Category - Seminars


Inovácia fyzikálneho vzdelávania na základnej škole v rámci národného projektu IT Akadémia
RNDr. Dorota Černíková
562 views • 16.05.2017
Rozvíjanie zručností žiakov v rámci bádateľských aktivít v prírodovedných predmetoch
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD ...
603 views • 02.05.2017
Inovácia fyzikálneho vzdelávania na gymnáziu v rámci národného projektu IT Akadémia
Vlasta Kupčíková
457 views • 25.04.2017
Methodology of Studying the Phenomenon of Photo effect using Informational Technologies in the Secon
Mgr. Ivan Tronov
429 views • 14.03.2017
Klub učiteľov fyziky - Workshop
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., ...
825 views • 27.10.2016
Heuréka a Elixír do škol, neformální další vzdělávání učitelů fyziky v ČR
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
516 views • 26.10.2016
NANOškola - Seminár I.
Lucie Kolářová, Zuzana Tkáčová
621 views • 07.06.2016
Skúsenosti z Erasmus+ pobytu na Univerzite La Rioja, Logrono  v Španielsku venovaného problematike o
Mgr. Eva Paňková
691 views • 24.05.2016
Aktuálne trendy v školskom fyzikálnom experimente na ZŠ
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph ...
754 views • 26.04.2016
Systém fyzikálneho vzdelávania v rámci International Baccalaureate
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD ...
929 views • 19.04.2016
Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
668 views • 23.03.2016
Nanotechnologie jako součást výuky fyziky
Lucie Kolářová
826 views • 01.12.2015
Aktivity k vyučovaniu fyziky na základnej škole
PaedDr. Klára Velmovská, PhD., ...
1061 views • 24.11.2015
Poznačený CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
2439 views • 11.11.2015
Higssov bozón - hľadanie ihly v kope dát
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
1923 views • 11.11.2015
Čaro vedy
RNDr. Jana Balážová
1124 views • 05.11.2015
Prezentácia vybraných výstupov zo zapojenia gymnázia do riešenia medzinárodných projektov
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph ...
1839 views • 05.11.2015
Programovanie STEM mobilných aplikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., P ...
1206 views • 05.11.2015
PhysEduCamp - vedecký tábor pre žiakov stredných škôl
RNDr. Katarína Krišková, RNDr. ...
2682 views • 05.11.2015
Prírodovedné bádateľské laboratórium SteelPark Košice
Bc. Michaela Jámborová, RNDr. ...
3105 views • 05.11.2015
IT Akadémia – nová výzva pre STEM učiteľov
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
1647 views • 05.11.2015
Úvod do nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov
Zuzana Tkáčová
1177 views • 05.11.2015
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy
RNDr. Slávka Ropeková
1144 views • 05.11.2015
Rozvíjanie vedeckých zručností žiakov
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc ...
1482 views • 05.11.2015
Meranie motivácie žiakov ku výkonu
RNDr. Mária Spišaková
1137 views • 05.11.2015
Bádateľský prístup k výučbe matematiky, fyziky a informatiky  a hodnotenie efektívnosti inovatívnych
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, Ph ...
1263 views • 05.11.2015
Bádateľské aktivity vo fyzike zamerané na rozvíjanie vybraných zručností žiakov
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
1543 views • 05.11.2015
Uspokojuje vzdelávací systém požiadavky IKT sektora? Ak nie, prečo? Čo s tým?
Ing. Mário Lelovský
1212 views • 05.11.2015
Návšteva botanickej záhrady ako bádateľská aktivita
doc. RNDr. Katarína Kimáková, ...
1250 views • 05.11.2015
Bádateľsky orientovaná výučba, východiská, ciele a realizácia
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1308 views • 05.11.2015
Scratch v triede
Gabriela Križovská
1535 views • 05.11.2015
Scientix – podpora STEM vzdelávania
Gabriela Križovská
1111 views • 05.11.2015
Jednoduché experimenty ve fyzikálním vzdělávání
Josef Trna
819 views • 13.10.2015
Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, C ...
1018 views • 30.09.2015
Globálna zmena klímy
Mgr. Alexander Ač, PhD.
1323 views • 30.09.2015
The experience of doctoral stay at the University of Minho in Braga, Portugal
RNDr. Mária Bilišňanská
792 views • 27.05.2015
New trends in science education and the role of ICT
Prof. Ton Ellermeijer
715 views • 21.05.2015
ICT tools to enable context-rich and authentic Science Education
Dr. Ewa Kedzierska
767 views • 20.05.2015
Can technology help in teaching and learning science at primary school?
Dr. Ewa Kedzierska
630 views • 19.05.2015
Standardized testing scientific literacy of students
RNDr. Mária Berová
1433 views • 07.05.2015
Study visit CMA Amsterdam
Mgr. Katarína Krišková a Mgr. ...
1524 views • 26.03.2015
Prečo študovať matematiku a Erasmus
Martin Rybár
1012 views • 02.03.2015
Perception and Implementation of Inquiry Teaching with Technology: Difference between Dutch and Viet
Trinh-Ba Tran
899 views • 03.02.2015
Hands on science. Actively approaching science education?
prof. Manuel Filipe P.C.M. Cos ...
683 views • 15.01.2015
Liquid crystals, our everyday friends
prof. Dr. Mojca Čepič
683 views • 25.11.2014
Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky
prof. RNDr. Erika Mechlová, CS ...
597 views • 11.11.2014
The Discovery of Superconducting Tunneling
Ivar Giaever
639 views • 27.06.2007
Nobel Prize and the Future of Science
Ivar Giaever
1030 views • 27.06.2007