Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


História výziev


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy
Operačný program Technická pomoc Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 15.12.2016 00:00 31.12.2017 00:00