História výziev

Aktuálne výzvy
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2020 01.10.2020 (00:00) 01.12.2020 (12:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020 22.09.2020 (00:00) 27.11.2020 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.1.2021) 21.09.2020 (00:00) 20.01.2021 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2021) 21.09.2020 (00:00) 20.01.2021 (23:59)
Framework Partnership Agreement PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN SLOVAKIA - Europe Direct 30.06.2020 (00:00) 20.10.2020 (17:00)
APVV program Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021 15.06.2020 (00:00) 15.07.2020 (12:00)
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2021-2022 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 21.05.2020 (00:00) 20.09.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 (00:00) 20.09.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 (00:00) 20.09.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 (00:00) 20.09.2020 (23:59)
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C) 19.05.2020 (00:00) 11.06.2020 (23:59)
Horizon 2020 - European Research Council ERC ADVANCED GRANT (ERC-2020-ADG) 14.05.2020 (00:00) 26.08.2020 (23:59)
Fond na podporu umenia Výzva č. 10 / 2020 Fondu na podporu umenia 17.04.2020 (00:00) 04.05.2020 (15:00)
Central European Initiative (CEI) CEI Extraordinary Call for Proposals 2020 25.03.2020 (00:00) 09.04.2020 (23:59)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 20.03.2020 (00:00) 29.05.2020 (14:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 20.03.2020 (00:00) 29.05.2020 (23:59)
Visegrad fund Visegrad Grants 6/2020 01.03.2020 (00:00) 01.06.2020 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 (00:00) 20.05.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 (00:00) 20.05.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 (00:00) 20.05.2020 (23:59)
ERASMUS + Strategic Partnerships 01.01.2020 (00:00) 24.03.2020 (00:00)
Granty EHP a Nórska ACC03 - ClimaEdu 31.12.2019 (00:00) 28.02.2020 (23:59)
H2020 - Coordination and support action Supporting research organisations to implement gender equality plans 10.12.2019 (00:00) 23.05.2020 (23:59)
H2020 - Coordination and support action Open schooling and collaboration on science education 10.12.2019 (00:00) 23.05.2020 (23:59)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2020) 05.12.2019 (00:00) 12.05.2020 (17:00)
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Towards sustainable urban air mobility 03.12.2019 (00:00) 28.04.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2020-2021 02.12.2019 (00:00) 31.01.2020 (23:59)
ERASMUS + Sector Skills Alliances 2020 02.12.2019 (00:00) 26.02.2020 (23:59)
ERASMUS + Sector Skills Alliances 2020 - Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 01.12.2019 (00:00) 26.02.2020 (00:00)
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na podporu zapojenia verejných vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít 18.11.2019 (00:00) 27.11.2019 (00:00)
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 The 3rd Call for Proposals of the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 14.11.2019 (01:00) 13.02.2020 (14:00)
ERASMUS + EAC-A02-2019 (ERASMUS+ Call for proposals 2020) 07.11.2019 (00:00) 26.02.2020 (17:00)
ERASMUS + Erasmus+ Sport Collaborative Partnerships - EAC-A02-2019-SPO 05.11.2019 (00:00) 21.04.2020 (17:00)
Horizon 2020 - European Research Council ERC CONSOLIDATOR GRANTS 24.10.2019 (00:00) 05.02.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2019 (ďalej len "IPEL2019_2020") 15.10.2019 (00:00) 15.12.2019 (23:59)
Horizon 2020 - Research and Innovation Action FNR-11-2020: Prospecting aquatic and terrestrial natural biological resources for biologically active compounds 15.10.2019 (00:00) 22.01.2020 (17:00)
European Space Agency ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY : FIFTH CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES (PECS) IN SLOVAKIA 01.10.2019 (00:00) 02.12.2019 (13:00)
Nadácia Pontis VÝZVA SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY 30.09.2019 (00:00) 31.10.2019 (00:00)
Justice Programme Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy 25.09.2019 (00:00) 29.01.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2020) 21.09.2019 (00:00) 20.01.2020 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2020) 21.09.2019 (00:00) 20.01.2020 (23:59)
Granty EHP a Nórska VÝZVA SCHÉMY MALÝCH GRANTOV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT NA PODPORU INŠTITUCIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE S UKRAJINOU Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 16.09.2019 (01:00) 15.01.2020 (23:59)
Granty EHP a Nórska Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01) 15.09.2019 (00:00) 31.01.2020 (23:59)
INTERREG Cezhraničná spolupráca INTERREG V-A program Slovensko-Maďarskej spolupráce, referenčné číslo: SKHU/1902 12.09.2019 (00:01) 17.12.2019 (14:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019 12.09.2019 (00:00) 12.11.2019 (23:59)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 12.09.2019 (00:00) 14.01.2019 (17:00)
Granty EHP a Nórska Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva - Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca (Granty EHP a Nórska 2014 - 2021) Slovensko 19.08.2019 (00:00) 29.11.2019 (23:59)
Granty EHP a Nórska Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01) 01.08.2019 (00:00) 31.12.2020 (23:59)
Operačný program Ľudské zdroje Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov 26.07.2019 (00:00) 07.01.2020 (00:00)
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation WIDESPREAD-06-2020 - ERA Chairs 24.07.2019 (00:00) 14.11.2019 (17:00)
Dunajská stratégia Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike. 08.07.2019 (00:00) 20.09.2019 (23:59)
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic conditions 04.07.2019 (00:00) 04.06.2020 (23:59)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Francúzsko 2019 01.07.2019 (00:00) 02.09.2019 (12:00)
APVV mladí vedeckí pracovníci Verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov - MVP 2019 31.05.2019 (00:00) 08.11.2019 (12:00)
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2019 (ďalej len "IPEL2019") 21.05.2019 (00:00) 20.09.2019 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2019) 21.05.2019 (00:00) 20.09.2019 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2019) 21.05.2019 (00:00) 20.09.2019 (23:59)
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja (ONKO) 15.05.2019 (00:00) 15.07.2019 (00:00)
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja 15.05.2019 (00:00) 15.07.2019 (00:00)
Poskytnutie finančnej podpory na rok 2019 Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2019 15.05.2019 (00:00) 15.07.2019 (00:00)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 11.04.2019 (00:00) 11.09.2019 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 29.03.2019 (00:00) 26.04.2019 (23:59)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 29.03.2019 (00:00) 26.04.2019 (14:00)
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice Výzva č. 8/2019 Fondu na podporu umenia 25.02.2019 (00:00) 25.03.2019 (15:00)
Visegrad fund Visegrad grants k 06/2019 a k 10/2019 01.02.2019 (00:00) 31.10.2019 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2019) 21.01.2019 (00:00) 20.05.2019 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2019) 21.01.2019 (00:00) 20.05.2019 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2019-2020 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 21.01.2019 (00:00) 01.03.2019 (23:59)
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Bieloruskej republike 08.01.2019 (00:00) 08.03.2019 (12:00)
World Health Organization German funds 2019 01.01.2019 (00:00) 30.04.2019 (00:00)
Czech-BioImaging CZBioImaging 2019 01.01.2019 (00:00) 30.09.2019 (00:00)
Operačný program Kvalita životného prostredia 48. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 21.12.2018 (00:00) 28.06.2019 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2019-2020 17.12.2018 (00:01) 21.02.2019 (23:59)
European Space Agency ESA PECS 4th call for Slovakia 03.12.2018 (00:00) 12.02.2019 (13:00)
Operačný program Výskum a inovácie - VA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3 - 08 16.11.2018 (00:00) 17.07.2019 (00:00)
Operačný program Výskum a inovácie - VA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 16.11.2018 (00:00) 17.07.2019 (00:00)
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 06.11.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 06.11.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
ERASMUS + Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2019 - EAC/A03/2018 06.11.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2019 - EAC/A03/2018 24.10.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education 2018 04.10.2018 (12:00) 31.12.2018 (00:00)
Environmentálny fond Environmentálny fond - podpora formou dotácie pre rok 2019 01.10.2018 (00:00) 31.10.2018 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2019) 21.09.2018 (00:00) 20.01.2019 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2019) 21.09.2018 (00:00) 20.01.2019 (23:59)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018 13.09.2018 (00:00) 30.11.2018 (23:59)
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 04.09.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
Justice Programme JUST-2018-AG-DRUGS: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 04.09.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 14.08.2018 (00:01) 14.12.2018 (23:59)
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05 14.08.2018 (00:01) 14.12.2018 (23:59)
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06 14.08.2018 (00:01) 14.12.2018 (23:59)
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-07 14.08.2018 (00:01) 14.12.2018 (23:59)
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 14.08.2018 (00:01) 14.12.2018 (23:59)
Granty Španielska Výzva Štátnej agentúry pre výskum na rok 2018. Tematická oblasť: Recursos y technologias Agroalimantarias (Poľnohospodársko-potravinárske zdroje a technológie) 01.08.2018 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU 20.07.2018 (00:00) 07.09.2018 (23:59)
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation H2020-WIDESPREAD-2018-2019 15.07.2018 (00:00) 15.12.2018 (17:00)
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation H2020-WIDESPREAD-2018-2019-ERA Chair 15.07.2018 (00:00) 07.12.2018 (17:00)
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty - všeobecná 2018 03.07.2018 (00:00) 31.07.2018 (23:59)
Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD - výzva 2019/2020 01.06.2018 (00:01) 31.07.2018 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2018) 21.05.2018 (00:00) 20.09.2018 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2018) 21.05.2018 (00:00) 20.09.2018 (23:59)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Srbsko 2018 16.05.2018 (00:00) 16.07.2018 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2018 (ďalej „IPEL2018“) 14.05.2018 (10:00) 10.06.2018 (16:00)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Poľsko 2018 02.05.2018 (00:01) 02.07.2018 (23:59)
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte 18.04.2018 (00:00) 18.06.2018 (14:00)
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 18.04.2018 (00:00) 30.11.2018 (00:00)
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 18.04.2018 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Portugalsko 2018 17.04.2018 (00:01) 18.06.2018 (23:59)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Kórea 2018 11.04.2018 (00:01) 11.06.2018 (23:59)
Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB ICGEB Research Grants 2018 01.04.2018 (00:00) 30.04.2018 (00:00)
APVV program Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 29.03.2018 (00:00) 31.10.2018 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 26.03.2018 (00:00) 27.04.2018 (14:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 26.03.2018 (00:00) 27.04.2018 (14:00)
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT 15.03.2018 (00:00) 15.05.2018 (23:59)
Grants-in-Aid for Scientific Research Fund for the promotion oj Joint International Research, Japan 01.03.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice 9/2018 Program 5.1.3 - Akvizícia knižníc 28.02.2018 (00:01) 28.03.2018 (15:00)
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnerships Projects for Higher Education 2018 09.02.2018 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
Visegrad fund Visegrad grants 06/2018 01.02.2018 (00:00) 01.06.2018 (12:00)
3rd Health Programme HP-PJ-2018 25.01.2018 (00:00) 26.04.2018 (17:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2018) 21.01.2018 (00:00) 20.05.2018 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2018) 21.01.2018 (00:00) 20.05.2018 (23:59)
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike 15.01.2018 (00:00) 03.04.2018 (12:00)
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 - Civil Society 01.01.2018 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 – European Remembrance 01.01.2018 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
Visegrad fund Visegrad Grants 10/2018 01.01.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG MNiSW 0245/2018 - DIALOG 01.01.2018 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2018-2019 18.12.2017 (00:01) 21.02.2018 (23:59)
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 15.12.2017 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 15.12.2017 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty - všeobecná 2017 21.11.2017 (00:00) 09.12.2016 (23:59)
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 07.11.2017 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 31.10.2017 (00:01) 31.12.2018 (23:59)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 17.10.2017 (17:00) 17.01.2018 (17:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017 03.10.2017 (00:01) 04.12.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2018) 21.09.2017 (00:00) 20.01.2018 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2018) 21.09.2017 (00:00) 20.01.2018 (23:59)
Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania Kvalita vzdelávania 2017 05.09.2017 (00:01) 20.10.2017 (23:59)
H2020 - BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS H2020-SC1-BHC-2018-2020 26.07.2017 (00:00) 30.10.2018 (00:00)
Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU 27.06.2017 (00:01) 31.08.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2018-2019 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (zberný termín 20.09.2017) 01.06.2017 (00:00) 20.09.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2017) 01.06.2017 (00:00) 20.09.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2017) 01.06.2017 (00:00) 20.09.2017 (23:59)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2017 31.05.2017 (00:01) 01.08.2017 (12:00)
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 HUSKROUA/1702 17.05.2017 (00:01) 31.10.2020 (23:59)
H2020 - Spreading excellence and widening participation a H2020-WIDESPREAD-2016-2017 11.05.2017 (17:00) 15.11.2017 (17:00)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Taiwan 2017 02.05.2017 (00:01) 03.07.2017 (12:00)
Small Grants Program Small Grants Program, 2017 01.05.2017 (00:01) 31.05.2017 (23:59)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Francúzsko 2017 03.04.2017 (00:01) 15.06.2017 (12:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 20.03.2017 (00:01) 14.05.2017 (14:00)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Čína 2017 15.03.2017 (00:01) 15.05.2017 (12:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 13.03.2017 (00:01) 31.05.2017 (14:00)
Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť Výzva 6/2017 01.03.2017 (00:01) 03.04.2017 (15:00)
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice 5/2017 15.02.2017 (00:01) 15.03.2017 (15:00)
ERASMUS + KA2 Strategische Partnerschappen Hoger Onderwijs Call 2017 09.02.2017 (00:00) 31.12.2017 (00:00)
ERASMUS + Key Action 2 – Strategic partnerships in the field of education and training 2017 01.02.2017 (00:00) 29.03.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2017 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2017) 21.01.2017 (00:00) 20.05.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2017 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2017) 21.01.2017 (00:00) 20.05.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2017-2018 13.01.2017 (00:01) 16.03.2017 (12:00)
Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA SR 11.01.2017 (00:00) 24.02.2017 (00:00)
Visegrad fund Strategic Grants 01.01.2017 (00:00) 16.04.2017 (00:00)
Projekty pre vysoké školy OPTP-PO1-SC1-2016-11 15.12.2016 (00:01) 28.02.2017 (23:59)
Operačný program Technická pomoc Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 15.12.2016 (00:00) 31.12.2017 (00:00)
INTERREG Cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko - Česko SK-CZ/2016/02 14.12.2016 (00:01) 14.12.2016 (23:59)
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 13.12.2016 (00:00) 13.02.2017 (23:59)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange 01.12.2016 (00:00) 05.05.2017 (23:59)
Rights, Equality and Citizenship Programme Support training activities on the data protection reform 29.11.2016 (00:00) 25.01.2017 (17:00)
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity Building in the Field of Higher Education 2017 24.11.2016 (00:00) 09.02.2017 (00:00)
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 21.11.2016 (00:00) 31.12.2018 (00:00)
Visegrad fund University Studies Grants 01.11.2016 (00:01) 01.12.2016 (23:59)
Horizon 2020 - European Research Council ERC Consolidator grant 20.10.2016 (00:00) 09.02.2017 (17:00)
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 12.10.2016 (00:00) 31.12.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.1.2017) 28.09.2016 (00:00) 20.01.2017 (23:59)
E-Talent E-Talent 21.09.2016 (00:00) 04.11.2016 (00:00)
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Verejná výzva MŠVVaŠ SR na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie 20.09.2016 (00:00) 15.12.2016 (00:00)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 15.09.2016 (00:00) 10.01.2017 (00:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016 12.09.2016 (00:00) 15.11.2016 (00:00)
Viac dizajnu Viac dizajnu 09.09.2016 (00:00) 31.10.2016 (00:00)
Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania Kvalita vzdelávania 02.09.2016 (00:00) 20.10.2016 (00:00)
Granty EHP a Nórska Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 15.08.2016 (00:01) 31.10.2017 (23:59)
INTERREG Cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko - Maďarsko SK-HU/1601 29.07.2016 (00:01) 30.10.2016 (23:59)
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Horizon 2020 - Research and Innovation Action 28.07.2016 (00:01) 04.10.2016 (17:00)
Dunajská stratégia Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike. 15.07.2016 (00:01) 30.09.2016 (23:59)
Justice Programme JUST-2016-AG-DRUG: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 28.06.2016 (00:01) 18.10.2016 (17:00)
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva MZ SR - na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre rok 2016 - 15. 09. 2016 23.06.2016 (00:00) 15.09.2016 (00:00)
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 31.05.2016 (00:01) 31.12.2016 (23:59)
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 31.05.2016 (00:00) 31.10.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 27.9.2016) 21.05.2016 (00:00) 27.09.2016 (00:00)
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA ZDRAVIA PACIENTOV SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI 28.04.2016 (00:00) 30.06.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016) 15.04.2016 (00:00) 20.05.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016) 14.04.2016 (00:00) 20.05.2016 (00:00)
Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD - Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN 01.04.2016 (00:01) 30.06.2016 (23:59)
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice Výzva č. 8/2016 Fondu na podporu umenia 18.03.2016 (00:00) 17.04.2016 (00:00)
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT 07.03.2016 (00:00) 10.05.2016 (00:00)
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania 29.02.2016 (00:00) 31.07.2016 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 01.02.2016 (00:00) 29.04.2016 (00:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 01.02.2016 (00:00) 29.04.2016 (00:00)
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016 (00:01) 31.12.2020 (23:59)
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016 (00:01) 31.12.2020 (23:59)
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016 (00:01) 31.12.2020 (23:59)
NATO The Science for Peace and Security Programme 01.01.2016 (00:01) 01.09.2016 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016 (00:00) 31.12.2019 (00:00)
Visegrad fund Visegrad grants (Small Grants, Standard Grants) 01.01.2016 (00:00) 31.12.2017 (00:00)
Grantová schéma predsedníctva pre mimovládne organizácie a školy Dotáciu na 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zameraná na predsedníctvo SR v Rade EÚ 01.01.2016 (00:00) 11.03.2016 (00:00)
European Space Agency Programme for European cooperating states 01.01.2016 (00:00) 01.04.2016 (00:00)
Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB ICGEB Research Grants 2016 01.01.2016 (00:00) 30.04.2016 (00:00)
Non-interventional post-authorisation safety studies EMA - Pass Support to research 01.01.2016 (00:00) 31.05.2018 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2016-2017 14.12.2015 (00:01) 10.02.2016 (12:00)
ERASMUS + Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity Building in Higher Education 2016 20.10.2015 (00:01) 10.02.2016 (23:59)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Horizont2020 Marie Skłodowska-Curie, Innovative Training Networks 15.10.2015 (00:01) 12.01.2016 (23:59)
H2020 - Spreading excellence and widening participation a H2020-WIDESPREAD-2016-2017 14.10.2015 (00:00) 11.05.2017 (00:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2015 09.09.2015 (00:00) 31.03.2017 (00:00)
Horizon 2020 - European Research Council Horizon 2020 - European Research Council (ERC), Advanced Grant (ADG) 24.05.2015 (00:01) 01.09.2016 (23:59)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Čína 2015 30.04.2015 (00:01) 30.06.2015 (23:59)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2015 20.03.2015 (00:01) 22.05.2015 (23:59)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 02.03.2015 (00:00) 29.04.2015 (00:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 02.03.2015 (00:00) 30.04.2015 (14:00)
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnerships Projects for Higher Education 2015 09.02.2015 (00:00) 31.12.2015 (00:00)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange (RISE)-2015 06.01.2015 (00:01) 28.04.2015 (23:59)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014 02.09.2014 (00:00) 31.03.2017 (00:00)
Granty Španielska Recursos y technologias Agroalimantarias 01.08.2014 (00:01) 31.12.2014 (23:59)
Výskumné projekty SKS Výskumné granty SKS 01.04.2014 (00:00) 31.03.2017 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 03.03.2014 (00:00) 30.04.2014 (14:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 03.03.2014 (00:00) 30.04.2014 (00:00)
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Bulharsko 2013 10.05.2013 (00:01) 09.07.2013 (23:59)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 08.03.2013 (00:00) 26.04.2013 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 01.03.2013 (00:00) 26.04.2013 (14:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012 05.11.2012 (00:00) 31.03.2017 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 20.03.2012 (00:00) 30.04.2012 (00:00)