Žiadosť o vykonanie druhej atestácie pedagogického zamestnanca (01.01.2019 00:00 - 30.06.2019 23:59)
Tlačiť
Späť


Žiadosť o vykonanie druhej atestácie pedagogického zamestnanca
Anotácia:


Kontaktná osoba: RNDr. Slavka Blichová, slavka.blichova@upjs.sk, +421552341286
Lektor/poradca: bude upresnené
Počet účastníkov (min-max): 1 - 30
Registrácia: Od: 27.11.2018 (00:00) do: 31.12.2018 (23:59)
Termín: Od: 01.01.2019 (00:00) do: 30.06.2019 (23:59)
Cieľová skupina: učitelia ZŠ a SŠ s prvou atestáciou - prihlášku je potrebné vyplniť do 31.12.2018. Ak žiadosť o vykonanie atestácie bude prijatá, uchádzačovi bude oznámený termín vykonania atestačnej skúšky vrátane obhajoby atestačnej práce najneskôr do šiestich mesiacov od termínu podania žiadosti, t. j. do 30.06.2019 v zmysle Pokynov k vykonaniu prvej a druhej atestácie.
Poznámka:

Platobné informácie:
Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice; Peňažný ústav: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Suma: 41.00 €


Miestnosť:
Virtuálna učebňa
elektronické vzdelávanie cez internet