Category - ŠTRK


Vyhlásenie výsledkov ŠVK 2017
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák Ph ...
978 views • 26.04.2017
HoneyLOG
Tomáš Bajtoš
820 views • 26.04.2017
Vyhlásenie výsledkov ŠTRK
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth CSc ...
1395 views • 26.04.2017
Lotus
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang ...
1509 views • 26.04.2017
Prírodné vedy vo folklóre
Michal Mižák
1912 views • 26.04.2017
ŠTRK otvorenie
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD ...
1411 views • 26.04.2017
Science Fest 2016
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1080 views • 20.04.2016
Esej o ŠTRKu
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CS ...
4066 views • 20.04.2016
Ekoklavesnica
RNDr. Róbert Novotný PhD.
1602 views • 20.04.2016
Pravé pozadie informatika
Mgr. Matej Nikorovič
1868 views • 20.04.2016
Ľudské dátové štruktúry
RNDr. Juraj Šebej
1854 views • 20.04.2016