Podnikni niečo! (08.11.2019 10:00 - 22.11.2019 17:00)
Tlačiť
Späť


UNIPOC-MFS Podnikni niečo!
Anotácia:
Tréningový program PODNIKNI NIEČO! je zameraný na rozvoj podnikavosti študentov, ktorá je považovaná za kľúčovú kompetenciu 21.storočia. Počas niekoľkých týždňov budú môcť účastníci rozmýšľať o vlastnom kariérnom smerovaní, testovať budú svoj podnikateľský potenciál a svoje silné/slabé stránky. Spoločne budú uvažovať o výhodách (ale aj nevýhodách) podnikania, naučia sa vnímať podnikateľské príležitosti a na základe svojho nápadu si vypracujú podnikateľský plán. Ten na záver odprezentujú a získajú spätnú väzbu ohľadne jeho realizovateľnosti. Tréningový program prebieha formou rôznych aktivít, prezentácií, brainstormingu, skupinových úloh či diskusií s hosťami – lokálnymi podnikateľmi, ktorí predstavia svoj podnikateľský príbeh a ponúknu praktické tipy ohľadne podnikania na Slovensku. Program je určený nielen študentom, ktorí podnikať chcú, ale aj tým, ktorí o podnikaní nikdy neuvažovali a chcú sa o ňom dozvedieť viac.

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kožárová, PhD., zuzana.kozarova@upjs.sk,
Lektor/poradca: Mgr. Zuzana Kožárová, PhD.
Počet účastníkov (min-max): 5 - 15
Registrácia: Od: 01.09.2019 (00:00) do: 07.11.2019 (23:59)
Termín: Od: 08.11.2019 (10:00) do: 22.11.2019 (17:00)
Cieľová skupina: študenti UPJŠ
Poznámka:
Tréningový program pozostáva z troch stretnutí: 08.11.2019 - 10:00-16:00 15.11.2019 - 10:00-16:00 22.11.2019 - 14:00-17:00
Stretnutia:


Miestnosť:
Multifunkčná sála Minerva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9, 04180 Košice - Staré Mesto
Budova MINERVA, 1. posch.