Psychologické poradenstvo - Mgr. Miriam Slavkovská, PhD. (19.12.2017 09:00 - 19.12.2017 10:00)
Tlačiť
Späť


UNIPOC-303 Psychologické poradenstvo - Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.
Anotácia:
Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.
Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Slavkovská, PhD., miriam.slavkovska@upjs.sk,
Lektor/poradca: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
Počet účastníkov (min-max): 1 - 1
Registrácia: Od: 04.12.2017 (09:00) do: 18.12.2017 (09:00)
Termín: Od: 19.12.2017 (09:00) do: 19.12.2017 (10:00)
Cieľová skupina: študenti UPJŠ
Poznámka:
Stretnutia:
Od: 19.12.2017 (09:00), do: 19.12.2017 (10:00), UNIPOC-303, Mgr. Miriam Slavkovská, PhD., Prezenčné


Miestnosť:
UNIPOC - poradenská miestnosť č. 303
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9, 04180 Košice - Staré Mesto
Budova MINERVA