Psychological counseling - Mgr. Viktor Belák (17.01.2018 16:30 - 17.01.2018 17:30)
Tlačiť
Späť


UNIPOC-303 Psychological counseling - Mgr. Viktor Belák
Anotácia:
Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.

Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Belák, viktor.belak@upjs.sk,
Lektor/poradca: Mgr. Viktor Belák
Počet účastníkov (min-max): 1 - 1
Registrácia: Od: 11.01.2018 (00:00) do: 16.01.2018 (18:00)
Termín: Od: 17.01.2018 (16:30) do: 17.01.2018 (17:30)
Cieľová skupina: študenti UPJŠ
Poznámka:

Stretnutia:
Od: 17.01.2018 (16:30), do: 17.01.2018 (17:30), UNIPOC-303, Mgr. Viktor Belák, Prezenčné


Miestnosť:
UNIPOC - poradenská miestnosť č. 303
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9, 04180 Košice - Staré Mesto
Budova MINERVA