Video archív


 • Loading the player...


  Programovanie STEM mobilných aplikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
  • RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD.
  • 200
  • 05.11.2015
  Description:
  Cieľom seminára Scientix bolo: predstaviť iniciatívu Scientix, portál (www.scientix.eu, NOW(), NOW(), 0), služby a aktivity na podporu STEM vzdelávania (Science, Technology, Engineering, Mathematics, NOW(), NOW(), 0), poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných projektov realizovaných na VŠ, SŠ a ZŠ zameraných na inováciu a zatraktívnenie STEM vzdelávania a nasmerovania mladých ľudí k štúdium prírodovedných a technických odborov, diskutovať o spolupráci a koordinácii prístupov v STEM vzdelávaní a popularizácii vedy, rozširovať a zdieľať vytvorené materiály.
Related

Čaro vedy
RNDr. Jana Balážová
235 views • 05.11.2015
PhysEduCamp - vedecký tábor pre žiakov stredných škôl
RNDr. Katarína Krišková, RNDr. Lucia Mišianiková
209 views • 05.11.2015
Prírodovedné bádateľské laboratórium SteelPark Košice
Bc. Michaela Jámborová, RNDr. Brigita Balogová
274 views • 05.11.2015
IT Akadémia – nová výzva pre STEM učiteľov
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
203 views • 05.11.2015
Úvod do nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov
Zuzana Tkáčová
234 views • 05.11.2015
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy
RNDr. Slávka Ropeková
222 views • 05.11.2015
Rozvíjanie vedeckých zručností žiakov
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
187 views • 05.11.2015
Meranie motivácie žiakov ku výkonu
RNDr. Mária Spišaková
199 views • 05.11.2015
Bádateľské aktivity vo fyzike zamerané na rozvíjanie vybraných zručností žiakov
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
200 views • 05.11.2015
Návšteva botanickej záhrady ako bádateľská aktivita
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
193 views • 05.11.2015
Bádateľsky orientovaná výučba, východiská, ciele a realizácia
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
231 views • 05.11.2015
Scratch v triede
Gabriela Križovská
225 views • 05.11.2015
Scientix – podpora STEM vzdelávania
Gabriela Križovská
187 views • 05.11.2015