Štatistika projektov

P.č. Typ a idetifikačné číslo projektu Zodpovedný riešiteľ projektu Názov projektu Začiatok a koniec riešenia projektu Celkový rozpočet
Rozpočet za UPJŠ
1 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1637)
Slávka Tomaščíková Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách 02.11.2020
31.10.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
2 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1639)
Alena Gessert Základy karsológie a speleológie 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
3 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1643)
Rastislav Burda Využitie vzdialeného postkondiciovania v operačnej liečbe zlomenín členka 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
4 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1645)
Dominika Becková Ako správne pracovať s prameňmi práva Európskej únie 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
5 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1646)
Mária Vilková Vytvorenie knižnice NMR spektier nových eutektických rozpúšťadiel (DES) 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
6 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1647)
Veronika Zibrinyiová Podcast UNIPOkeC 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
7 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1648)
Jozef Belák Ischemický model prežívania žalúdočných štepov pri konštrukcii ezofago-gastro anastomózy 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
8 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1649)
Lucia Bakošová Sprievodca štúdiom medzinárodného práva verejného pre študentov práva 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
9 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1656)
Vladimír Komanický Podpora ľudských zdrojov pre podávanie projektov v rámci budúcich výziev v rámci schémy widening participation and spreading exellence v Horizon Europe 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
10 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1660)
Ján Füzer Elektromagnetizmus pre konverziu energie: materiály, modelovanie, aplikácie 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
11 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1661)
Mária Fedorčáková Dejiny UPJŠ a Historický digitálny archív (HiDA) II. 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
12 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1662)
Jana Diabelková E-learningová inovácia výučby predmetu Hygiena detí a mládeže 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
13 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1665)
Michal Novocký Diagnostická kompetencia cvičného učiteľa ako reflexívneho praktika 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
14 Visegrad fund
(22020140)
Renáta Oriňaková Veda v krajinách V4 - vývoj nových senzorov pre diagnostiku diabetu 01.10.2020
31.03.2022
59 129.00 €
22 536.00 €
15 APVV program
(PP-COVID-20-0036)
Pavol Jarčuška Elektrochemická detekcia vírusov 16.09.2020
31.12.2021
392 435.00 €
366 016.00 €
16 APVV program
(PP-COVID-20-0064)
Monika Halánová Prevalenčná štúdia kolektívnej imunity SARS-CoV-2 v populácii východného Slovenska. 16.09.2020
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
17 Justice Programme Oľga Orosová IMPRESA - Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action 01.09.2020
31.08.2022
0.00 €
0.00 €
18 Granty EHP a Nórska
(FBRTG01-011)
Mikuláš Jančura Modernisation in urban space: searching for new approaches 01.09.2020
31.03.2021
1 926.00 €
1 926.00 €
19 OP ĽZ
(312011AFP1)
Marián Kireš Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov 01.09.2020
30.08.2023
308 787.57 €
308 787.57 €
20 APVV VV
(APVV-19-0440)
Igor Majláth Vynárajúce zoonózne patogény prenášané podceňovanými druhmi kliešťov strednej Európy 01.07.2020
30.06.2024
125 000.00 €
125 000.00 €
21 FPU Knižnice
(20-514-04017)
Daniela Džuganová Bez kvalitnej literatúry nie je možné kvalitné vzdelávanie 01.07.2020
31.05.2021
18 000.00 €
18 000.00 €
22 APVV VV
(APVV-19-0153)
Roman Soták Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra 01.07.2020
30.06.2024
117 900.00 €
117 900.00 €
23 APVV VV
(APVV-19-0124)
Miroslav Štrkolec Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny) 01.07.2020
31.12.2023
226 975.00 €
218 758.00 €
24 APVV VV
(APVV-19-0419)
Erik Štenpien 100 rokov Trianonskej zmluvy 01.07.2020
30.06.2024
245 297.00 €
245 297.00 €
25 APVV VV
(APVV-19-0279)
Juraj Ševc Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologickýcvh podmienok 01.07.2020
30.06.2024
48 000.00 €
48 000.00 €
26 APVV VV
(APVV-19-0580)
Gregor Bánó Vývoj technológie na detekciu sub-nanomolových koncentrácií glyfosátu a dioxanu v životnom prostredí a potravinách 01.07.2020
30.06.2024
96 032.00 €
96 032.00 €
27 APVV VV
(APVV-19-0244)
Ján Gbúr Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia 01.07.2020
30.06.2024
0.00 €
0.00 €
28 APVV VV
(APVV-19-0003)
Lívia Körtvélyessy Onomatopoja - čo sa skrýva v mene? 01.07.2020
30.06.2024
0.00 €
0.00 €
29 APVV VV
(APVV-19-0284)
Jozef Bavoľár Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti 01.07.2020
30.06.2024
0.00 €
0.00 €
30 APVV VV
(APVV-19-0358)
Zuzana Tokárová Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych demnziách (1905 - 1945) 01.07.2020
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
31 APVV VV
(APVV-19-0476)
Ján Sabo Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na základe zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov 01.07.2020
28.06.2024
246 169.00 €
246 169.00 €
32 APVV VV
(APVV-19-0493)
Zuzana Dankulincová Výskum raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách: kontextuálne faktory psychomotorického vývinu detí počas prvých 1000 dní. 01.07.2020
30.06.2024
249 630.00 €
249 630.00 €
33 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1444)
Andrea Madarasová Gecková PURE Zlepšenie zdravia zraniteľných skupín skrze šírenie excelencie 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
34 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1454)
Mária Vilková Inovácia výučby predmetov NMR s využitím e-learningových edukačných a testovacích materiálov. 01.07.2020
30.06.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
35 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1460)
Janka Vecanová Tvorba edukačných videí pre štúdium lebky v predmete Anatómia (tvorba videoatlasu ľudskej lebky) 01.07.2020
30.06.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
36 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1462)
Jana Žuľová Pracovnoprávne vzťahy v čase krízového stavu (multimediálny kurz) 01.07.2020
30.06.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
37 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1472)
Andrea Fedorková Nebuď hejter, buď kritik! 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
38 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1484)
Alexander Feher Skúmanie inovativných materialov pri veľmi nízkych teplotách na nanourovni 01.07.2020
30.06.2021
2 990.00 €
2 990.00 €
39 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1485)
Kvetoslava Rimárová Implementácia e-learningových preventívnych intervencií v rámci výučby lekárskych a nelekárskych odborov 01.07.2020
30.06.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
40 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1486)
Ivan Kopolovets Detekcia prediktorov vzniku cievnej mozgovej príhody u pacientov so stenózou arteria carotis interna 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
41 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1487)
Ingrid Madárová Inovácia výučby odbornej slovenčiny ako cudzieho jazyka využitím e‐learningových edukačných materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie. 01.07.2020
30.06.2021
1 999.92 €
1 999.92 €
42 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1494)
Norbert Lukán Alergický zápal a obezita 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
43 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1502)
Karolína Červená Základy zdaňovania (ekonomicko-právny pohľad) 01.07.2020
30.06.2021
1 900.00 €
1 900.00 €
44 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1506)
Anna Kamlárová Nové možnosti výskumu črevného mikrobiómu pri zápalových ochoreniach a rakovine hrubého čreva 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
45 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1509)
Ondrej Mitaľ Otvorené dvere pre verejnú správu 01.07.2020
30.06.2021
1 400.00 €
1 400.00 €
46 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1514)
Norbert Kopčo Mnohorozmerné neurálne analýzy vzorov z obrazu sluchového kortikálneho spracovania 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
47 Nadácia Pontis Pavol Sokol Letná škola kyberkriminality 2020 29.06.2020
03.07.2020
5 000.00 €
0.00 €
48 OP KZP
(310041W051)
Daniela Čorňáková Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy UPJŠ Košice 01.05.2020
31.08.2021
916 919.04 €
916 919.04 €
49 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1386)
Pavol Gajdoš Dynamika viac-planetárnych extrasolárnych sústav 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
50 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1392)
Miroslav Fedurco Výskum pulzujúcich a zákrytových premenných hviezd využitím moderných metód výpočtovej astrofyziky 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
51 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1404)
Ján Tóth Vývoj a aplikácia nových perspektívnych luminiscenčných systémov v analytickej chémii 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
52 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1420)
Michal Varga Príprava a charakterizácia nízkorozmerných Heuslerových zliatin 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
53 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1422)
Veronika Džupponová Molekulový mechanizmus agregácie ľahkého reťazca imunoglobulínov 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
54 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1423)
Andrej Gajdoš Efektívne výpočtové prístupy pre modely náhodných procesov v ekonometrii a financiách 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
55 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1424)
Michal Marcin Štúdium spoločenstiev a teplotných adaptácií populácií chvstoskokov (Collembola) pozdĺž mikroklimatických gradientov extrémnych prostredí 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
56 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1425)
Slavomíra Šterbinská Magnetické a biologické vlastnosti nových komplexných zlúčenín vybraných 3d a 4f kovov 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
57 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1426)
Lucia Janickova Kongruencie na algebraických štruktúrach 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
58 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1427)
Patrik Pekarcik Spracovanie a analyzovanie bezpečnostných udalostí v počítačových sieťach v reálnom čase 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
59 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1429)
Margaréta Marcinčinová Biologické účinky metabolitov antarktických a alpínskych druhov lišajníkov 01.04.2020
30.06.2021
800.00 €
800.00 €
60 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1430)
Simona Rindosova Farbenie a štruktúra vnorených a riedkych grafov 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
61 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1431)
Lukas Trizna Syntéza nových komplexných ligandov a výskum ich interakcií s nekanonickými motívmi DNA 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
62 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1432)
Alba Espina Garcia In situ Raman/SERS detekcia železogalových atramentov: hľadanie vzťahu medzi pôvodom atramentov a ich Raman/SERS spektrami 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
63 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1433)
Veronika Talafová Štúdium biofyzikálnych vlastností fibríl rekombinantného pavúčieho proteínu eADF4(C16) 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
64 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1434)
Kristína Vargová Diastereoselektívna syntéza a cytotoxický profil sfingoidných báz na báze SPT inhibítorov s tetrasubstituovaným stereocentrom 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
65 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1435)
Mariia Mohylna Skyrmionové excitácie vo frustrovanom Heisenbergovom antiferomagnete s antisymetrickou výmennou interakciou 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
66 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1436)
Terézia Mezešová Predpovedanie cieľov útočníka sieťových útokov 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
67 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1437)
Viktoria Vargova Ovplyvňuje život v meste morfológiu a priestorovú aktivitu ropúch zelených (Bufotes viridis) ? 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
68 APVV DS
(DS-FR-19-0025)
Norbert Kopčo Adaptabilota v priestorovom počúvaní 01.03.2020
31.12.2021
9 980.00 €
9 980.00 €
69 APVV DS
(DS-FR-19-0008)
Jana Sedláková Interakcie mikroorganizmov s kovmi ako základ pre progresívne biotechnologické postupy. 01.03.2020
31.12.2021
9 876.00 €
9 876.00 €
70 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1403)
Erik Čižmár Nové funkčné oxidové materiály získané konverziou metastabilných štruktúrnych fáz 01.03.2020
28.02.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
71 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1408)
Zuzana Vargová Komplexy iónov kovov s AMB a cytostatickým účinkom 01.03.2020
28.02.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
72 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1414)
Vladimír Lichner Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov 01.03.2020
28.02.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
73 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1416)
Tomas Alman Transparentná samospráva 01.03.2020
28.02.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
74 APVV BLT
(SK-FR-19-0013)
Jozef Strečka Frustrované Heisenbergove spinové modely z perspektívy metód lokalizovaných magnónov a kvantového Monte Carla 01.02.2020
31.12.2021
5 300.00 €
5 300.00 €
75 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1356)
Tatiana Kimáková Implementácia e-learningových kurzov v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku pri UPJŠ v Košiciach 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
76 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1383)
Jana Diabelková E-learningová inovácia výučby Hygieny a verejného zdravotníctva prostredníctvom onlinových výučbových skrípt 15.01.2020
14.01.2021
1 999.00 €
1 999.00 €
77 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1385)
Mikuláš Jančura Prvý dotyk so slobodou 15.01.2020
30.04.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
78 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1387)
Martina Hančová Náhodné procesy a ich aplikácie 15.01.2020
14.01.2021
1 999.98 €
1 999.98 €
79 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1389)
Ondrej Hutník Inovácia predmetov matematickej analýzy v 1. ročníku bakalárskeho stupňa 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
80 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1390)
Radomír Jakab Právnický podcast 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
81 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1391)
Zuzana Ješková Výučba predmetu Všeobecná fyzika a Úvod do všeobecnej fyziky s podporou e-learningových nástrojov a interaktívnych metód v pregraduálnej príprave študentov fyziky. 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
82 VEGA
(1/0290/20)
Richard Geffert Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike 01.01.2020
31.12.2022
21 503.00 €
0.00 €
83 VEGA
(1/0196/20)
Ivan Talian Využitie proteomickej analýzy distálnych humánnych tekutín pri stanovení ochorení čeľustno-sánkového kĺbu a pri hodnotení účinnosti liečby pomocou intra-artikulárnej aplikácie kyseliny hyalurónovej 01.01.2020
31.12.2022
71 123.00 €
71 123.00 €
84 VEGA
(1/0124/20)
Jana Šandrejová Vývoj nových schém pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických procedúr a ich aplikácia na vypracovanie nových „zelených“ postupov pre analýzu rastlinných materiálov, farmaceutických prípravkov, biologických a environmentálnych vzoriek 01.01.2020
31.12.2023
11 740.00 €
11 740.00 €
85 VEGA
(1/0393/20)
Alojz Bomba Adherenčné a imunomodulačné vlastnosti probiotických laktobacilov a ich vzťah k funkčnosti a integrite črevnej bariéry pri črevných zápalových ochoreniach 01.01.2020
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
86 VEGA
(1/0798/20)
Michal Gallay Kombinované využitie vysokého priestorového, spektrálneho, časového rozlíšenia v geovednom výskume 01.01.2020
31.12.2022
13 143.00 €
13 143.00 €
87 VEGA
(1/0225/20)
Ján Füzer Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt 01.01.2020
31.12.2023
4 683.00 €
4 683.00 €
88 VEGA
(1/0291/20)
Peter Paľove-Balang Regulácia biosyntetických dráh produkujúcich biologicky významné izoflavonoidy v čeľadi Fabaceae. 01.01.2020
31.12.2023
9 950.00 €
9 950.00 €
89 VEGA
(1/0406/20)
Vladimír Girman Štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností materiálov s vysokým stupňom neusporiadanosti. 01.01.2020
31.12.2023
7 937.00 €
7 937.00 €
90 COST
(OC-2019-1-23863)
Andrea Madarasová Gecková The European Researchers' Network Working on Second Victims 01.01.2020
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
91 VEGA
(1/0342/20)
Maros Melicharek Premeny a interakcie ideológie čechoslovakizmu a juhoslavizmu v podmienkach 20. storočia 01.01.2020
31.12.2023
17 478.00 €
17 478.00 €
92 VEGA
(1/0355/20)
René Šebeňa Mechanizmy sluchového priestorového a pozornostného spracovania: experimenty, oscilácie, výpočtové modely a analytické metódy 01.01.2020
31.12.2022
33 790.00 €
33 790.00 €
93 VEGA
(1/0371/20)
Oľga Orosová Trendy v prevalencii rizikového správania adolescentov. Školské randomizované kontrolované štúdie prevencie užívania drog slovenských adolescentov 01.01.2020
31.12.2023
57 186.00 €
57 186.00 €
94 VEGA
(1/0257/20)
Anabela Katreničová Koncept ženy hrdinky v stredovekej exegetickej literatúre 01.01.2020
31.12.2022
29 937.00 €
29 937.00 €
95 VEGA
(1/0447/20)
Slávka Tomaščíková Globálne a lokálne v post-mileniárnych anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách 01.01.2020
31.12.2022
42 725.00 €
42 725.00 €
96 VEGA
(1/0008/20)
Pavol Švorc Chronobiologické aspekty pohlavných rozdielov po apnoickej epizóde centrálneho typu a reoxygenácie v experimentálnom modeli potkana v celkovej anestézii. 01.01.2020
31.12.2022
17 609.00 €
0.00 €
97 VEGA
(1/0143/20)
Peter Kollár Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom. 01.01.2020
31.12.2023
9 227.00 €
9 227.00 €
98 VEGA
(1/0105/20)
Martin Gmitra Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov 01.01.2020
31.12.2023
11 551.00 €
11 551.00 €
99 KEGA
(004UPJŠ-4/2020)
Ivana Sotáková Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole 01.01.2020
31.12.2022
11 746.00 €
11 746.00 €
100 KEGA
(007UPJŠ-4/2020)
Ingrid Schusterova Detská obezita: Etiopatogenéza, diagnostika a liečba. 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
101 APVV VV
(APVV-19-0424)
Ján Husár Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie 01.01.2020
30.06.2024
249 382.00 €
249 382.00 €
102 VEGA
(1/0557/20)
Gregor Bánó Doba života singletového kyslíka v bunkách – aplikácia pre fotodynamickú terapiu nádorových ochorení 01.01.2020
31.12.2022
14 726.00 €
14 726.00 €
103 VEGA
(1/0229/20)
Tímea Špaková Analýza účinku exozómov produkovaných humánnymi mezenchýmovými kmeňovými bunkami na zápalové chondrocyty s cieľom porovnať efektívnosť bezbunkovej a bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
104 VEGA
(1/0177/20)
Zuzana Dankulincová Mapovanie trajektórie a skúseností dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti: možnosti vylepšenia z pohľadu dospievajúcich a ich rodičov 01.01.2020
31.12.2023
62 884.00 €
62 884.00 €
105 KEGA
(010UPJŠ-4/2020)
Stela Csachova Geopriestorové technológie v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie 01.01.2020
31.12.2022
8 286.00 €
8 286.00 €
106 VEGA
(1/0372/20)
Zuzana Katreniaková Využitie ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou 01.01.2020
31.12.2022
63 200.00 €
63 200.00 €
107 VEGA
(1/0526/20)
Katarína Lučivjanská Investičné stratégie penzijných fondov a ich výkonnosti 01.01.2020
31.12.2022
5 246.00 €
5 246.00 €
108 VEGA
(1/0658/20)
Terézia Kisková Kombinovaná liečba glioblastómu temozolomidom a sekundárnymi metabolitmi lišajníkov 01.01.2020
31.12.2023
12 716.00 €
12 716.00 €
109 VEGA
(1/0333/20)
Vladimíra Tomečková Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
110 VEGA
(1/0760/20)
Anna Alexovič Matiašová Detekcia apoptotických procesov v bunkách nervového systému pomocou imunofluorescenčných metód aplikovaných v in vitro a in vivo modeloch 01.01.2020
31.12.2023
12 341.00 €
12 341.00 €
111 Czech-BioImaging Anna Alexovič Matiašová Štúdium fraktónov v mieche potkana pomocou SBF skenovacej elektrónovej mikroskopie a imunoznačenia zlatom 01.01.2020
30.11.2020
0.00 €
0.00 €
112 VEGA
(1/0399/20)
Ladislav Orosz Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politická analýza -hodnotenie-perspektívy) 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
113 VEGA
(1/0319/20)
Tomáš Vasilenko Vývoj aktívnych krytí rán na báze hydrogélov obsahujúcich rastlinné extrakty stimulujúce hojenie rán u zdravých a diabetických potkanov 01.01.2020
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
114 VEGA
(1/0138/20)
Viktor Víglaský Inteligentné nanokonjugáty na báze nanočastíc a aptamérov DNA 01.01.2020
31.12.2022
16 354.00 €
16 354.00 €
115 VEGA
(1/0790/20)
Marcel Dolobáč Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 - východiská, možnosti, riziká 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
116 VEGA
(1/0643/20)
Ján Klučka Umelá inteligencia z pohľadu práva a etiky 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
117 VEGA
(1/0598/20)
Marek Lacko Analýza sérových a synoviálnych biomarkerov osteoartritídy v koreláte so zmenou klinického stavu pacientov po intraartikulárnej aplikácii autológnej plazmy bohatej na trombocyty. 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
118 VEGA
(1/0622/20)
Jozef Radoňak Štúdium molekulového a metabolomického profilu karcinómu prsníka 01.01.2020
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
119 VEGA
(1/0183/20)
Ivan Tkáč Sledovanie genomických a proteomických markerov progresie aterosklerózy končatinových a karotických artérií pri diabete 2. typu 01.01.2020
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
120 VEGA
(1/0540/20)
Peter Urban Štúdium vybraných biomarkerov vzniku a progresie demyelinizačných ochorení CNS 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
121 VEGA
(1/0765/20)
Peter Molnár Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
122 KEGA
(005UPJŠ-4/2020)
Martin Bačkor Ekológia rastlín - vývoj kurikula a tvorba modernej vysokoškolskej učebnice 01.01.2020
31.12.2022
13 638.00 €
13 638.00 €
123 KEGA
(015KU-4/2020)
Stela Csachova Geografia miestnej krajiny vo vyučovacom procese na základných školách 01.01.2020
31.12.2022
20 451.12 €
20 451.12 €
124 KEGA
(006UPJŠ-4/2020)
Michal Goga Vytvorenie laboratória na izoláciu a identifikáciu sekundárnych metabolitov lišajníkov (tvorba interných komerčne nedostupných štandardov) a napísanie skrípt pre predmet Biológia lišajníkov 01.01.2020
31.12.2022
12 776.00 €
12 776.00 €
125 KEGA
(020UPJŠ-4/2020)
Ingrid Semanišinová Rozvíjanie poznania dôležitého pre učiteľa matematiky 01.01.2020
31.12.2022
8 377.00 €
8 377.00 €
126 KEGA
(020UK-4/2020)
Peter Ľuptáčik Arachnológia – vysokoškolská učebnica a webová platforma 01.01.2020
31.12.2022
915.00 €
915.00 €
127 KEGA
(008UPJŠ-4/2020)
Erik Dorko Multimediálne technológie vo výučbe štúdií kardiovaskulárneho rizika a zdarovtného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií 01.01.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
128 KEGA
(014UPJŠ-4/2020)
Marcela Gbúrová Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov 01.01.2020
31.12.2022
37 885.88 €
37 885.88 €
129 KEGA
(009UPJŠ-4/2020)
Jana Balegová Cursus Latinus - vysokoškolské učebné texty latinského jazyka pre študijný program Latinský jazyk 01.01.2020
31.12.2022
23 152.94 €
23 152.94 €
130 VEGA
(1/0523/20)
Mária Bačíková Problémové správanie dospievajúcich. Prierezová a longitudinálna analýza protektívnych a rizikových faktorov s ním súvisiacich. 01.01.2020
31.12.2023
52 594.00 €
52 594.00 €
131 OP VAI - MH
(313012S703)
Erik Bruoth Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia 01.01.2020
31.12.2022
792 029.87 €
75 052.14 €
132 RP MŠVVaŠ SR Silvia Ručinská Žiadosť o dotáciu - Aktivity UPJŠ vedúce k vytvoreniu aliancie európskych univerzít podporovaného v rámci programu Erasmus+ - Iniciatíva univerzít v programe Erasmus+ 01.12.2019
31.01.2020
29 908.00 €
0.00 €
133 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1298)
Mária Piknová Zriadenie zbierky extrémofilných mikroorganizmov ako prostriedok pre zvýšenie úspešnosti UPJŠ v domácich a zahraničných projektoch 04.11.2019
31.12.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
134 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1300)
Katarína Čurová Zavedenie efektívnej mikrobiologickej diagnostiky hypervirulentných kmeňov Clostridioides difficile 04.11.2019
30.04.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
135 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1301)
Tomáš Samuely Zlepšenie mechanických vlastností skenovacieho tunelového mikroskopu 04.11.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
136 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1302)
Ivana Spakova Inovácia výučby Praktických cvičení z lekárskej chémie pre zahraničných študentov všeobecného a zubného lekárstva LF UPJŠ 04.11.2019
31.10.2020
2 000.00 €
2 000.00 €
137 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1303)
Lukas Smolko Inovácia výučby praktických cvičení z lekárskej chémie 04.11.2019
31.10.2020
2 000.00 €
2 000.00 €
138 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1306)
Peter Kollár Príprava európskeho projektu H2020 Inovatívne magnetické komponenty pre elektronické aplikácie 04.11.2019
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
139 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1310)
Ľubica Gregová Širicová Zbierka rozhodnutí z medzinárodného práva 04.11.2019
31.10.2020
1 987.44 €
1 987.44 €
140 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1079)
Zuzana Kolaříková Inovácia výučby akademického anglického jazyka pre PhD študentov UPJŠ prostredníctvom e-learningového kurzu zameraného na rozvoj zručností počúvania s porozumením a hovorenia. 04.11.2019
31.10.2020
2 000.00 €
2 000.00 €
141 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1221)
Kvetoslava Rimárová E-learning s vysvetlením súčasných celosvetových zdravotných, demografických a sociálnych trendov pre študentov lekárskych fakúlt 04.11.2019
31.10.2020
2 000.00 €
2 000.00 €
142 OP VaI -VA
(313011V455)
Pavol Jarčuška Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne 01.11.2019
30.06.2023
5 168 267.33 €
5 168 267.33 €
143 COST
(CA18202)
Zuzana Vargová Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research 02.10.2019
01.10.2023
0.00 €
0.00 €
144 MZ SR
(2019/32-UPJŠ-4)
Ivica Lazurova Včasná diagnostika kardiovaskulárneho postihnutia pomocou nových hormonálnych biomarkerov 01.10.2019
31.12.2021
85 999.93 €
85 999.93 €
145 MZ SR
(2019/29-UPJŠ-1)
Miriam Kozárová Sledovanie vzťahu vybraných génových variantov a proteomických markerov u pacientov s psychickými poruchami ako príspevok k ich personalizovanej liečbe. 01.10.2019
31.12.2021
75 131.20 €
75 131.20 €
146 MZ SR
(2019/35-UPJŠ-6)
Pavol Jarčuška Faktory efektivity fekálnej transplantácie pri kolitíde spôsobenej Clostridioides difficile 01.10.2019
31.12.2021
205 036.61 €
205 036.61 €
147 COST
(CA18237)
Ľubomír Kováč CA18237 - European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection 10.09.2019
09.09.2023
0.00 €
0.00 €
148 ERASMUS + Renáta Timková Assessment of Quality of Erasmus Traineeships 01.09.2019
31.08.2022
0.00 €
0.00 €
149 OP VaI -VA
(313011V446)
Ján Sabo Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života 01.09.2019
30.06.2023
1 005 639.46 €
1 005 639.46 €
150 OP VaI -VA
(313011V334)
Andrea Straková Fedorková Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov 01.09.2019
30.06.2023
430 999.59 €
430 999.59 €
151 APVV VBLT
(SK-BY-RD-19-0008)
Erik Čižmár Nové materiály pre mikroelektroniku šetrné k životnému prostrediu založené na komplexných oxidoch obsahujúcich bizmut s perovskitovou štruktúrou syntetizované pri vysokom tlaku 01.08.2019
31.07.2022
229 092.00 €
229 092.00 €
152 FPU Knižnice
(19-512-04097)
Daniela Džuganová Modernizácia mobiliáru knižnice 08.07.2019
30.04.2020
7 000.00 €
0.00 €
153 APVV VV
(APVV-18-0207)
Ján Füzer Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov 01.07.2019
30.06.2022
49 883.00 €
49 883.00 €
154 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1033)
Miroslav Almáši Pórovité koordinačné polyméry obsahujúce kovy alkalických zemín pre zvýšenie adsorpčnej kapacity oxidu uhličitého a divodíka 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
155 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1068)
Ladislav Hrabcak Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva 01.07.2019
31.03.2021
1 500.00 €
1 500.00 €
156 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1069)
Aurel Zelko Sekundárna prevencia dialyzovaných pacientov: aspekty pohybovej aktivity, kvality života a aplikability pohybového programu v prostredí dialyzačných pracovísk 01.07.2019
31.05.2021
1 500.00 €
1 500.00 €
157 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1070)
Michaela Bačovčinová Štúdium mechanizmov detoxikácie ťažkých kovov vo vybraných skupinách nižších rastlín 01.07.2019
30.04.2021
1 500.00 €
1 500.00 €
158 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1071)
Andrea Stafurikova Zvýšenie rozpustnosti sekundárnych metabolitov lišajníkov - atranorínu a kyseliny gyroforovej, pomocou hydrotrópu kromolynu a testovanie ich účinku in vitro a in vivo 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
159 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1072)
Natália Pipová Stavovce Muránskej planiny v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov 01.07.2019
30.06.2021
1 490.00 €
1 490.00 €
160 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1073)
Petra Adamková Fenotypická modulácia makrofágov využitím bionanočastíc železa pre efektívnu terapiu črevných zápalových ochorení 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
161 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1074)
Lenka Abrinkova Intrapersonálne a interpersonálne faktory so zdravím súvisiaceho správania stredoškolákov 01.07.2019
31.08.2021
1 500.00 €
1 500.00 €
162 FPU Knižnice
(19-514-04100)
Daniela Džuganová Nákup literatúry do fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach – skvalitňovanie študijného, pedagogického a výskumného procesu na univerzite 01.07.2019
31.03.2020
2 000.00 €
0.00 €
163 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1206)
Martin Pekár Dejiny UPJŠ a historický digitálny archív UPJŠ I. (HiDA) 01.07.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
164 APVV VV
(APVV-18-0016)
Juraj Černák Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov 01.07.2019
30.06.2023
70 000.00 €
70 000.00 €
165 APVV VV
(APVV-18-0125)
Eva Cellarova Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie 01.07.2019
30.06.2023
188 410.00 €
188 410.00 €
166 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1220)
Vladimír Komanický Príprava nového projektu ERA Chair v rámci výzvy H2020-WIDESPREAD-2018-2020 01.07.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
167 APVV VV
(APVV-18-0044)
Jaroslav Hofierka Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City 01.07.2019
31.12.2022
92 730.00 €
92 730.00 €
168 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1223)
Jana Štofilová Oboznámenie sa s najmodernejšími technikami vo výskume črevného mikrobiómu pri zápalových chorobách a rakovine hrubého čreva prostredníctvom praktických tréningov. 01.07.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
169 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1224)
Martin Kundrát Slovensko-iránska výskumná inciatíva: prehistorické globálne zmeny podnebia a biodiverzity 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
170 APVV VV
(APVV-18-0285)
Gabriel Žoldák Pochopenie mechanizmu inaktivácie IgG využitím individuálnych molekúl Hsp70 šaperónu a laserovej optickej pinzety 01.07.2019
30.06.2023
220 000.00 €
220 000.00 €
171 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1226)
Ľuboš Ambro Zavedenie a validácia pokročilých molekulárno-biologických postupov pre kvantifikáciu bakteriálnych taxónov vo výskume črevného mikrobiómu 01.07.2019
31.12.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
172 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1227)
Martin Gmitra Využitie spin-orbitálnych a magnetických proximálnych efektov pri dizajne nových funkcionálnych materiálov 01.07.2019
31.12.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
173 APVV VV
(APVV-18-0197)
Alžbeta Orendáčová Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch 01.07.2019
30.06.2023
163 400.00 €
163 400.00 €
174 APVV VV
(APVV-18-0171)
Pavol Kristian Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBV infekciou 01.07.2019
31.12.2022
247 856.00 €
150 183.00 €
175 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1231)
Ladislav Galdun Príprava a charakterizácia funkčných Heuslerových nanodrôtov prostredníctvom elektrochemickej depozície 01.07.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
176 APVV VV
(APVV-18-0251)
Martin Kundrát Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny 01.07.2019
30.06.2022
200 000.00 €
184 407.00 €
177 APVV VV
(APVV-18-0358)
Vladimír Komanický Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch 01.07.2019
30.06.2023
37 800.00 €
37 800.00 €
178 OP VaI -VA
(313011V336)
Alojz Bomba Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny 01.07.2019
30.06.2023
475 946.77 €
475 946.77 €
179 APVV VV
(APVV-18-0421)
Martina Jánošíková Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva 01.07.2019
30.06.2023
198 397.00 €
198 397.00 €
180 APVV VV
(APVV-18-0070)
Andrea Madarasová Gecková Generácia Z - nové výzvy dospievania. 01.07.2019
30.06.2023
249 253.00 €
215 665.00 €
181 APVV VV
(APVV-18-0547)
Matej Škorvánek Nové biomarkery prodromálnej Parkinsonovej choroby 01.07.2019
30.06.2023
249 995.00 €
249 995.00 €
182 OP VAI - MH
(313012T520)
Ondrej Hutník Výskum a vývoj technológií strojového učenia a počítačového videnia pre fotorealistickú rekonštrukciu ľudí v 3D virtuálnom prostredí 01.07.2019
30.06.2022
82 673.66 €
82 673.66 €
183 WHO
(2019/948409-0)
Andrea Madarasová Gecková To support Health Behaviour in School-aged Children study in 2019/2020 01.05.2019
28.02.2020
0.00 €
0.00 €
184 COST
(COST akcia CA18113)
Jana Sedláková Pochopenie a štúdium dopadov nízkeho pH na mikroorganizmy 17.04.2019
16.04.2023
0.00 €
0.00 €
185 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1036)
Andrea Lachova Štúdium nových biokompatibilných zliatin 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
186 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1037)
Zuzana Ontkovicova Miera ako nástroj na určovanie divergencie a konvergencie 01.04.2019
31.10.2020
950.00 €
950.00 €
187 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1038)
Anna Berkutova Nové nanopórovité materiály pre energetické aplikácie 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
188 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1039)
Monika Hudáčová Štúdium viazania nových 4-susbstituovaných akridín-tiosemikarbazidových a benzohydrazónových derivátov na HSA a ich inhibičná účinnosť voči Topo I/Topo II 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
189 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1040)
Andrea Stafurikova Terapeutický potenciál prírodných látok pri liečbe glioblastómov 01.04.2019
31.07.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
190 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1043)
Matúš Lach Zovšeobecnený XY model s geometrickou frustráciou 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
191 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1044)
Ivana Timková Genetická podstata antibiotickej rezistencie izolátov Acinetobacter johnsonii pochádzajúcich z rôznych prostredí 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
192 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1046)
Oliver Vahovsky Magneto–optické štúdium tvaru doménovej steny v mikrodrôtoch s modifikovanou magnetoelastickou anizotropiou 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
193 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1047)
Jaroslav Merc Multifrekvenčný výskum vybraných symbiotických dvojhviezd 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
194 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1048)
Dominika Capková Kompozitné katódové materiály na báze síry pre lítiové batérie 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
195 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1049)
Radka Gorejová Príprava a stanovenie koróznych vlastností nových Fe-Zn biomateriálov 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
196 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1051)
Miroslava Litecká Štúdium biologických a magnetických vlastností koordinačných zlúčenín s ligandmi na báze modifikovaných dusíkatých heterocyklov 01.04.2019
31.07.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
197 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1052)
Natalia Podrojkova Nanorozmerné core-shell častice v katalytickej hydrogenácii oxidu uhličitého na metanol 01.04.2019
31.10.2020
999.90 €
999.90 €
198 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1053)
Marek Semjan Efekty spinového a dimenzionálneho prechodu na magnetické usporiadanie v superfrustrovanom Isingovom antiferomagnete na kagome mriežke 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
199 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1054)
Mária Suváková Stanovenie farmakokinetických parametrov sekundárnych lišajníkových metabolitov – atranorínu a kyseliny gyroforovej - v krvi potkanov 01.04.2019
31.08.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
200 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1056)
Tatiana Mitríková Príprava nových typov sfingoidných báz s využitím „chiral pool“ stratégie a organokatalýzy 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
201 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1057)
Samuel Havadej Rekonštrukcia fantómového objektu v mikrotomografickom experimente s limitovaným počtom projekcií 01.04.2019
30.07.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
202 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1058)
Martin Berta Štúdium rozpustnosti a stability vybraných G-proteín spojených receptorov 01.04.2019
31.10.2020
960.00 €
960.00 €
203 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1059)
Zuzana Jakubčinová Štúdium produkcie rezonancií v experimente ALICE na LHC v CERNe 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
204 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1060)
Katarina Cekanova Farbiace a štrukturálne problémy v teórii grafov 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
205 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1061)
Katarina Sisakova Syntéza Pd–NiFe2O4/SiO2 katalyzátora pre termálny rozklad metánu na vodík. 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
206 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1062)
Tomáš Bajtoš Spracovanie a analýza bezpečnostných údajov v počítačových sieťach 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
207 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1063)
Filip Mochnacký Detekcia telomerázovej aktivity ako nástroj na identifikáciu kmeňových buniek v mieche 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
208 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1064)
Petra Adamková Skríning vybraných kmeňov laktobacilov a ich imunomodulačného potenciálu pri zápalových ochoreniach čriev. 01.04.2019
31.10.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
209 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1065)
Šarlota Birnšteinová Vplyv ďaleko-dosahového šírenia na dvojdruhový reakčno-difúzny systém 01.04.2019
31.10.2020
850.00 €
850.00 €
210 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1032)
Alexandra Popovičová Keď prekladateľ „umýva s vodou“. Workshop k interferenciám pri prekladoch 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
211 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1018)
Lenka Pčolinská Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
212 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1021)
Alžbeta Bojková Budovanie demokracie učením sa o minulosti (medzinárodné kolokvium a workshop) 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
213 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1022)
Erik Čižmár Konverzia metastabilných fáz v materiáloch s perovskitovou štruktúrou ako nová cesta k materiálom so zvýšenou funkcionalitou 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
214 COST
(CA18107)
Marcel Uhrin Cost akcia CA18107 - Climate change and bats: from science to conservation 26.02.2019
25.02.2023
0.00 €
0.00 €
215 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG Peter Borza "Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności" 13.02.2019
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
216 VEGA
(1/0013/19)
Eva Cellarova Génové klastre biosyntetických génov skyrínu v endofytických hubách: kľúč k objasneniu biosyntézy hypericínu v rode Hypericum? 01.01.2019
31.12.2022
37 296.00 €
37 296.00 €
217 VEGA
(1/0022/19)
Peter Fedoročko Hypoxia a polymorfizmus transportného proteínu BCRP ako faktory ovplyvňujúce akumuláciu a účinok hypericínu v podmienkach in vitro a ex ovo 01.01.2019
31.12.2022
39 827.00 €
39 827.00 €
218 VEGA
(1/0053/19)
Rastislav Varga Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov. 01.01.2019
31.12.2021
18 961.00 €
18 961.00 €
219 VEGA
(1/0175/19)
Gabriel Žoldák Agregácia imunoglobulínov a predikcia ich dlhodobej skladovacej stability pomocou pokročilých kinetických analýz 01.01.2019
31.12.2021
37 047.00 €
37 047.00 €
220 VEGA
(1/0298/19)
Marcel Uhrin Urbánna ekológia 01.01.2019
31.12.2022
32 671.00 €
32 671.00 €
221 VEGA
(1/0300/19)
Jaroslav Hofierka 3D modelovanie slnečného žiarenia na vegetácii reprezentovanej mračnom bodov z laserového skenovania 01.01.2019
31.12.2021
12 656.00 €
12 656.00 €
222 VEGA
(1/0426/19)
Erik Čižmár Experimentálne štúdium relaxačných procesov v molekulových magnetoch 01.01.2019
31.12.2022
10 813.00 €
10 813.00 €
223 VEGA
(1/0741/19)
Vladislav Kolarčik Vývinová biológia, polyploidizácia a interakcia cytotypov v sexuálno-asexuálnych rastlinných skupinách. 01.01.2019
31.12.2022
19 632.00 €
19 632.00 €
224 VEGA
(1/0531/19)
Milan Žukovič Exotické javy vo frustrovaných spinových systémoch 01.01.2019
31.12.2022
32 786.00 €
32 786.00 €
225 VEGA
(1/0669/19)
Pavol Mártonfi Bioticky indukovaná endoreduplikácia krytosemenných rastlín 01.01.2019
31.12.2022
23 427.00 €
23 427.00 €
226 VEGA
(1/0743/19)
Tomáš Samuely Isingove supravodiče pre topologické fázy hmoty. 01.01.2019
31.12.2022
18 321.00 €
18 321.00 €
227 VEGA
(1/0148/19)
Ivan Potočňák Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá. 01.01.2019
31.12.2022
23 210.00 €
23 210.00 €
228 VEGA
(1/0375/19)
Mária Vilková Stereoselektívna syntéza fotoaktívnych molekúl s pyrolidínovými farmakofórmi na báze broussonetinov, oxazolomycínov a laktacystínu. 01.01.2019
31.12.2021
29 612.00 €
29 612.00 €
229 APVV BLT
(SK-PL-18-0012)
Jana Sedláková Nové mikroorganizmy izolované z banského prostredia pre využitie pri biolúhovaní kovov z vybraných elektronických odpadov 01.01.2019
31.12.2021
5 900.00 €
5 900.00 €
230 VEGA
(1/0620/19)
Miroslava Rabajdová Využitie inovatívnych molekulovo-biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácie 01.01.2019
31.12.2021
87 319.00 €
87 319.00 €
231 VEGA
(1/0566/19)
Žofia Mrázová Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností 01.01.2019
31.12.2021
20 125.00 €
20 125.00 €
232 VEGA
(1/0367/19)
Martin Vernarský Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní 01.01.2019
31.12.2021
28 046.00 €
28 046.00 €
233 KEGA
(005UPJŠ-4/2019)
Tatiana Kimáková Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku 01.01.2019
31.12.2021
10 588.23 €
10 588.23 €
234 VEGA
(1/0380/19)
Zuzana Gdovinová Vzťah rizikových faktorov ku vzniku cievnej mozgovej príhody a kognitívneho deficitu. 01.01.2019
31.12.2021
48 169.00 €
48 169.00 €
235 VEGA
(1/0653/19)
Martin Kello Sekundárne metabolity lišajníkov: sľubné modulátory nádorového mikroprostredia? 01.01.2019
31.12.2022
113 321.00 €
113 321.00 €
236 VEGA
(1/0316/19)
Štefan Šutaj Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike 01.01.2019
31.12.2022
37 231.00 €
29 191.00 €
237 VEGA
(1/0748/19)
Jozef Bavoľár Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov 01.01.2019
31.12.2021
36 512.00 €
36 512.00 €
238 Granty Španielska Peter Paľove-Balang Riešenie zvyšovania produktivity a znášanlivosti sucha v strukovinách použitím špecifických mutantov v transkripčných faktoroch a enzýmoch metabolizmu dusíka. 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
239 3rd Health Programme Iveta Rajničová Nagyová Personalizovaný transfer poznatkov a prístup k na-dôkazoch-založeným aktívam integrovanej starostlivosti 01.01.2019
31.08.2021
2 649 587.50 €
135 462.00 €
240 KEGA
(008UPJŠ-4/2019)
Lucia Tóthová Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej práce 01.01.2019
30.06.2021
6 941.17 €
6 941.17 €
241 APVV BLT
(SK-PT-18-0019)
Erik Čižmár Základný a aplikovaný výskum dvojrozmerných magnetov na báze vrstevnatých dvojných hydroxidov prechodných kovov 01.01.2019
31.12.2021
8 100.00 €
8 100.00 €
242 VEGA
(1/0173/19)
Jozef Mihalik Vplyv podávania entacapone na antioxidačný status a reprodukčné parametre samcov potkana 01.01.2019
31.12.2022
80 027.00 €
80 027.00 €
243 VEGA
(1/0769/19)
Peter Mitro Humorálne mechanizmy vazovagálnej synkopy a iných foriem ortostatickej intolerancie 01.01.2019
31.12.2021
40 078.00 €
40 078.00 €
244 VEGA
(1/0536/19)
Peter Solár Úloha erytropoetínového receptora v odpovedi buniek adenokarcinómu mliečnej žľazy na paklitaxel v podmienkach in vitro a in vivo 01.01.2019
31.12.2022
118 936.00 €
118 936.00 €
245 VEGA
(1/0673/19)
Marek Šarišský Analýza expresie SLAMF receptorov u B-bunkových chronických lymfoproliferatívnych ochorení ako potenciálnych nových diagnostických markerov a cieľov nových protinádorových liečiv. 01.01.2019
31.12.2021
66 414.00 €
66 414.00 €
246 VEGA
(1/0596/19)
Matej Škorvánek Identifikácia a validizácia nových biomarkerov prodromálnej Parkinsonovej choroby vo veľkej kohorte pacientov s idiopatickou poruchou správania v REM spánku 01.01.2019
31.12.2021
87 170.00 €
87 170.00 €
247 VEGA
(1/0780/19)
Štefan Tóth Využitie rozšírenej analýzy anamnestických, biochemických, socioekonomických faktorov a genetickej analýzy pri optimalizovaní skríningu pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. 01.01.2019
31.12.2022
118 565.00 €
118 565.00 €
248 VEGA
(1/0386/19)
Alexander Bröstl Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie - Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme. 01.01.2019
31.12.2021
82 484.00 €
82 484.00 €
249 APVV BLT
(SK-PL-18-0032)
Ondrej Hutník Integrály vzhľadom na neaditívne miery a ich aplikácie 01.01.2019
31.12.2021
5 933.00 €
5 933.00 €
250 KEGA
(011UPJŠ-4/2019)
Jaroslav Majerník Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch 01.01.2019
31.12.2021
61 166.67 €
61 166.67 €
251 VEGA
(2/0068/19)
Iveta Jeleňová Postoje voči migrantim v sociálno-psychologických kontextoch 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
252 OP VAI - MH
(313012T288)
Emília Hijová Funkčné potraviny pre zdravý život 01.01.2019
31.12.2021
164 544.63 €
164 544.63 €
253 APVV program
(PP-H2020-18-0046)
Adriana Zeleňáková Konverzia metastabilných perovskitov podobných PhASeS: nová cesta k materiálom so zlepšenou funkčnosťou 01.12.2018
31.07.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
254 APVV VBLT
(SK-CN-RD-18-0015)
Vladimír Sedlák Kľúčové technológie integrácie multi-GNSS, LiDAR a šikmej fotogrammetrie do 3D vysokokvalitnej rekonštrukcie inteligentného mesta 01.10.2018
30.09.2021
101 161.00 €
101 161.00 €
255 ERASMUS +
(2018-1-SK01-KA203-046318)
Jaroslav Majerník BCIME - Building Curriculum Infrastructure in Medical Education 01.09.2018
31.08.2021
253 181.00 €
0.00 €
256 APVV VV
(APVV-17-0008)
Pavol Sovák Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie. 01.08.2018
30.06.2021
81 832.00 €
81 832.00 €
257 APVV VV
(APVV-17-0020)
Tomáš Samuely Frustrované kovové magnetické systémy 01.08.2018
30.06.2022
22 944.00 €
22 944.00 €
258 APVV VV
(APVV-17-0372)
Viktória Majláthová Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov. 01.08.2018
30.06.2022
102 000.00 €
102 000.00 €
259 APVV VV
(APVV-17-0568)
Ivan Žežula Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní 01.08.2018
30.06.2022
150 000.00 €
150 000.00 €
260 APVV VV
(APVV-17-0477)
Ľubomír Kováč Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny 01.08.2018
31.07.2022
146 026.00 €
146 026.00 €
261 APVV VV
(APVV-17-0184)
Richter Kornel Dynamika domenovych stien a skyrmionov v tenkych magentickych vrstvach 01.08.2018
31.07.2022
75 637.00 €
75 637.00 €
262 APVV VV
(APVV-17-0059)
Vladimír Komanický Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách 01.08.2018
31.07.2022
94 439.00 €
94 439.00 €
263 APVV VV
(APVV-17-0561)
Gabriela Dobrovičová Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti 01.07.2018
30.06.2022
209 708.00 €
209 708.00 €
264 APVV VV
(APVV-17-0529)
Katarína Mayerová Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov 01.07.2018
30.06.2022
198 000.00 €
198 000.00 €
265 APVV VV
(APVV-17-0118)
Ján Rosocha Exozómy z mezenchýmových kmeňových buniek ako potenciálna alternatíva bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy 01.07.2018
30.06.2022
249 576.00 €
249 576.00 €
266 APVV VV
(APVV-17-0017)
Ľubomír Legáth Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov. 01.07.2018
30.06.2022
247 250.00 €
12 750.00 €
267 APVV VV
(APVV-17-0550)
Daniel Pella Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov 01.07.2018
30.06.2022
249 691.00 €
179 710.00 €
268 OP ĽZ Ivana Obrinová Rigasová Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ) 01.04.2018
30.04.2020
166 229.88 €
0.00 €
269 VEGA
(1/0285/18)
Eva Žiaková Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. 01.01.2018
31.12.2020
61 194.00 €
61 194.00 €
270 VEGA
(1/0129/18)
Daniel Dobiaš Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? 01.01.2018
31.12.2020
48 371.00 €
48 371.00 €
271 KEGA
(019UPJŠ-4/2018)
Adriana Boleková Nový predmet na lekárskej fakulte: "Metódy efektívneho učenia" 01.01.2018
31.12.2020
29 728.00 €
29 728.00 €
272 KEGA
(007UPJŠ-4/2018)
Kvetoslava Rimárová Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov 01.01.2018
31.12.2020
48 337.00 €
48 337.00 €
273 KEGA
(029UKF-4/2018)
Ľubomír Šnajder Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov 01.01.2018
31.12.2020
7 032.00 €
7 032.00 €
274 VEGA
(1/0084/18)
Monika Halánová Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. 01.01.2018
31.12.2021
144 976.00 €
104 928.00 €
275 VEGA
(1/0873/18)
Peter Urdzík Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním 01.01.2018
31.12.2020
19 853.00 €
19 853.00 €
276 KEGA
(026SPU-4/2018)
Alexander Ostró 026SPU-4/2018 01.01.2018
31.12.2020
64 180.00 €
0.00 €
277 VEGA
(1/0047/18)
Miroslava Martinková Stereokonvergentná syntéza izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov ako potenciálnych protirakovinových látok. 01.01.2018
31.12.2020
24 430.00 €
24 430.00 €
278 VEGA
(1/0056/18)
Viliam Geffert Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov 01.01.2018
31.12.2020
48 970.00 €
48 970.00 €
279 VEGA
(1/0057/18)
Jarmila Szilasiová Analýza neurofilament a miRNA vo vzťahu k diagnostike, fenotypu, aktivite a responzivite na liečbu sclerosis multiplex 01.01.2018
31.12.2020
89 788.00 €
0.00 €
280 VEGA
(1/0156/18)
Veronika Huntošová Časovo-rozlíšené zobrazovanie spotreby kyslíka v nádorových bunkách počas fotodynamickej terapie 01.01.2018
31.12.2020
18 565.00 €
18 565.00 €
281 VEGA
(2/0113/18)
Igor Majláth Eko-epidemiológia Borrelia miyamotoi 01.01.2018
31.12.2021
19 210.00 €
19 210.00 €
282 VEGA
(1/0203/18)
Radomír Jakab Transteritoriálne správne akty členských štátov Európskej únie 01.01.2018
31.12.2020
26 806.00 €
26 806.00 €
283 VEGA
(1/0346/18)
Ľubomír Kováč Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza 01.01.2018
31.12.2021
51 251.00 €
51 251.00 €
284 VEGA
(1/0421/18)
Katarína Štroffeková Fotobiostimulácia ako terapia pre mitochondriálnu dysfunkciu. 01.01.2018
31.12.2021
23 019.00 €
23 019.00 €
285 VEGA
(1/0311/18)
Ivan Žežula Problémy optimálneho rozhodovania v komplexných dátových štruktúrach 01.01.2018
31.12.2020
19 098.00 €
19 098.00 €
286 VEGA
(1/0153/18)
Viktória Bobáková Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike. 01.01.2018
31.12.2020
8 970.00 €
8 970.00 €
287 VEGA
(1/0113/18)
Janka Vrláková Interakcie relativistických jadier, eta-mezónové jadrá a spinová fyzika 01.01.2018
31.12.2020
32 871.00 €
32 871.00 €
288 VEGA
(1/0195/18)
Richter Kornel Magneto-optické pozorovania tenkých drôtov so zakrivenou topografiou 01.01.2018
31.12.2020
28 972.00 €
28 972.00 €
289 VEGA
(1/0464/18)
Marián Fabián Spriahnutie elektrónového a protónového v respiračných hém-meďnatých oxidázach 01.01.2018
31.12.2021
40 431.00 €
40 431.00 €
290 KEGA
(014UPJŠ-4/2018)
Adriána Petrášová Moderné E-learningové vzdelávanie a implementácia interaktívneho vzdelávania v terapeutickom zubnom lekárstve prostredníctvom multifunkčného laboratória 01.01.2018
31.12.2020
95 300.00 €
0.00 €
291 KEGA
(008UPJŠ-4/2018)
Zuzana Vargová Inovácia obsahu, metód a foriem výučby praktických cvičení chemických odborov s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe 01.01.2018
31.12.2020
27 935.00 €
27 935.00 €
292 KEGA
(022UPJŠ-4/2018)
Jozef Radoňak Štrukturalizácia nadobúdania praktických zručností v laparoskopickej chirurgii v pregraduálnom vzdelávaní 01.01.2018
31.12.2020
87 450.00 €
0.00 €
293 KEGA
(012UPJŠ-4/2018)
Adela Kravčáková Podpora formálneho a neformálneho vzdelávania v časticovej fyzike 01.01.2018
31.12.2020
9 340.00 €
9 340.00 €
294 VEGA
(1/0519/18)
Ľuboš Ambro Izolácia a pokročilá charakterizácia nových probiotických mikroorganizmov s potenciálom pre uplatnenie v biomedicíne a biotechnológiách 01.01.2018
31.12.2021
118 560.00 €
79 200.00 €
295 VEGA
(1/0611/18)
Andrea Džubinská Vplyv kryštálovej štruktúry a extrémnych fyzikálnych podmienok na základný stav materiálov s neobvyklým chovaním 01.01.2018
31.12.2020
42 435.00 €
0.00 €
296 VEGA
(1/0839/18)
Ján Kaňuk Návrh nového modulu v3.sun pre výpočet distribúcie energie slnečného žiarenia pre digitálne 3D objekty odvodené z mračna bodov pomocou adaptívnych metód triangulácie 01.01.2018
31.12.2020
24 119.00 €
24 119.00 €
297 VEGA
(1/0559/18)
Janka Vašková Štúdium vzniku a progresie prodontitíd využitím najnovších molekulárno-biochemických metód 01.01.2018
31.12.2020
79 195.00 €
0.00 €
298 VEGA
(1/0204/18)
Vladimír Komanický Príprava a štúdium nanomateriálov pre technológie na konverziu a prenose energie 01.01.2018
31.12.2021
13 708.00 €
13 708.00 €
299 VEGA
(1/0218/18)
Martin Bona Vývin diaschízy v procese remodelácie nervového tkaniva po ischemickom poškodení mozgu 01.01.2018
31.12.2020
49 466.00 €
79 466.00 €
300 VEGA
(1/0097/18)
Danica Studenovská Algebraické štruktúry s usporiadaním 01.01.2018
31.12.2021
17 037.00 €
17 037.00 €
301 VEGA
(2/0029/18)
Martin Bona Úloha glutamánových transportérov krvných buniek v ischemickej tolerancii. 01.01.2018
31.12.2020
76 350.00 €
10 270.00 €
302 VEGA
(1/0016/18)
Mária Kožurková Štúdium cytotoxickej altivity nových kumarínových derivátov modifikovaných akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom. 01.01.2018
31.12.2021
38 454.00 €
38 454.00 €
303 VEGA
(1/0302/18)
Anna Čepelová Inteligentné mestá ako spôsob implementácie koncepcie Trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky 01.01.2018
31.12.2020
4 268.00 €
4 268.00 €
304 KEGA
(013UPJŠ-4/2018)
Marta Sendeková Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách. Vysokoškolská učebnica Dejiny neskorej antiky (Vybrané kapitoly II.) 01.01.2018
31.12.2020
11 231.00 €
11 231.00 €
305 KEGA
(004UPJŠ-4/2018)
Martin Škára G. W. Leibniz - filozofia raného a stredného obdobia. 01.01.2018
31.12.2020
12 278.00 €
12 278.00 €
306 ERASMUS +
(585980-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
Jaroslav Majerník MediTec - Podpora výučby medicínskeho vzdelávania prostredníctvom inovatívnych eTechnológií 15.10.2017
14.10.2020
970 000.00 €
40 000.00 €
307 ERASMUS +
(2017-1-NL01-KA203-035290)
Peter Kolarčik IMPACCT: Improving Patient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning Health literacy in medical, nursing and paramedical education 01.09.2017
31.08.2020
0.00 €
0.00 €
308 APVV VV
(APVV-16-0068)
Tomáš Samuely Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch 01.07.2017
31.12.2020
60 000.00 €
60 000.00 €
309 APVV VV
(APVV-16-0002)
Marcel Dolobáč Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 01.07.2017
30.06.2021
173 730.00 €
173 730.00 €
310 APVV VV
(APVV-16-0029)
Renáta Oriňaková Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály 01.07.2017
31.12.2020
122 309.00 €
122 309.00 €
311 APVV VV
(APVV-16-0186)
Jozef Strečka Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov 01.07.2017
30.06.2021
91 664.00 €
91 664.00 €
312 APVV VV
(APVV-16-0079)
Rastislav Varga Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. 01.07.2017
30.06.2021
246 973.00 €
93 850.00 €
313 APVV VV
(APVV-16-0160)
Vladimír Babčák Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia) 01.07.2017
31.10.2020
197 104.00 €
188 370.00 €
314 APVV VV
(APVV-16-0171)
Jana Sedláková Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám 01.07.2017
30.12.2020
37 500.00 €
37 500.00 €
315 APVV VV
(APVV-16-0176)
Izabela Bertková Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevenci a terapii črevných zápalových chorôb 01.07.2017
30.06.2021
249 613.00 €
189 813.00 €
316 APVV VV
(APVV-16-0337)
Ondrej Hutník Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier 01.07.2017
30.06.2021
150 243.00 €
150 243.00 €
317 APVV VV
(APVV-16-0446)
Jan Mojzis Bunkové interakcie v nádorovom mikroprostredí a ich farmakologická modulácia 01.07.2017
30.06.2021
249 120.00 €
249 120.00 €
318 APVV VV
(APVV-16-0362)
Sergej Romža Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty 01.07.2017
30.06.2021
190 648.00 €
190 648.00 €
319 APVV VV
(APVV-16-0211)
Peter Jarčuška Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu 01.07.2017
31.05.2021
246 910.00 €
97 829.00 €
320 APVV VV
(APVV-16-0490)
Jaroslav Rosenberger Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu chronických ochorení 01.07.2017
30.06.2021
248 437.00 €
248 437.00 €
321 APVV VV
(APVV-16-0398)
Martin Bačkor Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy. 01.07.2017
30.06.2021
33 330.00 €
33 330.00 €
322 APVV VV
(APVV-16-0158)
Pavol Joppa Obezita, spánkové apnoe a syndróm obezity-hypoventilácie: vplyv hypoxie na kardiovaskulárne parametre pri respiračných chorobách asociovaných s obezitou a možnosti ich liečebného ovplyvnenia 01.07.2017
30.06.2021
249 237.00 €
228 146.00 €
323 APVV VV
(APVV-16-0035)
Pavel Stekauer Výskum mimojazykových faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovańí 01.07.2017
30.06.2021
199 674.00 €
199 674.00 €
324 APVV VV
(APVV-16-0383)
Martin Pekár Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) 01.07.2017
30.06.2021
163 246.00 €
71 282.00 €
325 OP VaI -VA
(313011C028)
Jozef Jantošovič Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií (POZASTAVENÝ) 30.06.2017
31.12.2021
8 222 651.94 €
1 566 341.94 €
326 COST
(COST akcia CA16117)
Rudolf Gális Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos 05.04.2017
04.04.2021
0.00 €
0.00 €
327 VEGA
(1/0407/17)
Marián Andričík Slovenská poézia v anglických prekladoch. 01.01.2017
31.12.2020
26 335.00 €
26 335.00 €
328 VEGA
(1/0254/17)
Martin Pekár Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity. 01.01.2017
31.12.2020
48 875.00 €
48 875.00 €
329 VEGA
(1/0623/17)
Mária Bačíková Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajpcich a indikátorov rizikového správania v kontexte rodinných procesov. 01.01.2017
31.12.2020
29 590.00 €
29 590.00 €
330 VEGA
(1/0853/17)
Martin Kundrát Evolucia straty letových schopností a gigantizmu u ostrovných vtákov: Model subrecentnej ornitofauny Nového Zélandu a Madagaskaru 01.01.2017
31.12.2020
40 688.00 €
40 688.00 €
331 VEGA
(1/0427/17)
Zuzana Boberová Zdravotná gramotnosť žiakov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a výsledok školskej výchovy k zdraviu. 01.01.2017
31.12.2020
24 734.00 €
24 734.00 €
332 VEGA
(1/0753/17)
Jan Mojzis Vplyv prírodných látok na nádorové mikroprostredie 01.01.2017
31.12.2020
118 240.00 €
118 240.00 €
333 VEGA
(1/0220/17)
Pavol Pobeha Kardiovaskulárne parametre a systémový zápal u pacientov s respiračnou insuficienciou a ich ovplyvnenie neinvazívnou ventiláciou 01.01.2017
31.12.2020
111 184.00 €
111 184.00 €
334 VEGA
(1/0063/17)
Juraj Černák Nové magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny na báze 3d- a 4f-prvkov 01.01.2017
31.12.2020
31 600.00 €
31 600.00 €
335 VEGA
(1/0265/17)
Mária Ganajová Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky 01.01.2017
31.12.2020
43 355.00 €
43 355.00 €
336 VEGA
(1/0345/17)
Michal Hnatič Štúdium škálovacích zákonov a turbulentných anomálií v stochastickej a kritickej dynamike metódami renormalizačnej grupy 01.01.2017
31.12.2020
44 484.00 €
44 484.00 €
337 VEGA
(1/0229/17)
Jana Sedláková Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v enviromentálnych aplikáciách 01.01.2017
31.12.2020
48 352.00 €
48 352.00 €
338 VEGA
(1/0476/17)
Monika Kassayová Imunomodulačný a protinádorový účinok probiotických baktérií rodu Lactobacillus v kolorektálnej karcinogenéze in vitro a in vivo 01.01.2017
31.12.2020
56 766.00 €
56 766.00 €
339 VEGA
(1/0269/17)
Alžbeta Orendáčová Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov 01.01.2017
31.12.2020
35 075.00 €
35 075.00 €
340 VEGA
(1/0074/17)
Renáta Oriňaková Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou. 01.01.2017
31.12.2020
35 447.00 €
35 447.00 €
341 VEGA
(1/0820/17)
Juraj Ševc Štúdium endogénnej regeneračnej kapacity miechy v rôznych ontogengetických štádiách pomocou modelu minimálneho poškodenia 01.01.2017
31.12.2020
56 348.00 €
56 348.00 €
342 VEGA
(1/0745/17)
Vladimír Zeleňák Metalo-organické siete pre energeitcké aplikácie 01.01.2017
31.12.2020
39 452.00 €
39 452.00 €
343 VEGA
(2/0077/17)
Marcel Uhrin Evolučná ekológia dáždnikových a vlajkových druhov stavovcov na Slovensku 01.01.2017
31.12.2020
9 033.50 €
9 033.50 €
344 VEGA
(2/0009/17)
Erik Sedlák Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky 01.01.2017
31.12.2020
20 990.00 €
20 990.00 €
345 H2020 - MSCA Martin Pekár History of European Urbanism in the 20th Century 01.10.2016
31.07.2021
3 703 651.56 €
924 315.84 €
346 COST
(COST akcia CA15210)
Katarína Cechlárová European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes 02.09.2016
01.09.2020
0.00 €
0.00 €
347 APVV VV
(APVV-15-0069)
Erik Sedlák Transformácia integrálneho membránového proteinu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR 01.07.2016
30.10.2020
169 999.00 €
169 999.00 €
348 APVV VV
(APVV-15-0091)
Viliam Geffert Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry 01.07.2016
30.06.2020
142 234.00 €
142 234.00 €
349 APVV VV
(APVV-15-0116)
Roman Soták Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov 01.07.2016
30.10.2020
173 448.00 €
173 448.00 €
350 APVV VV
(APVV-15-0239)
Juraj Ševc Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy. 01.07.2016
30.12.2020
109 235.00 €
109 235.00 €
351 APVV VV
(APVV-15-0485)
Daniel Jancura Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK) 01.07.2016
31.10.2020
246 700.00 €
124 401.00 €
352 APVV VV
(APVV-15-0520)
Vladimír Zeleňák Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv 01.07.2016
30.12.2020
126 410.00 €
126 410.00 €
353 APVV VV
(APVV-15-0054)
Michal Gallay Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné aplikácie 01.07.2016
30.10.2020
58 693.00 €
58 693.00 €
354 APVV VV
(APVV-15-0458)
Štefan Parimucha Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru 01.07.2016
30.12.2020
75 000.00 €
75 000.00 €
355 APVV VV
(APVV-15-0719)
Iveta Rajničová Nagyová Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb. 01.07.2016
31.12.2020
184 812.00 €
184 812.00 €
356 APVV VV
(APVV-15-0307)
Rudolph Sock Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie 01.07.2016
31.12.2020
182 680.00 €
182 680.00 €
357 APVV VV
(APVV-15-0662)
Oľga Orosová Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery. 01.07.2016
31.12.2020
231 586.00 €
0.00 €
358 APVV VV
(APVV-15-0475)
Nikola Regináčová Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) 01.07.2016
31.12.2020
210 339.00 €
39 854.00 €
359 COST
(COST akcia CA15126)
Daniel Jancura Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (MOBIEU) 06.04.2016
05.04.2020
0.00 €
0.00 €
360 APVV VV
(APVV-15-0012)
Zuzana Dankulincová Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti - longitudinálna štúdia. 01.01.2016
31.12.2020
247 904.00 €
247 904.00 €
361 CERN
(ALICE CERN 0213/2016)
Marek Bombara Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach 01.01.2011
31.12.2020
100 000.00 €
100 000.00 €