Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM01 (05.12.2017 09:00 - 06.12.2017 16:00)
Tlačiť
Späť


Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM01
Anotácia:
Zakladanie kmeňových dát – materiál: založenie kmeňového záznamu materiálu, zmena kmeňových dát materiálu, zablokovanie kmeňového záznamu voči nákupu, rozšírenie kmeňového záznamu do iných závodov;
Zakladanie kmeňových dát – dodávatelia: založenie kmeňového záznamu dodávateľa, zmena kmeňových záznamov dodávateľov, zablokovanie kmeňového záznamu na nákupnú organizáciu, rozšírenie dodávateľa o nákupný pohľad, rozšírenie kmeňového záznamu do iných účtovných okruhov, označenie dodávateľa na výmaz;
Rámcová zmluva: zakladanie hodnotového kontraktu, zmena kontraktu, zmena podmienkových dát (zmena jedn.ceny a obdobia);
Nákupné doklady: založenie objednávky na materiál, založenie objednávky na službu, založenie objednávky na investície, založenie objednávky na materiál (priama spotreba), založenie objednávky s referenciou ku kontraktu, zmena, výmaz, zablokovanie položiek v obj., výkazníctvo týkajúce nákupných dokladov;

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Rigasová, ivana.rigasova@upjs.sk, +421552341289
Lektor/poradca: bude upresnené
Počet účastníkov (min-max): 10 - 15
Registrácia: Od: 18.10.2017 (08:30) do: 04.12.2017 (16:00)
Termín: Od: 05.12.2017 (09:00) do: 06.12.2017 (16:00)
Cieľová skupina: Organizácia: štátne RO, štátne PO; pracovník: obstarávateľ komodít.
Poznámka:

Stretnutia:
Od: 05.12.2017 (09:00), do: 05.12.2017 (16:00), 9A15, , Prezenčné
Od: 06.12.2017 (09:00), do: 06.12.2017 (16:00), 9A15, , Prezenčné


Miestnosť:
Učebňa 9A15
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - Petržalka
9. poschodie, učebňa č. 15