Video archív


 • Loading the player...


  Pohľady do mikrosveta
  • RNDr. Ivan Králik, CSc.
  • 1124
  • 22.03.2016
  Description:
  Odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát. Prednášky vedeckých pracovníkov umožnia študentom nahliadnúť do metód základného výskumu, ktoré prinášajú fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a jej interakciách, skúmajúcich štruktúru hmoty pri vzdialenostiach menších ako sú rozmery atómových jadier.
Related

Metodický úvod do merania
Mgr. Lenka Šimková
1413 views • 22.03.2016
Objav gravitačných vĺn
RNDr. Marek Bombara PhD.
1300 views • 22.03.2016
Otvorenie IPPOG projektu
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
1300 views • 22.03.2016
Masterclasses - Methodological introduction to practical exercises
RNDr. Igor Parnahaj
171 views • 24.03.2015
Masterclasses - Search quark-gluon plasma
RNDr. Ivan Králik, CSc.
148 views • 24.03.2015
Masterclasses - Look into Microcosm
doc. RNDr. Júlia Hlaváčová, CSc.
138 views • 24.03.2015
Masterclasses - Opening IPPOG project
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
126 views • 24.03.2015