Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM (01.01.2018 00:00 - 31.01.2018 23:59)
Tlačiť
Späť


Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM
Anotácia:
Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania:
 • Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM
 • Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM
 • Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov
 • Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM
 • Služby: Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely
 • Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania

 • Kontaktná osoba: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
  Lektor/poradca: Radik Kalakay
  Počet účastníkov (min-max): 1 - 100
  Registrácia: Od: 27.11.2017 (10:00) do: 31.12.2017 (23:59)
  Termín: Od: 01.01.2018 (00:00) do: 31.01.2018 (23:59)
  Cieľová skupina: obec bez matriky, obec s matrikou, štátna rozpočtová organizácia elektronické vzdelávanie = študujete z práce, domu bez nutnosti cestovania na školenie
  Poznámka:
  Stretnutia:
  Od: 01.01.2018 (00:00), do: 31.01.2018 (23:59), Virtuálna učebňa, RNDr. Radoslav Kalakay, Dištančné


  Miestnosť:
  Virtuálna učebňa
  elektronické vzdelávanie cez internet