História výziev

Aktuálne výzvy
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie Ukončenie
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education 2018 04.10.2018 (12:00) 08.02.2018 (23:59)
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty - všeobecná 21.11.2017 (00:00) 09.12.2016 (23:59)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 31.10.2017 (00:01) 14.12.2017 (23:59)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 17.10.2017 (17:00) 17.01.2018 (17:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017 03.10.2017 (00:01) 04.12.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2018) 21.09.2017 (00:00) 20.01.2018 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2018) 21.09.2017 (00:00) 20.01.2018 (23:59)
Kvalita vzdelávania Kvalita vzdelávania 2017 05.09.2017 (00:01) 20.10.2017 (23:59)
Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU 27.06.2017 (00:01) 31.08.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2018-2019 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (zberný termín 20.09.2017) 01.06.2017 (00:00) 20.09.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2017) 01.06.2017 (00:00) 20.09.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2017) 01.06.2017 (00:00) 20.09.2017 (23:59)
APVV mobilitné APVV Slovensko-Rakúsko 2017 31.05.2017 (00:01) 01.08.2017 (12:00)
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 HUSKROUA/1702 17.05.2017 (00:01) 30.11.2017 (23:59)
H2020 - Spreading excellence and widening participation H2020-WIDESPREAD-2016-2017 11.05.2017 (17:00) 15.11.2017 (17:00)
APVV mobilitné APVV Slovensko-Taiwan 2017 02.05.2017 (00:01) 03.07.2017 (12:00)
Small Grants Program Small Grants Program, 2017 01.05.2017 (00:01) 31.05.2017 (23:59)
APVV mobilitné APVV Slovensko-Francúzsko 2017 03.04.2017 (00:01) 15.06.2017 (12:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 20.03.2017 (00:01) 14.05.2017 (14:00)
APVV mobilitné APVV Slovensko-Čína 2017 15.03.2017 (00:01) 15.05.2017 (12:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 13.03.2017 (00:01) 31.05.2017 (14:00)
Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť Výzva 6/2017 01.03.2017 (00:01) 03.04.2017 (15:00)
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice 5/2017 15.02.2017 (00:01) 15.03.2017 (15:00)
ERASMUS + Key Action 2 – Strategic partnerships in the field of education and training 2017 01.02.2017 (00:00) 29.03.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2017 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2017) 21.01.2017 (00:00) 20.05.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2017 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2017) 21.01.2017 (00:00) 20.05.2017 (23:59)
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2017-2018 13.01.2017 (00:01) 16.03.2017 (12:00)
Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA SR 11.01.2017 (00:00) 24.02.2017 (00:00)
Visegrad fund Strategic Grants 01.01.2017 (00:00) 16.04.2017 (00:00)
Projekty pre vysoké školy OPTP-PO1-SC1-2016-11 15.12.2016 (00:01) 28.02.2017 (23:59)
INTERREG Cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko - Česko SK-CZ/2016/02 14.12.2016 (00:01) 14.12.2016 (23:59)
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 13.12.2016 (00:00) 13.02.2017 (23:59)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange 01.12.2016 (00:00) 05.05.2017 (23:59)
Rights, Equality and Citizenship Programme Support training activities on the data protection reform 29.11.2016 (00:00) 25.01.2017 (17:00)
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity Building in the Field of Higher Education 2017 24.11.2016 (00:00) 09.02.2017 (00:00)
Visegrad fund University Studies Grants 01.11.2016 (00:01) 01.12.2016 (23:59)
Horizon 2020 - European Research Council ERC Consolidator grant 20.10.2016 (00:00) 09.02.2017 (17:00)
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 12.10.2016 (00:00) 31.12.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.1.2017) 28.09.2016 (00:00) 20.01.2017 (23:59)
E-Talent E-Talent 21.09.2016 (00:00) 04.11.2016 (00:00)
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Verejná výzva MŠVVaŠ SR na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie 20.09.2016 (00:00) 15.12.2016 (00:00)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 15.09.2016 (00:00) 10.01.2017 (00:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016 12.09.2016 (00:00) 15.11.2016 (00:00)
Viac dizajnu Viac dizajnu 09.09.2016 (00:00) 31.10.2016 (00:00)
Kvalita vzdelávania Kvalita vzdelávania 02.09.2016 (00:00) 20.10.2016 (00:00)
Granty EHP a Nórska Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 15.08.2016 (00:01) 31.10.2017 (23:59)
INTERREG Cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko - Maďarsko SK-HU/1601 29.07.2016 (00:01) 30.10.2016 (23:59)
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Horizon 2020 - Research and Innovation Action 28.07.2016 (00:01) 04.10.2016 (17:00)
Dunajská stratégia Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike. 15.07.2016 (00:01) 30.09.2016 (23:59)
Justice Programme JUST-2016-AG-DRUG: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 28.06.2016 (00:01) 18.10.2016 (17:00)
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva MZ SR - na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre rok 2016 - 15. 09. 2016 23.06.2016 (00:00) 15.09.2016 (00:00)
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 31.05.2016 (00:01) 31.12.2016 (23:59)
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 31.05.2016 (00:00) 31.10.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 27.9.2016) 21.05.2016 (00:00) 27.09.2016 (00:00)
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA ZDRAVIA PACIENTOV SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI 28.04.2016 (00:00) 30.06.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016) 15.04.2016 (00:00) 20.05.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016) 14.04.2016 (00:00) 20.05.2016 (00:00)
Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD - Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN 01.04.2016 (00:01) 30.06.2016 (23:59)
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice Výzva č. 8/2016 Fondu na podporu umenia 18.03.2016 (00:00) 17.04.2016 (00:00)
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT 07.03.2016 (00:00) 10.05.2016 (00:00)
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania 29.02.2016 (00:00) 31.07.2016 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 01.02.2016 (00:00) 29.04.2016 (00:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 01.02.2016 (00:00) 29.04.2016 (00:00)
NATO The Science for Peace and Security Programme 01.01.2016 (00:01) 01.09.2016 (23:59)
Visegrad fund Visegrad grants (Small Grants, Standard Grants) 01.01.2016 (00:00) 31.12.2017 (00:00)
Grantová schéma predsedníctva pre mimovládne organizácie a školy Dotáciu na 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zameraná na predsedníctvo SR v Rade EÚ 01.01.2016 (00:00) 11.03.2016 (00:00)
European Space Agency Programme for European cooperating states 01.01.2016 (00:00) 01.04.2016 (00:00)
Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB ICGEB Research Grants 2016 01.01.2016 (00:00) 30.04.2016 (00:00)
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2016-2017 14.12.2015 (00:01) 10.02.2016 (12:00)
ERASMUS + Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity Building in Higher Education 2016 20.10.2015 (00:01) 10.02.2016 (23:59)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Horizont2020 Marie Skłodowska-Curie, Innovative Training Networks 15.10.2015 (00:01) 12.01.2016 (23:59)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2015 09.09.2015 (00:00) 31.03.2017 (00:00)
Horizon 2020 - European Research Council Horizon 2020 - European Research Council (ERC), Advanced Grant (ADG) 24.05.2015 (00:01) 01.09.2016 (23:59)
APVV mobilitné APVV Slovensko-Čína 2015 30.04.2015 (00:01) 30.06.2015 (23:59)
APVV mobilitné APVV Slovensko-Rakúsko 2015 20.03.2015 (00:01) 22.05.2015 (23:59)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 02.03.2015 (00:00) 31.01.2017 (00:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 02.03.2015 (00:00) 30.04.2015 (14:00)
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange (RISE)-2015 06.01.2015 (00:01) 28.04.2015 (23:59)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014 02.09.2014 (00:00) 31.03.2017 (00:00)
Granty Španielska Recursos y technologias Agroalimantarias 01.08.2014 (00:01) 31.12.2014 (23:59)
Výskumné projekty SKS Výskumné granty SKS 01.04.2014 (00:00) 31.03.2017 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 03.03.2014 (00:00) 30.04.2014 (14:00)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 03.03.2014 (00:00) 30.04.2014 (00:00)
APVV mobilitné APVV Slovensko-Bulharsko 2013 10.05.2013 (00:01) 09.07.2013 (23:59)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 08.03.2013 (00:00) 26.04.2013 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 01.03.2013 (00:00) 26.04.2013 (14:00)
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012 05.11.2012 (00:00) 31.03.2017 (00:00)
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 20.03.2012 (00:00) 28.02.2017 (00:00)