Category - Seminars


Inovácia fyzikálneho vzdelávania na základnej škole v rámci národného projektu IT Akadémia
RNDr. Dorota Černíková
685 views • 16.05.2017
Rozvíjanie zručností žiakov v rámci bádateľských aktivít v prírodovedných predmetoch
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD ...
668 views • 02.05.2017
Inovácia fyzikálneho vzdelávania na gymnáziu v rámci národného projektu IT Akadémia
Vlasta Kupčíková
511 views • 25.04.2017
Methodology of Studying the Phenomenon of Photo effect using Informational Technologies in the Secon
Mgr. Ivan Tronov
476 views • 14.03.2017
Klub učiteľov fyziky - Workshop
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., ...
936 views • 27.10.2016
Heuréka a Elixír do škol, neformální další vzdělávání učitelů fyziky v ČR
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
580 views • 26.10.2016
NANOškola - Seminár I.
Lucie Kolářová, Zuzana Tkáčová
692 views • 07.06.2016
Skúsenosti z Erasmus+ pobytu na Univerzite La Rioja, Logrono  v Španielsku venovaného problematike o
Mgr. Eva Paňková
742 views • 24.05.2016
Aktuálne trendy v školskom fyzikálnom experimente na ZŠ
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph ...
879 views • 26.04.2016
Systém fyzikálneho vzdelávania v rámci International Baccalaureate
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD ...
1047 views • 19.04.2016
Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
723 views • 23.03.2016
Nanotechnologie jako součást výuky fyziky
Lucie Kolářová
878 views • 01.12.2015
Aktivity k vyučovaniu fyziky na základnej škole
PaedDr. Klára Velmovská, PhD., ...
1143 views • 24.11.2015
Poznačený CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
2624 views • 11.11.2015
Higssov bozón - hľadanie ihly v kope dát
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
2063 views • 11.11.2015
Čaro vedy
RNDr. Jana Balážová
1193 views • 05.11.2015
Prezentácia vybraných výstupov zo zapojenia gymnázia do riešenia medzinárodných projektov
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph ...
1976 views • 05.11.2015
Programovanie STEM mobilných aplikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., P ...
1291 views • 05.11.2015
PhysEduCamp - vedecký tábor pre žiakov stredných škôl
RNDr. Katarína Krišková, RNDr. ...
2889 views • 05.11.2015
Prírodovedné bádateľské laboratórium SteelPark Košice
Bc. Michaela Jámborová, RNDr. ...
3290 views • 05.11.2015
IT Akadémia – nová výzva pre STEM učiteľov
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
1792 views • 05.11.2015
Úvod do nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov
Zuzana Tkáčová
1308 views • 05.11.2015
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy
RNDr. Slávka Ropeková
1231 views • 05.11.2015
Rozvíjanie vedeckých zručností žiakov
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc ...
1631 views • 05.11.2015
Meranie motivácie žiakov ku výkonu
RNDr. Mária Spišaková
1225 views • 05.11.2015
Bádateľský prístup k výučbe matematiky, fyziky a informatiky  a hodnotenie efektívnosti inovatívnych
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, Ph ...
1380 views • 05.11.2015
Bádateľské aktivity vo fyzike zamerané na rozvíjanie vybraných zručností žiakov
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
1710 views • 05.11.2015
Uspokojuje vzdelávací systém požiadavky IKT sektora? Ak nie, prečo? Čo s tým?
Ing. Mário Lelovský
1283 views • 05.11.2015
Návšteva botanickej záhrady ako bádateľská aktivita
doc. RNDr. Katarína Kimáková, ...
1352 views • 05.11.2015
Bádateľsky orientovaná výučba, východiská, ciele a realizácia
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1396 views • 05.11.2015
Scratch v triede
Gabriela Križovská
1672 views • 05.11.2015
Scientix – podpora STEM vzdelávania
Gabriela Križovská
1195 views • 05.11.2015
Jednoduché experimenty ve fyzikálním vzdělávání
Josef Trna
863 views • 13.10.2015
Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, C ...
1082 views • 30.09.2015
Globálna zmena klímy
Mgr. Alexander Ač, PhD.
1441 views • 30.09.2015
The experience of doctoral stay at the University of Minho in Braga, Portugal
RNDr. Mária Bilišňanská
855 views • 27.05.2015
New trends in science education and the role of ICT
Prof. Ton Ellermeijer
780 views • 21.05.2015
ICT tools to enable context-rich and authentic Science Education
Dr. Ewa Kedzierska
820 views • 20.05.2015
Can technology help in teaching and learning science at primary school?
Dr. Ewa Kedzierska
676 views • 19.05.2015
Standardized testing scientific literacy of students
RNDr. Mária Berová
1545 views • 07.05.2015
Study visit CMA Amsterdam
Mgr. Katarína Krišková a Mgr. ...
1653 views • 26.03.2015
Prečo študovať matematiku a Erasmus
Martin Rybár
1105 views • 02.03.2015
Perception and Implementation of Inquiry Teaching with Technology: Difference between Dutch and Viet
Trinh-Ba Tran
956 views • 03.02.2015
Hands on science. Actively approaching science education?
prof. Manuel Filipe P.C.M. Cos ...
735 views • 15.01.2015
Liquid crystals, our everyday friends
prof. Dr. Mojca Čepič
727 views • 25.11.2014
Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky
prof. RNDr. Erika Mechlová, CS ...
637 views • 11.11.2014
The Discovery of Superconducting Tunneling
Ivar Giaever
702 views • 27.06.2007
Nobel Prize and the Future of Science
Ivar Giaever
1102 views • 27.06.2007