Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - CO02-03 (07.12.2017 09:00 - 07.12.2017 16:00)
Tlačiť
Späť


Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - CO02-03
Anotácia:
Skutočné zaúčtovania a uzávierkové práce účtovného obdobia: – manuálne preúčtovanie nákladov, výnosov, preúčtovanie jednotlivých položiek, zúčtovanie výkonov, preúčtovanie zúčtovaných výkonov, zúčtovanie štatistických ukazovateľov, manuálne zúčtovanie nákladov, výpočet prirážok, spracovanie zúčtovacích predpisov v období na zákazkách, zúčtovanie zákaziek, zúčtovanie podľa šablóny, rozúčtovanie, rozdelenie nákladov nákladových stredísk na príjemcov
Informačný systém: nákladových druhov, nákladových stredísk, ziskových stredísk, výkonov, štatistických ukazovateľov.

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Rigasová, ivana.rigasova@upjs.sk, +421552341289
Lektor/poradca: bude upresnené
Počet účastníkov (min-max): 10 - 15
Registrácia: Od: 18.10.2017 (07:00) do: 06.12.2017 (16:00)
Termín: Od: 07.12.2017 (09:00) do: 07.12.2017 (16:00)
Cieľová skupina: Organizácia: štátne RO, štátne PO; pracovník: manažment, kontrolér, účtovník.
Poznámka:

Stretnutia:
Od: 07.12.2017 (09:00), do: 07.12.2017 (16:00), 9A15, bude upresnené, Prezenčné


Miestnosť:
Učebňa 9A15
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - Petržalka
9. poschodie, učebňa č. 15