Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM (01.02.2018 00:00 - 28.02.2018 23:59)
Tlačiť
Späť


Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM
Anotácia:
Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania:
  • Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM
  • Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM
  • Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov
  • Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM
  • Služby: Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely
  • Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania

  • Kontaktná osoba: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
    Lektor/poradca: Radik Kalakay
    Počet účastníkov (min-max): 1 - 100
    Registrácia: Od: 01.01.2018 (10:00) do: 29.01.2018 (23:59)
    Termín: Od: 01.02.2018 (00:00) do: 28.02.2018 (23:59)
    Cieľová skupina: obec bez matriky, obec s matrikou, štátna rozpočtová organizácia elektronické vzdelávanie = študujete z práce, domu bez nutnosti cestovania na školenie
    Poznámka:
    Stretnutia:
    Od: 01.02.2018 (00:00), do: 28.02.2018 (23:59), Virtuálna učebňa 1, RNDr. Radoslav Kalakay, Dištančné


    Miestnosť:
    Virtuálna učebňa 1
    on-line vzdelávanie cez internet