Video archív


 • Loading the player...
  Prírodovedné odbory (En)
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ
  • 1083
  • 18.07.2016
  Description:
  Štúdijné odbory
Related

M7 consulting
Slavka Blichová, RNDr. Slavka Blichová
608 views • 16.12.2020
M4 consulting
Slavka Blichová
544 views • 10.12.2020
M2 consulting
Slavka Blichová
596 views • 08.12.2020
M6 consulting
Slavka Blichová
760 views • 03.12.2020
M3 consulting
Slavka Blichová
714 views • 03.12.2020
M5 consulting
Slavka Blichová
631 views • 24.09.2020
M12 consulting
Slavka Blichová
689 views • 23.09.2020
M9 consulting
Slavka Blichová
421 views • 22.09.2020
Conclusion, evaluation
Karel Šafařík
1183 views • 23.06.2017
News from astrophysics
Jiří Grygar
1210 views • 23.06.2017
Impact of science on society
Barbora Bruant Gulejova
1045 views • 23.06.2017
Accelerators in the sky and underground (2)
Jiří Grygar
1148 views • 23.06.2017
Accelerators in the sky and underground (1)
Jiří Grygar
1052 views • 22.06.2017
CMS experiment
Ivan Mikulec
952 views • 22.06.2017
Application of CERN developments
Peter Chochula
1089 views • 22.06.2017
Introduction to Particle Physics (3)
Boris Tomášik
998 views • 22.06.2017
Introduction to Particle Physics (2)
Boris Tomášik
2345 views • 21.06.2017
CP violation – NA62 experiment
Michal Kovaľ
1077 views • 21.06.2017
Introduction to GRID Computing
Marián Babik
1395 views • 21.06.2017
Particle detectors (2)
Peter Chochula
1304 views • 20.06.2017
Heavy-ion Physics or Small Bang
Karel Šafařík
891 views • 20.06.2017
Introduction to Particle Physics (1)
Boris Tomášik
855 views • 20.06.2017
Accelarators
Karel Šafařík
3963 views • 19.06.2017
Particle detectors (1)
Peter Chochula
16810 views • 19.06.2017
Introduction to CERN, Slovakia at CERN
Peter Chochula
1260 views • 19.06.2017
Vyhlásenie výsledkov ŠVK 2017
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák PhD.
1063 views • 26.04.2017
HoneyLOG
Tomáš Bajtoš
921 views • 26.04.2017
Vyhlásenie výsledkov ŠTRK
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth CSc.
1465 views • 26.04.2017
Lotus
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang PhD.
1569 views • 26.04.2017
Prírodné vedy vo folklóre
Michal Mižák
1989 views • 26.04.2017
ŠTRK otvorenie
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD.
1471 views • 26.04.2017
Prvá Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1183 views • 26.04.2017
Expedícia 2017 na antarktickej stanici J. G. Mendela
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
1371 views • 22.03.2017
Proč Antarktida ?
Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
1480 views • 22.03.2017
Chémia v kriminalistickej praxi
RNDr. Peter Chovan
1948 views • 09.02.2017
Stručný úvod do života IT-čkára
Mgr. Radovan Staš
1658 views • 09.02.2017
Keď na veľkosti záleží
prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
1956 views • 09.02.2017
Krásny život aktuára
Mgr. Darina Brožovská
1593 views • 09.02.2017
Pravek vo vysokom rozlíšení
doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
1921 views • 09.02.2017
Open door day
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1970 views • 09.02.2017
Open door day
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
1767 views • 09.02.2017
Uhlíkové nanočastice kužeľového tvaru
Ing. Jozef Černák, CSc.
1827 views • 30.11.2016
Matematika, chémia... a Nobelove ceny
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
1445 views • 30.11.2016
Relativita - načo to potrebujeme?
RNDr. Karel Šafařík, CSc.
1410 views • 16.11.2016
Interaktívne prednáškové demonštrácie vo výučbe základného kurzu fyziky.
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
1547 views • 09.11.2016
Inovatívne postupy pri výučbe informatických predmetov.
RNDr. Peter Gurský, PhD.
1211 views • 09.11.2016
Trendy v oblasti zvýšenia kvality vzdelávania na ÚBEV.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
1189 views • 09.11.2016
Kam kráča vzdelávanie matematiky (nielen u nás)?
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
1547 views • 09.11.2016
Je potrebné niečo meniť v spôsobe vzdelávania na PF UPJŠ?
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
1173 views • 09.11.2016
Potrebuje vzdelávanie na PF UPJŠ inovácie?
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
1424 views • 09.11.2016
Nástroje používané k hodnoteniu kvality vzdelávania.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
1513 views • 09.11.2016
Otvorenie Pedagogickej konferencie PF UPJŠ
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
1500 views • 09.11.2016
Klub učiteľov fyziky - Workshop
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., Mgr. Viera Koudelková
1469 views • 27.10.2016
Otvorenie festivalu vedy a techniky
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
1240 views • 13.10.2016
Nanoveda hýbe svetom – atóm po atóme
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
2212 views • 20.09.2016
Prírodovedné odbory (Sk)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1175 views • 18.07.2016
Doktorandské štúdium UPJŠ (Sk)
UPJŠ
1199 views • 17.07.2016
Doktorandské štúdium UPJŠ (En)
UPJŠ
1090 views • 17.07.2016
Univerzita tretieho veku
Mgr. Ivana Rigasová
1443 views • 17.06.2016
Uvedenie do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1554 views • 08.06.2016
NANOškola - Seminár I.
Lucie Kolářová, Zuzana Tkáčová
1126 views • 07.06.2016
The conference dinner at the Café Slávia
Michal Čabai
1145 views • 02.06.2016
Software and computing challenges at the high luminosity LHC
Borut Paul Kerševan
1398 views • 02.06.2016
Big Data and Big Compute in Radio Astronomy
Rob van Nieuwpoort
1049 views • 02.06.2016
Finding a Good Problem: the start in a Science-based Startup
Prof. Mark W. Meisel, PhD, Dhc
1398 views • 18.05.2016
Fyzikálny start up
doc. RNDr. Rastislav Varga DrSc.
1491 views • 27.04.2016
Aktuálne trendy v školskom fyzikálnom experimente na ZŠ
PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.
1498 views • 26.04.2016
Science Fest 2016
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1133 views • 20.04.2016
Esej o ŠTRKu
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
4374 views • 20.04.2016
Ekoklavesnica
RNDr. Róbert Novotný PhD.
1650 views • 20.04.2016
Pravé pozadie informatika
Mgr. Matej Nikorovič
1930 views • 20.04.2016
Ľudské dátové štruktúry
RNDr. Juraj Šebej
2056 views • 20.04.2016
Systém fyzikálneho vzdelávania v rámci International Baccalaureate
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
1622 views • 19.04.2016
Ako určiť polohu smartfónom bez GPS?
RNDr. František Galčík, PhD.
1453 views • 13.04.2016
Poloha Laboratória diaľkového prieskumu Zeme
Michal Gallay
1488 views • 13.04.2016
Modelovanie krajiny pomocou geografického informačného systému
prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.
1728 views • 13.04.2016
Ako som zakladal tri start-upy a aké som urobil chyby
Ing. Ivan Hruška
1493 views • 23.03.2016
Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
1146 views • 23.03.2016
Metodický úvod do merania
Mgr. Lenka Šimková
1413 views • 22.03.2016
Objav gravitačných vĺn
RNDr. Marek Bombara PhD.
1300 views • 22.03.2016
Pohľady do mikrosveta
RNDr. Ivan Králik, CSc.
1124 views • 22.03.2016
Otvorenie IPPOG projektu
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
1300 views • 22.03.2016
Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
1078 views • 04.03.2016
Študijný pobyt vo Francúzsko
Andrea Halaburkova
1781 views • 24.02.2016
Jarná škola doktorandov (projekt RIFIV)
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák PhD.
134 views • 24.02.2016
Sústredenia pre prvákov
doc. RNDr. Ondrej Hutník PhD.
144 views • 24.02.2016
KVARK- Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD.
120 views • 24.02.2016
SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ
Ing. Zuzana Svoreňová
137 views • 24.02.2016
Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Mgr. Ivana Rigasová
253 views • 24.02.2016
Úvod do prírodovedeckej čajovne
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD.
131 views • 24.02.2016
Evolúcia proteínov v skúmavke
doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
156 views • 05.02.2016
Ako sa učiteľ manažérom stal...
RNDr. Roman Vasky
149 views • 05.02.2016
Reverse education
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.
140 views • 05.02.2016
Open door day
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
175 views • 05.02.2016
Nanotechnologie jako součást výuky fyziky
Lucie Kolářová
200 views • 01.12.2015
Aktivity k vyučovaniu fyziky na základnej škole
PaedDr. Klára Velmovská, PhD., PaedDr. Monika Vanyová, PhD.
199 views • 24.11.2015
Poznačený CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
245 views • 11.11.2015
Higssov bozón - hľadanie ihly v kope dát
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
237 views • 11.11.2015
Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu
RNDr. Marek Bombara, PhD.
199 views • 11.11.2015
Enganging college students in the educational process: one (biased) perspective
Professor Mark W. Meisel, PhD, Dhc
225 views • 10.11.2015
Kdo a proč se (ne) hlási na přírodní vědy
Marián Golis
305 views • 10.11.2015
Čaro vedy
RNDr. Jana Balážová
235 views • 05.11.2015
Programovanie STEM mobilných aplikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD.
200 views • 05.11.2015
PhysEduCamp - vedecký tábor pre žiakov stredných škôl
RNDr. Katarína Krišková, RNDr. Lucia Mišianiková
210 views • 05.11.2015
Prírodovedné bádateľské laboratórium SteelPark Košice
Bc. Michaela Jámborová, RNDr. Brigita Balogová
274 views • 05.11.2015
IT Akadémia – nová výzva pre STEM učiteľov
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
203 views • 05.11.2015
Úvod do nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov
Zuzana Tkáčová
234 views • 05.11.2015
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy
RNDr. Slávka Ropeková
222 views • 05.11.2015
Rozvíjanie vedeckých zručností žiakov
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
187 views • 05.11.2015
Meranie motivácie žiakov ku výkonu
RNDr. Mária Spišaková
199 views • 05.11.2015
Bádateľské aktivity vo fyzike zamerané na rozvíjanie vybraných zručností žiakov
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
200 views • 05.11.2015
Návšteva botanickej záhrady ako bádateľská aktivita
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
193 views • 05.11.2015
Bádateľsky orientovaná výučba, východiská, ciele a realizácia
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
231 views • 05.11.2015
Scratch v triede
Gabriela Križovská
225 views • 05.11.2015
Scientix – podpora STEM vzdelávania
Gabriela Križovská
187 views • 05.11.2015
Perspektívne študijné programy na PF UPJŠ v Košiciach, časť B
Národný projekt ITMS 26110230120: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
124 views • 04.11.2015
Perspektívne študijné programy na PF UPJŠ v Košiciach, časť A
Národný projekt ITMS 26110230120: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
194 views • 04.11.2015
Start-Up Space
Mgr. Roman Oros
192 views • 14.10.2015
Jednoduché experimenty ve fyzikálním vzdělávání
Josef Trna
135 views • 13.10.2015
Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, CSc.
190 views • 30.09.2015
Globálna zmena klímy
Mgr. Alexander Ač, PhD.
190 views • 30.09.2015
Secret energy
Michael Londesborough
448 views • 30.09.2015
CERN windows wide open - Discusion
K. Šafařík (CERN)
171 views • 28.05.2015
Students and CERN
Zuzana Ješková (ÚFV PF UPJŠ), Janka Vrláková (ÚFV PF UPJŠ)
158 views • 28.05.2015
Electronics in the experiments and the role of engineers at CERN
Peter Lichard (CERN), Jaroslav Bán (ÚEF SAV)
135 views • 28.05.2015
Journey to CERN via computer
Vladimír Bahýl (CERN), Martin Vaľa (ÚEF SAV)
144 views • 28.05.2015
How manage a giant experiment at CERN
Peter Chochula (CERN), Ján Jadlovský (FEI TUKE)
144 views • 28.05.2015
To the beginning of the universe: There and back
Ivan Králik (ÚEF SAV)
136 views • 28.05.2015
Why we need the Higgs boson?
Pavol Stríženec (ÚEF SAV)
127 views • 28.05.2015
Slovakia at CERN
K. Šafařík (CERN)
148 views • 28.05.2015
CERN windows wide open
Gabriel Semanišin (dekan PF UPJŠ), Zuzana Ješková (ÚFV PF UPJŠ)
155 views • 28.05.2015
The experience of doctoral stay at the University of Minho in Braga, Portugal
RNDr. Mária Bilišňanská
133 views • 27.05.2015
New trends in science education and the role of ICT
Prof. Ton Ellermeijer
1180 views • 21.05.2015
ICT tools to enable context-rich and authentic Science Education
Dr. Ewa Kedzierska
141 views • 20.05.2015
Standardized testing scientific literacy of students
RNDr. Mária Berová
140 views • 07.05.2015
Study visit CMA Amsterdam
Mgr. Katarína Krišková a Mgr. Brigita Balogová
140 views • 26.03.2015
Masterclasses - Methodological introduction to practical exercises
RNDr. Igor Parnahaj
171 views • 24.03.2015
Masterclasses - Search quark-gluon plasma
RNDr. Ivan Králik, CSc.
148 views • 24.03.2015
Masterclasses - Look into Microcosm
doc. RNDr. Júlia Hlaváčová, CSc.
139 views • 24.03.2015
Masterclasses - Opening IPPOG project
RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
126 views • 24.03.2015
Prečo študovať matematiku a Erasmus
Martin Rybár
256 views • 02.03.2015
Hands on science. Actively approaching science education?
prof. Manuel Filipe P.C.M. Costa
144 views • 15.01.2015
Sociálne siete vs. Základné ľudské práva a slobody
RNDr. JUDr. Pavol Sokol
133 views • 05.12.2014
Liquid crystals, our everyday friends
prof. Dr. Mojca Čepič
126 views • 25.11.2014
Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
138 views • 11.11.2014
Za tajomstvami vedy
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1232 views • 05.08.2013
V službe slopočnosti
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1210 views • 05.08.2013
50. výročie vzniku Prírodovedeckej fakulty
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
1326 views • 05.08.2013
The Discovery of Superconducting Tunneling
Ivar Giaever
1077 views • 27.06.2007
Nobel Prize and the Future of Science
Ivar Giaever
1540 views • 27.06.2007