Autogénny tréning (24.09.2019 16:15 - 17.12.2019 17:15)
Tlačiť
Späť


UNIPOC-303 Autogénny tréning
Anotácia:
Autogénny tréning (AT) je u nás najrozšírenejšou tréningovou psychoterapeutickou metódou založenou na relaxácii. Pravidelné cvičenie má viesť ku trvalému upokojeniu, zvyšovaniu výkonnosti, koncentrácie, odstráneniu ťažkostí so spánkom, niektorých telesných ťažkostí. Autogénny tréning je vhodný ako prevencia pred syndrómom vyhorenia pre študentov, učiteľov, manažérov, vrcholových športovcov a všetkých, na ktorých kladie život vysoké nároky. Jedná o aktivitu v uzavretej skupine a pre dosiahnutie želaného efektu je dôležité navštevovať stretnutia pravidelne, počas 14tich týždňov semestra.

Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Lektor/poradca: PhDr. Martina Chylová, PhD.
Počet účastníkov (min-max): 3 - 10
Registrácia: Od: 02.09.2019 (10:00) do: 23.09.2019 (12:00)
Termín: Od: 24.09.2019 (16:15) do: 17.12.2019 (17:15)
Cieľová skupina: študenti UPJŠ
Poznámka:

Stretnutia:
ID: 2938 od: 24.09.2019 (16:15), do: 24.09.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2939 od: 01.10.2019 (16:15), do: 01.10.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2940 od: 08.10.2019 (16:15), do: 08.10.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2941 od: 15.10.2019 (16:15), do: 15.10.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2942 od: 22.10.2019 (16:15), do: 22.10.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2943 od: 29.10.2019 (16:15), do: 29.10.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2944 od: 05.11.2019 (16:15), do: 05.11.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2945 od: 12.11.2019 (16:15), do: 12.11.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2946 od: 19.11.2019 (16:15), do: 19.11.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2947 od: 26.11.2019 (16:15), do: 26.11.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2948 od: 03.12.2019 (16:15), do: 03.12.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2949 od: 10.12.2019 (16:15), do: 10.12.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné
ID: 2950 od: 17.12.2019 (16:15), do: 17.12.2019 (17:15), UNIPOC-303, PhDr. Martina Chylová, PhD., Prezenčné


Miestnosť:
UNIPOC - poradenská miestnosť č. 303
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9, 04180 Košice - Staré Mesto
Budova MINERVA