Príprava pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a školských zariadení na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ (29.04.2019 15:00 - 30.06.2019 15:00)
Tlačiť
Späť


Príprava pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a školských zariadení na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“
Anotácia:
Program Unplugged je školský preventívny program, ktorý budú realizovať naši vyškolení učitelia medzi žiakmi 7. ročníka.

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Kačalová, michaela.kacalova@upjs.sk,
Lektor/poradca: PhDr. Anna Janovská, PhD.
Počet účastníkov (min-max): 8 - 25
Registrácia: Od: 22.03.2019 (15:00) do: 15.04.2019 (16:00)
Termín: Od: 29.04.2019 (15:00) do: 30.06.2019 (15:00)
Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) s aprobáciou na vyučovanie predmetov etická výchova, občianska náuka, telesná a športová výchova a biológia, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg
Poznámka:
Po ukončení registrácie budú všetci uchádzači oslovení s návrhom harmonogramu vzdelávania. Bližšie informácie o vzdelávacom programe nájdete na: https://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/vzdelavacie-aktivity/skoly/kv/

Miestnosť:
Virtuálna učebňa
elektronické vzdelávanie cez internet