Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


(24.09.2021 09:00 - 22.04.2022 11:30)


40 Aktivita:
Anotácia:


Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Obrinová Rigasová, ivana.rigasova@upjs.sk, +421552341289
Lektor/poradca: bude upresnené
Počet účastníkov (min-max): 10 - 20
Registrácia: Od: 16.06.2021 (10:00) Do: 08.09.2021 (16:00)
Termín: Od: 24.09.2021 (09:00) Do: 22.04.2022 (11:30)
Cieľová skupina:
Poznámka:

Stretnutia:

Platobné informácie:

Suma: 50.00 €


Miestnosť:
Školiaca miestnosť CCVlab, m. č. 40, prízemie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5, 04154 Košice - Sever