Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM (01.10.2017 00:00 - 31.10.2017 23:59)
Tlačiť
Späť


Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM
Anotácia:
Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania: Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM, Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM, Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov, Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM, Služby: Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely, Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania.
Kontaktná osoba: RNDr. Radoslav Kalakay, radoslav.kalakay@upjs.sk, +421552341284
Lektor/poradca: Radik Kalakay
Počet účastníkov (min-max): 1 - 100
Registrácia: Od: 01.09.2017 (00:00) do: 30.09.2017 (23:59)
Termín: Od: 01.10.2017 (00:00) do: 31.10.2017 (23:59)
Cieľová skupina: obec bez matriky, obec s matrikou, štátna rozpočtová organizácia elektronické vzdelávanie = študujete z práce, domu bez nutnosti cestovania na školenie
Poznámka:
Stretnutia:
Od: 01.10.2017 (00:00), do: 31.10.2017 (23:59), Virtuálna učebňa 1, Radik Kalakay , Dištančné


Miestnosť:
Virtuálna učebňa 1
on-line vzdelávanie cez internet