Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


História výziev


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021 12.07.2021 06:29 30.09.2021 23:59
Nadácia Pontis Výzvu pre malé projekty 2021 Fondu SK-NIC 01.07.2021 00:00 02.08.2021 00:00
APVV výskumné bilaterálne Slovensko - Rusko RD 2021 30.06.2021 00:00 31.08.2021 00:00
HORIZON EUROPE HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage 29.06.2021 00:00 05.10.2021 17:00
HORIZON EUROPE HORIZON-HLTH-2021-CARE-05 22.06.2021 00:00 21.09.2021 17:00
HORIZON EUROPE HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06 22.06.2021 00:00 21.09.2021 17:00
APVV program Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ 01.06.2021 00:00 15.10.2021 12:00
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 31.05.2021 00:00 30.09.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.9.2021) 21.05.2021 00:00 20.09.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaneho výskumu (zberný termín 20.9.2021) 21.05.2021 00:00 20.09.2021 23:59
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 05.05.2021 00:00 07.06.2021 14:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 05.05.2021 00:00 07.06.2021 14:00
HORIZON EUROPE CERV-2021-CITIZENS-REM European Remembrance 21.04.2021 17:00 22.06.2021 17:00
APVV bilatelárne Slovensko - Ukrajina 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00
APVV bilatelárne Slovensko - Srbsko 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00
APVV bilatelárne Slovensko - Poľsko 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00
APVV bilatelárne Slovensko - Čína 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00
HORIZON EUROPE HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01 Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment 15.04.2021 17:00 20.05.2021 17:00
HORIZON EUROPE HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics 15.04.2021 17:00 20.05.2021 17:00
HORIZON EUROPE EIC Pathfinder Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01) 08.04.2021 00:00 19.05.2021 17:00
APVV bilatelárne Slovensko - Taiwan 2021 01.04.2021 00:00 02.06.2021 12:00
HORIZON EUROPE eit DIGITAL: HEI Initiative - Innovation Capacity Building for Higher Education 24.03.2021 12:00 25.05.2021 12:00
Fond spravodlivej transformácie Zber projektových zámerov 2021 18.03.2021 00:00 30.04.2021 00:00
Fond na podporu umenia Výzva č. 8/2021 15.03.2021 00:00 19.04.2021 00:00
Grantová výzva pre podporu výskumu - Nadácia ESET Grantová výzva pre podporu výskumu: Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19 03.03.2021 00:00 31.03.2021 00:00
European Space Agency SK6 PECS - Nová výzva ESA 2021 29.01.2021 00:00 10.03.2021 23:59
Program Active Citizens Fund–Slovakia 3.výzva na predkladanie žiadostí o grant 04-3-Z 26.01.2021 00:00 29.04.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaneho výskumu (zberný termín 20.5.2021) 21.01.2021 00:00 20.05.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.5.2021) 21.01.2021 00:00 20.05.2021 23:59
Visegrad fund (V4)-Japan Joint Research Program “Advanced Materials” 2nd Joint Call 15.01.2021 00:00 19.04.2021 00:00
CERN ALICE CERN 2021 01.01.2021 00:00 30.01.2021 00:00
Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​ Výzva na rok 2021 15.12.2020 00:00 15.02.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2021-2022 01.12.2020 00:00 31.01.2021 23:59
Projekty IPCEI Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií 23.11.2020 00:00 21.01.2021 15:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2020 01.10.2020 00:00 01.12.2020 12:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020 22.09.2020 00:00 27.11.2020 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.1.2021) 21.09.2020 00:00 20.01.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2021) 21.09.2020 00:00 20.01.2021 23:59
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 05.08.2020 00:00 30.09.2020 00:00
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie 05.08.2020 00:00 30.09.2020 00:00
Framework Partnership Agreement PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN SLOVAKIA - Europe Direct 30.06.2020 00:00 20.10.2020 17:00
APVV program Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021 15.06.2020 00:00 15.07.2020 12:00
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2021-2022 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 21.05.2020 00:00 20.09.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 00:00 20.09.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 00:00 20.09.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 00:00 20.09.2020 23:59
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C) 19.05.2020 00:00 11.06.2020 23:59
Horizon 2020 - European Research Council ERC ADVANCED GRANT (ERC-2020-ADG) 14.05.2020 00:00 26.08.2020 23:59
Fond na podporu umenia Výzva č. 10 / 2020 Fondu na podporu umenia 17.04.2020 00:00 04.05.2020 15:00
Central European Initiative (CEI) CEI Extraordinary Call for Proposals 2020 25.03.2020 00:00 09.04.2020 23:59
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 20.03.2020 00:00 29.05.2020 14:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 20.03.2020 00:00 29.05.2020 23:59
Visegrad fund Visegrad Grants 6/2020 01.03.2020 00:00 01.06.2020 00:00
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic 30.01.2020 00:00 12.02.2020 17:00
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 00:00 20.05.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 00:00 20.05.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 00:00 20.05.2020 23:59
ERASMUS + Strategic Partnerships 01.01.2020 00:00 24.03.2020 00:00
Granty EHP a Nórska ACC03 - ClimaEdu 31.12.2019 00:00 28.02.2020 23:59
H2020 - Coordination and support action Supporting research organisations to implement gender equality plans 10.12.2019 00:00 23.05.2020 23:59
H2020 - Coordination and support action Open schooling and collaboration on science education 10.12.2019 00:00 23.05.2020 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2020) 05.12.2019 00:00 12.05.2020 17:00
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Towards sustainable urban air mobility 03.12.2019 00:00 28.04.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2020-2021 02.12.2019 00:00 31.01.2020 23:59
ERASMUS + Sector Skills Alliances 2020 02.12.2019 00:00 26.02.2020 23:59
ERASMUS + Sector Skills Alliances 2020 - Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 01.12.2019 00:00 26.02.2020 00:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na podporu zapojenia verejných vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít 18.11.2019 00:00 27.11.2019 00:00
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 The 3rd Call for Proposals of the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 14.11.2019 01:00 13.02.2020 14:00
ERASMUS + EAC-A02-2019 (ERASMUS+ Call for proposals 2020) 07.11.2019 00:00 26.02.2020 17:00
ERASMUS + Erasmus+ Sport Collaborative Partnerships - EAC-A02-2019-SPO 05.11.2019 00:00 21.04.2020 17:00
Horizon 2020 - European Research Council ERC CONSOLIDATOR GRANTS 24.10.2019 00:00 05.02.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2019 (ďalej len "IPEL2019_2020") 15.10.2019 00:00 15.12.2019 23:59
Horizon 2020 - Research and Innovation Action FNR-11-2020: Prospecting aquatic and terrestrial natural biological resources for biologically active compounds 15.10.2019 00:00 22.01.2020 17:00
Slovenská hepatologická spoločnosť - Slovenská lekárska spoločnosť Vedecké granty SHS SLS 2019 01.10.2019 00:00 30.10.2019 00:00
European Space Agency ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY : FIFTH CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES (PECS) IN SLOVAKIA 01.10.2019 00:00 02.12.2019 13:00
Nadácia Pontis VÝZVA SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY 30.09.2019 00:00 31.10.2019 00:00
Justice Programme Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy 25.09.2019 00:00 29.01.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2020) 21.09.2019 00:00 20.01.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2020) 21.09.2019 00:00 20.01.2020 23:59
Granty EHP a Nórska VÝZVA SCHÉMY MALÝCH GRANTOV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT NA PODPORU INŠTITUCIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE S UKRAJINOU Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 16.09.2019 01:00 15.01.2020 23:59
Granty EHP a Nórska Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01) 15.09.2019 00:00 31.01.2020 23:59
INTERREG Cezhraničná spolupráca INTERREG V-A program Slovensko-Maďarskej spolupráce, referenčné číslo: SKHU/1902 12.09.2019 00:01 17.12.2019 14:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019 12.09.2019 00:00 12.11.2019 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 12.09.2019 00:00 14.01.2019 17:00
Granty EHP a Nórska Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva - Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca (Granty EHP a Nórska 2014 - 2021) Slovensko 19.08.2019 00:00 29.11.2019 23:59
Granty EHP a Nórska Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01) 01.08.2019 00:00 31.12.2020 23:59
Operačný program Ľudské zdroje Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov 26.07.2019 00:00 07.01.2020 00:00
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation WIDESPREAD-06-2020 - ERA Chairs 24.07.2019 00:00 14.11.2019 17:00
H2020 - Spreading excellence and widening participation a WIDESPREAD-05-2020: Twinning 24.07.2019 00:00 14.11.2019 00:00
Dunajská stratégia Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike. 08.07.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions involving digital tools for people-centred care 04.07.2019 00:00 04.06.2020 17:00
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Addressing low vaccine uptake 04.07.2019 00:00 04.06.2021 00:00
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic conditions 04.07.2019 00:00 04.06.2020 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Francúzsko 2019 01.07.2019 00:00 02.09.2019 12:00
APVV mladí vedeckí pracovníci Verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov - MVP 2019 31.05.2019 00:00 08.11.2019 12:00
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2019 (ďalej len "IPEL2019") 21.05.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2019) 21.05.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2019) 21.05.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja (ONKO) 15.05.2019 00:00 15.07.2019 00:00
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja 15.05.2019 00:00 15.07.2019 00:00
Poskytnutie finančnej podpory na rok 2019 Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2019 15.05.2019 00:00 15.07.2019 00:00
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 11.04.2019 00:00 11.09.2019 00:00
INTERREG Cezhraničná spolupráca Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901 01.04.2019 00:00 30.04.2020 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 29.03.2019 00:00 26.04.2019 23:59
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 29.03.2019 00:00 26.04.2019 14:00
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice Výzva č. 8/2019 Fondu na podporu umenia 25.02.2019 00:00 25.03.2019 15:00
Visegrad fund Visegrad grants k 06/2019 a k 10/2019 01.02.2019 00:00 31.10.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2019) 21.01.2019 00:00 20.05.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2019) 21.01.2019 00:00 20.05.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2019-2020 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 21.01.2019 00:00 01.03.2019 23:59
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Bieloruskej republike 08.01.2019 00:00 08.03.2019 12:00
World Health Organization German funds 2019 01.01.2019 00:00 30.04.2019 00:00
Czech-BioImaging CZBioImaging 2019 01.01.2019 00:00 30.09.2019 00:00
Operačný program Kvalita životného prostredia 48. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 21.12.2018 00:00 28.06.2019 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2019-2020 17.12.2018 00:01 21.02.2019 23:59
European Space Agency ESA PECS 4th call for Slovakia 03.12.2018 00:00 12.02.2019 13:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3 - 08 16.11.2018 00:00 17.07.2019 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 16.11.2018 00:00 17.07.2019 00:00
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 06.11.2018 00:00 31.12.2019 00:00
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 06.11.2018 00:00 31.12.2019 00:00
ERASMUS + Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2019 - EAC/A03/2018 06.11.2018 00:00 31.12.2019 00:00
ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2019 - EAC/A03/2018 24.10.2018 00:00 31.12.2019 00:00
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education 2018 04.10.2018 12:00 31.12.2018 00:00
Environmentálny fond Environmentálny fond - podpora formou dotácie pre rok 2019 01.10.2018 00:00 31.10.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2019) 21.09.2018 00:00 20.01.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2019) 21.09.2018 00:00 20.01.2019 23:59
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018 13.09.2018 00:00 30.11.2018 23:59
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 04.09.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Justice Programme JUST-2018-AG-DRUGS: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 04.09.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-07 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Granty Španielska Výzva Štátnej agentúry pre výskum na rok 2018. Tematická oblasť: Recursos y technologias Agroalimantarias (Poľnohospodársko-potravinárske zdroje a technológie) 01.08.2018 00:00 31.12.2018 00:00
Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU 20.07.2018 00:00 07.09.2018 23:59
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation H2020-WIDESPREAD-2018-2019 15.07.2018 00:00 15.12.2018 17:00
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation H2020-WIDESPREAD-2018-2019-ERA Chair 15.07.2018 00:00 07.12.2018 17:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty - všeobecná 2018 03.07.2018 00:00 31.07.2018 23:59
Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD - výzva 2019/2020 01.06.2018 00:01 31.07.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2018) 21.05.2018 00:00 20.09.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2018) 21.05.2018 00:00 20.09.2018 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Srbsko 2018 16.05.2018 00:00 16.07.2018 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2018 (ďalej „IPEL2018“) 14.05.2018 10:00 10.06.2018 16:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Poľsko 2018 02.05.2018 00:01 02.07.2018 23:59
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte 18.04.2018 00:00 18.06.2018 14:00
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 18.04.2018 00:00 30.11.2018 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 18.04.2018 00:00 31.12.2018 00:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Portugalsko 2018 17.04.2018 00:01 18.06.2018 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Kórea 2018 11.04.2018 00:01 11.06.2018 23:59
Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB ICGEB Research Grants 2018 01.04.2018 00:00 30.04.2018 00:00
APVV program Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 29.03.2018 00:00 31.10.2018 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 26.03.2018 00:00 27.04.2018 14:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 26.03.2018 00:00 27.04.2018 14:00
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT 15.03.2018 00:00 15.05.2018 23:59
Grants-in-Aid for Scientific Research Fund for the promotion oj Joint International Research, Japan 01.03.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice 9/2018 Program 5.1.3 - Akvizícia knižníc 28.02.2018 00:01 28.03.2018 15:00
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnerships Projects for Higher Education 2018 09.02.2018 00:00 31.12.2018 00:00
Visegrad fund Visegrad grants 06/2018 01.02.2018 00:00 01.06.2018 12:00
3rd Health Programme HP-PJ-2018 25.01.2018 00:00 26.04.2018 17:00
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2018) 21.01.2018 00:00 20.05.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2018) 21.01.2018 00:00 20.05.2018 23:59
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike 15.01.2018 00:00 03.04.2018 12:00
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 - Civil Society 01.01.2018 00:00 31.12.2018 00:00
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 – European Remembrance 01.01.2018 00:00 31.12.2018 00:00
Visegrad fund Visegrad Grants 10/2018 01.01.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG MNiSW 0245/2018 - DIALOG 01.01.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2018-2019 18.12.2017 00:01 21.02.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 15.12.2017 00:00 31.12.2018 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 15.12.2017 00:00 31.12.2018 00:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty - všeobecná 2017 21.11.2017 00:00 09.12.2016 23:59
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 07.11.2017 00:00 31.12.2018 00:00
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 31.10.2017 00:01 31.12.2018 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 17.10.2017 17:00 17.01.2018 17:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017 03.10.2017 00:01 04.12.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2018) 21.09.2017 00:00 20.01.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2018) 21.09.2017 00:00 20.01.2018 23:59
Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania Kvalita vzdelávania 2017 05.09.2017 00:01 20.10.2017 23:59
H2020 - BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS H2020-SC1-BHC-2018-2020 26.07.2017 00:00 30.10.2018 00:00
Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU 27.06.2017 00:01 31.08.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2018-2019 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (zberný termín 20.09.2017) 01.06.2017 00:00 20.09.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2017) 01.06.2017 00:00 20.09.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2017) 01.06.2017 00:00 20.09.2017 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2017 31.05.2017 00:01 01.08.2017 12:00
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 HUSKROUA/1702 17.05.2017 00:01 31.10.2020 23:59
H2020 - Spreading excellence and widening participation a H2020-WIDESPREAD-2016-2017 11.05.2017 17:00 15.11.2017 17:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Taiwan 2017 02.05.2017 00:01 03.07.2017 12:00
Small Grants Program Small Grants Program, 2017 01.05.2017 00:01 31.05.2017 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Francúzsko 2017 03.04.2017 00:01 15.06.2017 12:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 20.03.2017 00:01 14.05.2017 14:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Čína 2017 15.03.2017 00:01 15.05.2017 12:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 13.03.2017 00:01 31.05.2017 14:00
Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť Výzva 6/2017 01.03.2017 00:01 03.04.2017 15:00
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice 5/2017 15.02.2017 00:01 15.03.2017 15:00
ERASMUS + KA2 Strategische Partnerschappen Hoger Onderwijs Call 2017 09.02.2017 00:00 31.12.2017 00:00
ERASMUS + Key Action 2 – Strategic partnerships in the field of education and training 2017 01.02.2017 00:00 29.03.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2017 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2017) 21.01.2017 00:00 20.05.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2017 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2017) 21.01.2017 00:00 20.05.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2017-2018 13.01.2017 00:01 16.03.2017 12:00
Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA SR 11.01.2017 00:00 24.02.2017 00:00
Visegrad fund Strategic Grants 01.01.2017 00:00 16.04.2017 00:00
Projekty pre vysoké školy OPTP-PO1-SC1-2016-11 15.12.2016 00:01 28.02.2017 23:59
Operačný program Technická pomoc Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 15.12.2016 00:00 31.12.2017 00:00
INTERREG Cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko - Česko SK-CZ/2016/02 14.12.2016 00:01 14.12.2016 23:59
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 13.12.2016 00:00 13.02.2017 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange 01.12.2016 00:00 05.05.2017 23:59
Rights, Equality and Citizenship Programme Support training activities on the data protection reform 29.11.2016 00:00 25.01.2017 17:00
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity Building in the Field of Higher Education 2017 24.11.2016 00:00 09.02.2017 00:00
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 21.11.2016 00:00 31.12.2018 00:00
Visegrad fund University Studies Grants 01.11.2016 00:01 01.12.2016 23:59
Horizon 2020 - European Research Council ERC Consolidator grant 20.10.2016 00:00 09.02.2017 17:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 12.10.2016 00:00 31.12.2016 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.1.2017) 28.09.2016 00:00 20.01.2017 23:59
E-Talent E-Talent 21.09.2016 00:00 04.11.2016 00:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Verejná výzva MŠVVaŠ SR na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie 20.09.2016 00:00 15.12.2016 00:00
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 15.09.2016 00:00 10.01.2017 00:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016 12.09.2016 00:00 15.11.2016 00:00
Viac dizajnu Viac dizajnu 09.09.2016 00:00 31.10.2016 00:00
Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania Kvalita vzdelávania 02.09.2016 00:00 20.10.2016 00:00
Granty EHP a Nórska Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 15.08.2016 00:01 31.10.2017 23:59
INTERREG Cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko - Maďarsko SK-HU/1601 29.07.2016 00:01 30.10.2016 23:59
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Horizon 2020 - Research and Innovation Action 28.07.2016 00:01 04.10.2016 17:00
Dunajská stratégia Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike. 15.07.2016 00:01 30.09.2016 23:59
Justice Programme JUST-2016-AG-DRUG: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 28.06.2016 00:01 18.10.2016 17:00
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva MZ SR - na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre rok 2016 - 15. 09. 2016 23.06.2016 00:00 15.09.2016 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 31.05.2016 00:01 31.12.2016 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 31.05.2016 00:00 31.10.2016 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 27.9.2016) 21.05.2016 00:00 27.09.2016 00:00
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA ZDRAVIA PACIENTOV SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI 28.04.2016 00:00 30.06.2016 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016) 15.04.2016 00:00 20.05.2016 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016) 14.04.2016 00:00 20.05.2016 00:00
Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD - Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN 01.04.2016 00:01 30.06.2016 23:59
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice Výzva č. 8/2016 Fondu na podporu umenia 18.03.2016 00:00 17.04.2016 00:00
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT 07.03.2016 00:00 10.05.2016 00:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania 29.02.2016 00:00 31.07.2016 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 01.02.2016 00:00 29.04.2016 00:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 01.02.2016 00:00 29.04.2016 00:00
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016 00:01 31.12.2020 23:59
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016 00:01 31.12.2020 23:59
NATO The Science for Peace and Security Programme 01.01.2016 00:01 01.09.2016 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016 00:00 31.12.2019 00:00
Visegrad fund Visegrad grants (Small Grants, Standard Grants) 01.01.2016 00:00 31.12.2017 00:00
Grantová schéma predsedníctva pre mimovládne organizácie a školy Dotáciu na 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zameraná na predsedníctvo SR v Rade EÚ 01.01.2016 00:00 11.03.2016 00:00
European Space Agency Programme for European cooperating states 01.01.2016 00:00 01.04.2016 00:00
Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB ICGEB Research Grants 2016 01.01.2016 00:00 30.04.2016 00:00
Non-interventional post-authorisation safety studies EMA - Pass Support to research 01.01.2016 00:00 31.05.2018 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2016-2017 14.12.2015 00:01 10.02.2016 12:00
ERASMUS + Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity Building in Higher Education 2016 20.10.2015 00:01 10.02.2016 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Horizont2020 Marie Skłodowska-Curie, Innovative Training Networks 15.10.2015 00:01 12.01.2016 23:59
H2020 - Spreading excellence and widening participation a H2020-WIDESPREAD-2016-2017 14.10.2015 00:00 11.05.2017 00:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2015 09.09.2015 00:00 31.03.2017 00:00
Horizon 2020 - European Research Council Horizon 2020 - European Research Council (ERC), Advanced Grant (ADG) 24.05.2015 00:01 01.09.2016 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Čína 2015 30.04.2015 00:01 30.06.2015 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2015 20.03.2015 00:01 22.05.2015 23:59
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 02.03.2015 00:00 29.04.2015 00:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 02.03.2015 00:00 30.04.2015 14:00
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnerships Projects for Higher Education 2015 09.02.2015 00:00 31.12.2015 00:00
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange (RISE)-2015 06.01.2015 00:01 28.04.2015 23:59
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014 02.09.2014 00:00 31.03.2017 00:00
Granty Španielska Recursos y technologias Agroalimantarias 01.08.2014 00:01 31.12.2014 23:59
Výskumné projekty SKS Výskumné granty SKS 01.04.2014 00:00 31.03.2017 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 03.03.2014 00:00 30.04.2014 14:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 03.03.2014 00:00 30.04.2014 00:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Bulharsko 2013 10.05.2013 00:01 09.07.2013 23:59
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 08.03.2013 00:00 26.04.2013 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 01.03.2013 00:00 26.04.2013 14:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012 05.11.2012 00:00 31.03.2017 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 20.03.2012 00:00 30.04.2012 00:00