Kariérové poradenstvo - Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. (29.09.2017 10:00 - 29.09.2017 11:00)
Tlačiť
Späť


UNIPOC-306 Kariérové poradenstvo - Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
Anotácia:
Poradenstvo za účelom podpory študentov v rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s uchádzaním sa o prácu.
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Lektor/poradca: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
Počet účastníkov (min-max): 1 - 1
Registrácia: Od: 11.09.2017 (10:25) do: 28.09.2017 (10:00)
Termín: Od: 29.09.2017 (10:00) do: 29.09.2017 (11:00)
Cieľová skupina: študenti UPJŠ
Poznámka:
Stretnutia:
Od: 29.09.2017 (10:00), do: 29.09.2017 (11:00), UNIPOC-306, Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., Prezenčné


Miestnosť:
UNIPOC – kancelária č. 306
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9, 04180 Košice - Staré Mesto
Budova MINERVA