Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


História výziev


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 The 3rd Call for Proposals of the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 14.11.2019 01:00 13.02.2020 14:00
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 HUSKROUA/1702 17.05.2017 00:01 31.10.2020 23:59