Psychologické poradenstvo - PhDr. Martina Chylová, PhD. (19.12.2017 09:00 - 19.12.2017 10:00)
Tlačiť
Späť


Psychologické poradenstvo - PhDr. Martina Chylová, PhD.
Anotácia:
Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.

Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Lektor/poradca: PhDr. Martina Chylová, PhD.
Počet účastníkov (min-max): 1 - 1
Registrácia: Od: 05.12.2017 (10:00) do: 18.12.2017 (09:00)
Termín: Od: 19.12.2017 (09:00) do: 19.12.2017 (10:00)
Cieľová skupina: studenti LF a UPJS
Poznámka:

Stretnutia:
Od: 19.12.2017 (09:00), do: 19.12.2017 (10:00), 9A15, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné


Miestnosť:
Miestnosť psychológov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Tr. SNP 1, 04011 Košice - Západ
5. poschodie (1. psychiatrická klinika LF UPJŠ)