Category - Masterclasses


Metodický úvod do merania
Mgr. Lenka Šimková
923 views • 22.03.2016
Objav gravitačných vĺn
RNDr. Marek Bombara PhD.
887 views • 22.03.2016
Pohľady do mikrosveta
RNDr. Ivan Králik, CSc.
728 views • 22.03.2016
Otvorenie IPPOG projektu
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
865 views • 22.03.2016
Masterclasses - Methodological introduction to practical exercises
RNDr. Igor Parnahaj
764 views • 24.03.2015
Masterclasses - Search quark-gluon plasma
RNDr. Ivan Králik, CSc.
808 views • 24.03.2015
Masterclasses - Look into Microcosm
doc. RNDr. Júlia Hlaváčová, CS ...
922 views • 24.03.2015
Masterclasses - Opening IPPOG project
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
1075 views • 24.03.2015