Category - Activities


Otvorenie festivalu vedy a techniky
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, ...
272 views • 13.10.2016
Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
218 views • 04.03.2016
Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: Úžasná chémia boranov!
Michael Londesborough
750 views • 30.09.2015
Secret energy
Michael Londesborough
864 views • 30.09.2015
Sociálne siete vs. Základné ľudské práva a slobody
RNDr. JUDr. Pavol Sokol
414 views • 05.12.2014