Video archív


 • Loading the player...


  How manage a giant experiment at CERN
  • Peter Chochula (CERN), Ján Jadlovský (FEI TUKE)
  • 144
  • 28.05.2015
  Description:
  CERN windows wide open - Introduction European organization for Nuclear Research to secondary school students
Related

Conclusion, evaluation
Karel Šafařík
1183 views • 23.06.2017
News from astrophysics
Jiří Grygar
1210 views • 23.06.2017
Impact of science on society
Barbora Bruant Gulejova
1045 views • 23.06.2017
Accelerators in the sky and underground (2)
Jiří Grygar
1147 views • 23.06.2017
Accelerators in the sky and underground (1)
Jiří Grygar
1052 views • 22.06.2017
CMS experiment
Ivan Mikulec
952 views • 22.06.2017
Application of CERN developments
Peter Chochula
1089 views • 22.06.2017
Introduction to Particle Physics (3)
Boris Tomášik
998 views • 22.06.2017
Introduction to Particle Physics (2)
Boris Tomášik
2344 views • 21.06.2017
CP violation – NA62 experiment
Michal Kovaľ
1077 views • 21.06.2017
Introduction to GRID Computing
Marián Babik
1395 views • 21.06.2017
Particle detectors (2)
Peter Chochula
1304 views • 20.06.2017
Heavy-ion Physics or Small Bang
Karel Šafařík
891 views • 20.06.2017
Introduction to Particle Physics (1)
Boris Tomášik
855 views • 20.06.2017
Accelarators
Karel Šafařík
3963 views • 19.06.2017
Particle detectors (1)
Peter Chochula
16810 views • 19.06.2017
Introduction to CERN, Slovakia at CERN
Peter Chochula
1260 views • 19.06.2017
Uhlíkové nanočastice kužeľového tvaru
Ing. Jozef Černák, CSc.
1827 views • 30.11.2016
Relativita - načo to potrebujeme?
RNDr. Karel Šafařík, CSc.
1410 views • 16.11.2016
Poznačený CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
245 views • 11.11.2015
Higssov bozón - hľadanie ihly v kope dát
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
237 views • 11.11.2015
Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu
RNDr. Marek Bombara, PhD.
199 views • 11.11.2015
CERN windows wide open - Discusion
K. Šafařík (CERN)
170 views • 28.05.2015
Students and CERN
Zuzana Ješková (ÚFV PF UPJŠ), Janka Vrláková (ÚFV PF UPJŠ)
158 views • 28.05.2015
Electronics in the experiments and the role of engineers at CERN
Peter Lichard (CERN), Jaroslav Bán (ÚEF SAV)
135 views • 28.05.2015
Journey to CERN via computer
Vladimír Bahýl (CERN), Martin Vaľa (ÚEF SAV)
144 views • 28.05.2015
To the beginning of the universe: There and back
Ivan Králik (ÚEF SAV)
136 views • 28.05.2015
Why we need the Higgs boson?
Pavol Stríženec (ÚEF SAV)
127 views • 28.05.2015
Slovakia at CERN
K. Šafařík (CERN)
148 views • 28.05.2015
CERN windows wide open
Gabriel Semanišin (dekan PF UPJŠ), Zuzana Ješková (ÚFV PF UPJŠ)
155 views • 28.05.2015