Category - Masterclasses


Metodický úvod do merania
Mgr. Lenka Šimková
1224 views • 22.03.2016
Objav gravitačných vĺn
RNDr. Marek Bombara PhD.
1132 views • 22.03.2016
Pohľady do mikrosveta
RNDr. Ivan Králik, CSc.
967 views • 22.03.2016
Otvorenie IPPOG projektu
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
1118 views • 22.03.2016
Masterclasses - Methodological introduction to practical exercises
RNDr. Igor Parnahaj
1005 views • 24.03.2015
Masterclasses - Search quark-gluon plasma
RNDr. Ivan Králik, CSc.
1007 views • 24.03.2015
Masterclasses - Look into Microcosm
doc. RNDr. Júlia Hlaváčová, CS ...
1155 views • 24.03.2015
Masterclasses - Opening IPPOG project
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
1457 views • 24.03.2015