Category - Pedagogic conference


Interaktívne prednáškové demonštrácie vo výučbe základného kurzu fyziky.
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
977 views • 09.11.2016
Inovatívne postupy pri výučbe informatických predmetov.
RNDr. Peter Gurský, PhD.
811 views • 09.11.2016
Trendy v oblasti zvýšenia kvality vzdelávania na ÚBEV.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, ...
792 views • 09.11.2016
Kam kráča vzdelávanie matematiky (nielen u nás)?
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
941 views • 09.11.2016
Je potrebné niečo meniť v spôsobe vzdelávania na PF UPJŠ?
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, ...
804 views • 09.11.2016
Potrebuje vzdelávanie na PF UPJŠ inovácie?
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, ...
1033 views • 09.11.2016
Nástroje používané k hodnoteniu kvality vzdelávania.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, P ...
1099 views • 09.11.2016
Otvorenie Pedagogickej konferencie PF UPJŠ
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, ...
1047 views • 09.11.2016