Elektronické vzdelávanie k informačnému systému IOM (01.01.2018 00:00 - 31.01.2018 23:59)
Tlačiť
Späť


Elektronické vzdelávanie k informačnému systému IOM
Anotácia:
Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania:
- Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM
- Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM
- Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov
- Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM
Služby:
- Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely
- Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania

Kontaktná osoba: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Lektor/poradca: Radik Kalakay
Počet účastníkov (min-max): 1 - 100
Registrácia: Od: 27.11.2017 (10:00) do: 31.12.2017 (23:59)
Termín: Od: 01.01.2018 (00:00) do: 31.01.2018 (23:59)
Cieľová skupina: obec bez matriky, obec s matrikou, štátna rozpočtová organizácia
Poznámka:
Vzdelávanie je bezplatné pre zamestnancov, ktorí budú využívať služby systému IOM. Študovať je možné on-line 24/7 z ľubovoľného miesta. Vzdelávanie prebieha elektronicky cez internet vo vzdelávacom prostredí bez nutnosti cestovať. Po prihlásení sa a potvrdení účasti bude záujemcovi o vzdelávanie pred začiatkom vzdelávacieho cyklu zaslaný prístup do vzdelávacieho prostredia. Jednotlivé termíny predstavujú len študijné skupiny, obsah vzdelávania je v jednotlivých termínoch rovnaký.

Miestnosť:
Virtuálna učebňa
elektronické vzdelávanie cez internet