Žiadosť o vykonanie prvej atestácie pedagogického zamestnanca (01.01.2018 00:00 - 30.06.2018 23:59)
Tlačiť
Späť


Žiadosť o vykonanie prvej atestácie pedagogického zamestnanca
Anotácia:


Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Derjaninová, lenka.derjaninova@upjs.sk, 0908027003
Lektor/poradca:
Počet účastníkov (min-max): 1 - 50
Registrácia: Od: 01.12.2017 (00:00) do: 31.12.2017 (23:59)
Termín: Od: 01.01.2018 (00:00) do: 30.06.2018 (23:59)
Cieľová skupina: učitelia ZŠ a SŠ - prihlášku je potrebné vyplniť do 31.12.2017. Ak žiadosť o vykonanie atestácie bude prijatá, uchádzačovi bude oznámený termín vykonania atestačnej skúšky vrátane obhajoby atestačnej práce najneskôr do šiestich mesiacov od termínu podania žiadosti, t. j. do 30.6.2018 v zmysle Pokynov k vykonaniu prvej a druhej atestácie.
Poznámka:

Platobné informácie:
Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice; Peňažný ústav: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Suma: 41.00 €


Miestnosť:
Virtuálna učebňa
elektronické vzdelávanie cez internet