Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM (02.10.2017 08:30 - 03.10.2017 15:30)
Tlačiť
Späť


Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM
Anotácia:
Všeobecné Informácie o IS DCOM, ePodateľňa a proces podania, Práca s modulmi DaP, Platby, Kontrola synchronizácie, Čistenie dát, úprava číselníkov, prenos a spracovanie priznaní, Proces vyrubovania daní(poplatkov) a evidencie platieb, Zmenové priznanie DzN mimo ePodateľnu, Výrub TKO mimo ePodateľňu, Ostatné poplatky a modul Platby, Kontrola výkazov, generovanie výziev na zaplatenie, Pokuty, Exekúcie.
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Rigasová , ivana.rigasova@upjs.sk, +421552341289
Lektor/poradca: bude upresnené
Počet účastníkov (min-max): 10 - 17
Registrácia: Od: 16.08.2017 (12:00) do: 29.09.2017 (16:30)
Termín: Od: 02.10.2017 (08:30) do: 03.10.2017 (15:30)
Cieľová skupina: NEPRIHLASUJTE sa individuálne - obce zapojené do DCOM, ktoré oslovil dispečing DCOM - NEPRIHLASUJTE sa individuálne
Poznámka:
Stretnutia:
Od: 02.10.2017 (08:30), do: 02.10.2017 (15:30), U5, bude upresnené, Prezenčné
Od: 03.10.2017 (08:30), do: 03.10.2017 (15:30), U5, bude upresnené, Prezenčné


Miestnosť:
Učebňa č. 5 (1. poschodie)
Stredná odborná škola
Cintorínska 4, 95050 Nitra
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra, učebňa č. 5 (1. poschodie)