Category - Pedagogic conference


Interaktívne prednáškové demonštrácie vo výučbe základného kurzu fyziky.
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD ...
1329 views • 09.11.2016
Inovatívne postupy pri výučbe informatických predmetov.
RNDr. Peter Gurský, PhD.
1033 views • 09.11.2016
Trendy v oblasti zvýšenia kvality vzdelávania na ÚBEV.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, ...
1008 views • 09.11.2016
Kam kráča vzdelávanie matematiky (nielen u nás)?
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
1323 views • 09.11.2016
Je potrebné niečo meniť v spôsobe vzdelávania na PF UPJŠ?
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, ...
1015 views • 09.11.2016
Potrebuje vzdelávanie na PF UPJŠ inovácie?
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, ...
1251 views • 09.11.2016
Nástroje používané k hodnoteniu kvality vzdelávania.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, P ...
1349 views • 09.11.2016
Otvorenie Pedagogickej konferencie PF UPJŠ
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, ...
1340 views • 09.11.2016