Psychológia (29.09.2017 09:00 - 20.04.2018 12:00)
Tlačiť
Späť


R2 Psychológia
Anotácia:
Študijný odbor Psychológia ponúka príležitosť získať základy psychologickej gramotnosti. V jednotlivých semestroch štúdia sa zoznámite s vybranými poznatkami, ktoré Vám umožnia pochopiť o čom psychológia je - získať základnú orientáciu v odbore, aby ste mohli ďalej samostatne študovať. Predstavíme Vám nesmiernu zaujímavosť a praktickú užitočnosť psychológie. Psychológia pomáha v sebapoznávaní aj spoznávaní druhých (a pochopení príčin správania), ktoré je základom práce na sebe a našich vzťahoch. Zoznámite sa nielen so základmi Psychológie osobnosti (temperament, potreby, stres, inteligencia, ...) a Vývinovej psychológie (etapy psychického vývinu od počatia po smrť), ale ponúkame Vám aj aktuálne odborné informácie napr. o komunikácii a riešení konfliktov, o agresívnom a asertívnom správaní, o rozhodovaní, o rodine a starorodičovstve, o chorobách duše v seniorskom veku ai.
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Rigasová , ivana.rigasova@upjs.sk, +421552341289
Lektor/poradca: bude upresnené
Počet účastníkov (min-max): 10 - 20
Registrácia: Od: 24.03.2017 (11:12) do: 22.09.2017 (23:59)
Termín: Od: 29.09.2017 (09:00) do: 20.04.2018 (12:00)
Cieľová skupina: ľudia nad 50 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorí absolvovali 1. ročník Univerzity tretieho veku
Poznámka:
Stretnutia:
Od: 29.09.2017 (09:00), do: 29.09.2017 (11:30), R2, , Prezenčné
Od: 06.10.2017 (09:00), do: 06.10.2017 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 20.10.2017 (09:00), do: 20.10.2017 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 03.11.2017 (09:00), do: 03.11.2017 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 16.11.2017 (09:00), do: 16.11.2017 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 01.12.2017 (09:00), do: 01.12.2017 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 15.12.2017 (09:00), do: 15.12.2017 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 19.01.2018 (09:00), do: 19.01.2018 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 02.02.2018 (09:00), do: 02.02.2018 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 16.02.2018 (09:00), do: 16.02.2018 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 02.03.2018 (09:00), do: 02.03.2018 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 16.03.2018 (09:00), do: 16.03.2018 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 13.04.2018 (09:00), do: 13.04.2018 (11:30), 9A15, , Prezenčné
Od: 20.04.2018 (09:00), do: 20.04.2018 (11:30), 9A15, , Prezenčné

Platobné informácie:
Poplatok za štúdium, prosím, uhraďte podľa toho, do ktorej kategórie patríte: 50 € / rok – dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ZŤP, nezamestnaní, 70 € / rok – zamestnaní, súčasní a bývalí zamestnanci UPJŠ - 5€ zľava.
Suma: 50.00 €

Miestnosť:
Školiaca miestnosť R2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04154 Košice - Staré Mesto
Miestnosť č. 331, 2. poschodie