. Mendela
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrS ...
790 views • 22.03.2017
Proč Antarktida ?
Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
838 views • 22.03.2017
Uhlíkové nanočastice kužeľového tvaru
Ing. Jozef Černák, CSc.
1139 views • 30.11.2016
Matematika, chémia... a Nobelove ceny
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, ...
899 views • 30.11.2016
CoSpliceNet: A framework for co-splicing network inference from transcriptomics data
Prof. Eva Collakova
1305 views • 29.09.2016
Immune factors infl uencing susceptibility and resistance in the snail vector for human schistosomia
Prof. Vincent A. Connors
1091 views • 29.09.2016
Uvedenie do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1022 views • 08.06.2016
Ako určiť polohu smartfónom bez GPS?
RNDr. František Galčík, PhD.
949 views • 13.04.2016
Poloha Laboratória diaľkového prieskumu Zeme
Michal Gallay
1008 views • 13.04.2016
Modelovanie krajiny pomocou geografického informačného systému
prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, ...
1086 views • 13.04.2016
Študijný pobyt vo Francúzsko
Andrea Halaburkova
1122 views • 24.02.2016
Jarná škola doktorandov (projekt RIFIV)
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák Ph ...
852 views • 24.02.2016
Sústredenia pre prvákov
doc. RNDr. Ondrej Hutník PhD.
963 views • 24.02.2016
KVARK- Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD ...
1010 views • 24.02.2016
SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ
Ing. Zuzana Svoreňová
851 views • 24.02.2016
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ v Košiciach
Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD ...
962 views • 24.02.2016
Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Mgr. Ivana Rigasová
984 views • 24.02.2016
Úvod do prírodovedeckej čajovne
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD ...
743 views • 24.02.2016
Poznačený CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
2439 views • 11.11.2015
Higssov bozón - hľadanie ihly v kope dát
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
1923 views • 11.11.2015
Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu
RNDr. Marek Bombara, PhD.
941 views • 11.11.2015
Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, C ...
1018 views • 30.09.2015
Globálna zmena klímy
Mgr. Alexander Ač, PhD.
1323 views • 30.09.2015