Video archív


 • Loading the player...


  Možnosti využitia geografických informačných systémov v sektore dopravy
  • Mgr. Ján Molnár
  • 1370
  • 09.02.2017
  Description:
  Geografia a pracovný život? Nie, nie je to len učiteľ, s ktorým ste v kontakte. Štúdium tohto predmetu Vám ukáže, že rôzne siahodlhé strany textu či veľké tabuľky sú ľahšie pochopiteľné pri vizualizácii javov. Presne o tomto sú geografické informačné systémy. Tento fakt chápu v štátnej a aj súkromnej sfére. V doprave je to okrem iného napr. aj vizualizácia cestnej siete a prezentovanie rôznych javov na nej.
Related

Chémia v kriminalistickej praxi
RNDr. Peter Chovan
1948 views • 09.02.2017
Stručný úvod do života IT-čkára
Mgr. Radovan Staš
1658 views • 09.02.2017
Keď na veľkosti záleží
prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
1956 views • 09.02.2017
Krásny život aktuára
Mgr. Darina Brožovská
1593 views • 09.02.2017
Pravek vo vysokom rozlíšení
doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
1921 views • 09.02.2017
Open door day
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1970 views • 09.02.2017
Open door day
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
1766 views • 09.02.2017
Evolúcia proteínov v skúmavke
doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
156 views • 05.02.2016
Ako sa učiteľ manažérom stal...
RNDr. Roman Vasky
149 views • 05.02.2016
Reverse education
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.
140 views • 05.02.2016
Open door day
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
175 views • 05.02.2016