Category - Start Up


Finding a Good Problem: the start in a Science-based Startup
Prof. Mark W. Meisel, PhD, Dhc
1192 views • 18.05.2016
Fyzikálny start up
doc. RNDr. Rastislav Varga DrS ...
1426 views • 27.04.2016
Ako som zakladal tri start-upy  a aké som urobil chyby
Ing. Ivan Hruška
1445 views • 23.03.2016
Technológie menia svet, ale zákazník potrebuje jasnú pridanú hodnotu
MUDr. Tomáš Bel
1418 views • 03.12.2015
Challenges and Realizations of Building Scientific Capacity in the Czech Republic
Markus Dettenhofer, PhD.
1208 views • 04.11.2015
Start-Up Space
Mgr. Roman Oros
1501 views • 14.10.2015