Informácie o portáli Poradenstvo pre študentovPortál Poradenstvo pre študentov

Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UNIPOC) je špecializovaným pracoviskom pre poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ. Pracovníci centra Vám ochotne pomôžu so zorientovaním sa v určitej problematike, riešením problémov a prekonávaním ťažkostí, s ktorými sa stretávate v študijnom alebo osobnom živote.

Pre všetkých študentov UPJŠ je bezplatne k dispozícii:
  • Psychologické poradenstvo
  • Sociálne poradenstvo
  • Právne poradenstvo
  • Kariérové služby

Pre študentov UPJŠ so špecifickými potrebami sú k dispozícii:
  • Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
  • Technická podpora (špeciálne prístroje a pomôcky)
  • IT poradenstvo
  • Knižničné a výpožičné služby
V prípade osobných a študijných problémov sa na nás neváhajte obrátiť. Využite náš rezervačný systém pre osobné poradenstvo alebo položte odborníkom otázku prostredníctvom e-poradňe.
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Poradenstvo pre študentov bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite.