Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM (09.10.2017 08:30 - 10.10.2017 15:30)
Tlačiť
Späť


Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM
Anotácia:
Obsah školenia:
  1. Čistenie dát, Kontrola nastavení daní a poplatkov
  2. Tuhý komunálny odpad (TKO)
  3. Daň z nehnuteľností
  4. Zostavy, Nedoplatky, Platby
  5. Elektronická komunikácia voči štátnym inštitúciam/občanom
Postup pre prihlásenie sa nájdete v časti Ako sa prihlásiť?

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Rigasová , ivana.rigasova@upjs.sk, +421552341289
Lektor/poradca: bude upresnené
Počet účastníkov (min-max): 10 - 17
Registrácia: Od: 16.08.2017 (12:00) do: 06.10.2017 (16:30)
Termín: Od: 09.10.2017 (08:30) do: 10.10.2017 (15:30)
Cieľová skupina: NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Poznámka:
Stretnutia:
Od: 09.10.2017 (08:30), do: 09.10.2017 (15:30), U5, bude upresnené, Prezenčné
Od: 10.10.2017 (08:30), do: 10.10.2017 (15:30), U5, bude upresnené, Prezenčné


Miestnosť:
Učebňa č. 5 (1. poschodie)
Stredná odborná škola
Cintorínska 4, 95050 Nitra
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra, učebňa č. 5 (1. poschodie)