Kariérové poradenstvo - Mgr. Miroslava Köverová, PhD. (01.12.2017 10:00 - 01.12.2017 10:40)
Tlačiť
Späť


KE-UPJS-UNIPOC-303 Kariérové poradenstvo - Mgr. Miroslava Köverová, PhD.
Anotácia:
Poradenstvo za účelom podpory študentov v rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s uchádzaním sa o prácu.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Köverová, PhD., miroslava.koverova@upjs.sk,
Lektor/poradca: Mgr. Miroslava Köverová, PhD.
Počet účastníkov (min-max): 1 - 1
Registrácia: Od: 28.09.2017 (14:00) do: 29.11.2017 (14:00)
Termín: Od: 01.12.2017 (10:00) do: 01.12.2017 (10:40)
Stretnutia:
Od: 01.12.2017 (10:00), do: 01.12.2017 (10:40), KE-UPJS-UNIPOC-303, Mgr. Miroslava Köverová, PhD., Prezenčné


Miestnosť:
UNIPOC - poradenská miestnosť č. 303
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9, 04180 Košice
Budova MINERVA