Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


História výziev


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy
Granty Španielska Proyectos I+D+i FEDER Andalucía 2014-2020 18.01.2022 12:58 19.01.2022 12:58
ERASMUS + Erasmus+ KA131 Projekt mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov 16.12.2021 10:08 16.12.2021 10:09
Vnútorný vedecký grantový systém PPZVV VVGS UPJŠ 2022-2023 Projekty na podporu začlenenia výskumníkov do výskumu (zberný termín 20.1.2022) 13.12.2021 00:00 20.01.2022 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém FF UPJŠ VVGS FF UPJŠ 2022-2023 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a doktorandov (bez obmedzenia veku) 08.10.2021 00:00 31.10.2021 23:59
ERASMUS + KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education 05.10.2021 00:00 13.11.2021 23:59
APVV výskumné bilaterálne Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike 04.10.2021 00:00 06.12.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2022-2023 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.1.2022) 21.09.2021 00:00 20.01.2022 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2022-2023 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2022) 21.09.2021 00:00 20.01.2022 23:59
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021 10.09.2021 00:00 11.11.2021 12:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021 12.07.2021 06:29 30.09.2021 23:59
Nadácia Pontis Výzvu pre malé projekty 2021 Fondu SK-NIC 01.07.2021 00:00 02.08.2021 00:00
APVV výskumné bilaterálne Slovensko - Rusko RD 2021 30.06.2021 00:00 31.08.2021 00:00
HORIZON EUROPE HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage 29.06.2021 00:00 05.10.2021 17:00
HORIZON EUROPE MSCA Doctoral Networks 2021 (HORIZON-MSCA-2021-DN-01) 22.06.2021 17:00 16.11.2021 17:00
HORIZON EUROPE HORIZON-HLTH-2021-CARE-05 22.06.2021 00:00 21.09.2021 17:00
HORIZON EUROPE HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06 22.06.2021 00:00 21.09.2021 17:00
APVV program Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ 01.06.2021 00:00 15.10.2021 12:00
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 31.05.2021 00:00 30.09.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.9.2021) 21.05.2021 00:00 20.09.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaneho výskumu (zberný termín 20.9.2021) 21.05.2021 00:00 20.09.2021 23:59
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 05.05.2021 00:00 07.06.2021 14:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 05.05.2021 00:00 07.06.2021 14:00
HORIZON EUROPE CERV-2021-CITIZENS-REM European Remembrance 21.04.2021 17:00 22.06.2021 17:00
APVV bilatelárne Slovensko - Ukrajina 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00
APVV bilatelárne Slovensko - Srbsko 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00
APVV bilatelárne Slovensko - Poľsko 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00
APVV bilatelárne Slovensko - Čína 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00
HORIZON EUROPE HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01 Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment 15.04.2021 17:00 20.05.2021 17:00
HORIZON EUROPE HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics 15.04.2021 17:00 20.05.2021 17:00
HORIZON EUROPE EIC Pathfinder Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01) 08.04.2021 00:00 19.05.2021 17:00
APVV bilatelárne Slovensko - Taiwan 2021 01.04.2021 00:00 02.06.2021 12:00
HORIZON EUROPE eit DIGITAL: HEI Initiative - Innovation Capacity Building for Higher Education 24.03.2021 12:00 25.05.2021 12:00
Fond spravodlivej transformácie Zber projektových zámerov 2021 18.03.2021 00:00 30.04.2021 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF-Rozvojové projekty 16.03.2021 00:00 31.12.2021 23:59
Fond na podporu umenia Výzva č. 8/2021 15.03.2021 00:00 19.04.2021 00:00
Grantová výzva pre podporu výskumu - Nadácia ESET Grantová výzva pre podporu výskumu: Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19 03.03.2021 00:00 31.03.2021 00:00
European Space Agency SK6 PECS - Nová výzva ESA 2021 29.01.2021 00:00 10.03.2021 23:59
Program Active Citizens Fund–Slovakia 3.výzva na predkladanie žiadostí o grant 04-3-Z 26.01.2021 00:00 29.04.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaneho výskumu (zberný termín 20.5.2021) 21.01.2021 00:00 20.05.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.5.2021) 21.01.2021 00:00 20.05.2021 23:59
Visegrad fund (V4)-Japan Joint Research Program “Advanced Materials” 2nd Joint Call 15.01.2021 00:00 19.04.2021 00:00
CERN ALICE CERN 2021 01.01.2021 00:00 30.01.2021 00:00
Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​ Výzva na rok 2021 15.12.2020 00:00 15.02.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2021-2022 01.12.2020 00:00 31.01.2021 23:59
Projekty IPCEI Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií 23.11.2020 00:00 21.01.2021 15:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2020 01.10.2020 00:00 01.12.2020 12:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020 22.09.2020 00:00 27.11.2020 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.1.2021) 21.09.2020 00:00 20.01.2021 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2021) 21.09.2020 00:00 20.01.2021 23:59
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 05.08.2020 00:00 30.09.2020 00:00
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie 05.08.2020 00:00 30.09.2020 00:00
Framework Partnership Agreement PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN SLOVAKIA - Europe Direct 30.06.2020 00:00 20.10.2020 17:00
APVV program Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021 15.06.2020 00:00 15.07.2020 12:00
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2021-2022 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 21.05.2020 00:00 20.09.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 00:00 20.09.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 00:00 20.09.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020 00:00 20.09.2020 23:59
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C) 19.05.2020 00:00 11.06.2020 23:59
Horizon 2020 - European Research Council ERC ADVANCED GRANT (ERC-2020-ADG) 14.05.2020 00:00 26.08.2020 23:59
Fond na podporu umenia Výzva č. 10 / 2020 Fondu na podporu umenia 17.04.2020 00:00 04.05.2020 15:00
Central European Initiative (CEI) CEI Extraordinary Call for Proposals 2020 25.03.2020 00:00 09.04.2020 23:59
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 20.03.2020 00:00 29.05.2020 14:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 20.03.2020 00:00 29.05.2020 23:59
Visegrad fund Visegrad Grants 6/2020 01.03.2020 00:00 01.06.2020 00:00
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic 30.01.2020 00:00 12.02.2020 17:00
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 00:00 20.05.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 00:00 20.05.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2020) 21.01.2020 00:00 20.05.2020 23:59
ERASMUS + Strategic Partnerships 01.01.2020 00:00 24.03.2020 00:00
Granty EHP a Nórska ACC03 - ClimaEdu 31.12.2019 00:00 28.02.2020 23:59
H2020 - Coordination and support action Supporting research organisations to implement gender equality plans 10.12.2019 00:00 23.05.2020 23:59
H2020 - Coordination and support action Open schooling and collaboration on science education 10.12.2019 00:00 23.05.2020 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2020) 05.12.2019 00:00 12.05.2020 17:00
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Towards sustainable urban air mobility 03.12.2019 00:00 28.04.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2020-2021 02.12.2019 00:00 31.01.2020 23:59
ERASMUS + Sector Skills Alliances 2020 02.12.2019 00:00 26.02.2020 23:59
ERASMUS + Sector Skills Alliances 2020 - Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 01.12.2019 00:00 26.02.2020 00:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na podporu zapojenia verejných vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít 18.11.2019 00:00 27.11.2019 00:00
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 The 3rd Call for Proposals of the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 14.11.2019 01:00 13.02.2020 14:00
ERASMUS + EAC-A02-2019 (ERASMUS+ Call for proposals 2020) 07.11.2019 00:00 26.02.2020 17:00
ERASMUS + Erasmus+ Sport Collaborative Partnerships - EAC-A02-2019-SPO 05.11.2019 00:00 21.04.2020 17:00
Horizon 2020 - European Research Council ERC CONSOLIDATOR GRANTS 24.10.2019 00:00 05.02.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2019 (ďalej len "IPEL2019_2020") 15.10.2019 00:00 15.12.2019 23:59
Horizon 2020 - Research and Innovation Action FNR-11-2020: Prospecting aquatic and terrestrial natural biological resources for biologically active compounds 15.10.2019 00:00 22.01.2020 17:00
Slovenská hepatologická spoločnosť - Slovenská lekárska spoločnosť Vedecké granty SHS SLS 2019 01.10.2019 00:00 30.10.2019 00:00
European Space Agency ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY : FIFTH CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES (PECS) IN SLOVAKIA 01.10.2019 00:00 02.12.2019 13:00
Nadácia Pontis VÝZVA SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY 30.09.2019 00:00 31.10.2019 00:00
Justice Programme Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy 25.09.2019 00:00 29.01.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2020) 21.09.2019 00:00 20.01.2020 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2020) 21.09.2019 00:00 20.01.2020 23:59
Granty EHP a Nórska VÝZVA SCHÉMY MALÝCH GRANTOV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT NA PODPORU INŠTITUCIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE S UKRAJINOU Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 16.09.2019 01:00 15.01.2020 23:59
Granty EHP a Nórska Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01) 15.09.2019 00:00 31.01.2020 23:59
INTERREG Cezhraničná spolupráca INTERREG V-A program Slovensko-Maďarskej spolupráce, referenčné číslo: SKHU/1902 12.09.2019 00:01 17.12.2019 14:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019 12.09.2019 00:00 12.11.2019 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 12.09.2019 00:00 14.01.2019 17:00
Granty EHP a Nórska Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva - Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca (Granty EHP a Nórska 2014 - 2021) Slovensko 19.08.2019 00:00 29.11.2019 23:59
Granty EHP a Nórska Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01) 01.08.2019 00:00 31.12.2020 23:59
Operačný program Ľudské zdroje Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov 26.07.2019 00:00 07.01.2020 00:00
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation WIDESPREAD-06-2020 - ERA Chairs 24.07.2019 00:00 14.11.2019 17:00
H2020 - Spreading excellence and widening participation a WIDESPREAD-05-2020: Twinning 24.07.2019 00:00 14.11.2019 00:00
Dunajská stratégia Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike. 08.07.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions involving digital tools for people-centred care 04.07.2019 00:00 04.06.2020 17:00
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Addressing low vaccine uptake 04.07.2019 00:00 04.06.2021 00:00
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic conditions 04.07.2019 00:00 04.06.2020 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Francúzsko 2019 01.07.2019 00:00 02.09.2019 12:00
APVV mladí vedeckí pracovníci Verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov - MVP 2019 31.05.2019 00:00 08.11.2019 12:00
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2019 (ďalej len "IPEL2019") 21.05.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2019) 21.05.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2019) 21.05.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja (ONKO) 15.05.2019 00:00 15.07.2019 00:00
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja 15.05.2019 00:00 15.07.2019 00:00
Poskytnutie finančnej podpory na rok 2019 Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2019 15.05.2019 00:00 15.07.2019 00:00
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 11.04.2019 00:00 11.09.2019 00:00
INTERREG Cezhraničná spolupráca Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901 01.04.2019 00:00 30.04.2020 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 29.03.2019 00:00 26.04.2019 23:59
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 29.03.2019 00:00 26.04.2019 14:00
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice Výzva č. 8/2019 Fondu na podporu umenia 25.02.2019 00:00 25.03.2019 15:00
Visegrad fund Visegrad grants k 06/2019 a k 10/2019 01.02.2019 00:00 31.10.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2019) 21.01.2019 00:00 20.05.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2019) 21.01.2019 00:00 20.05.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2019-2020 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 21.01.2019 00:00 01.03.2019 23:59
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Bieloruskej republike 08.01.2019 00:00 08.03.2019 12:00
World Health Organization German funds 2019 01.01.2019 00:00 30.04.2019 00:00
Czech-BioImaging CZBioImaging 2019 01.01.2019 00:00 30.09.2019 00:00
Operačný program Kvalita životného prostredia 48. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 21.12.2018 00:00 28.06.2019 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2019-2020 17.12.2018 00:01 21.02.2019 23:59
European Space Agency ESA PECS 4th call for Slovakia 03.12.2018 00:00 12.02.2019 13:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3 - 08 16.11.2018 00:00 17.07.2019 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 16.11.2018 00:00 17.07.2019 00:00
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 06.11.2018 00:00 31.12.2019 00:00
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 06.11.2018 00:00 31.12.2019 00:00
ERASMUS + Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2019 - EAC/A03/2018 06.11.2018 00:00 31.12.2019 00:00
ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2019 - EAC/A03/2018 24.10.2018 00:00 31.12.2019 00:00
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education 2018 04.10.2018 12:00 31.12.2018 00:00
Environmentálny fond Environmentálny fond - podpora formou dotácie pre rok 2019 01.10.2018 00:00 31.10.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2019) 21.09.2018 00:00 20.01.2019 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2019) 21.09.2018 00:00 20.01.2019 23:59
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018 13.09.2018 00:00 30.11.2018 23:59
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 04.09.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Justice Programme JUST-2018-AG-DRUGS: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 04.09.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-07 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 14.08.2018 00:01 14.12.2018 23:59
Granty Španielska Výzva Štátnej agentúry pre výskum na rok 2018. Tematická oblasť: Recursos y technologias Agroalimantarias (Poľnohospodársko-potravinárske zdroje a technológie) 01.08.2018 00:00 31.12.2018 00:00
Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU 20.07.2018 00:00 07.09.2018 23:59
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation H2020-WIDESPREAD-2018-2019 15.07.2018 00:00 15.12.2018 17:00
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation H2020-WIDESPREAD-2018-2019-ERA Chair 15.07.2018 00:00 07.12.2018 17:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty - všeobecná 2018 03.07.2018 00:00 31.07.2018 23:59
Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD - výzva 2019/2020 01.06.2018 00:01 31.07.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2018) 21.05.2018 00:00 20.09.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2018) 21.05.2018 00:00 20.09.2018 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Srbsko 2018 16.05.2018 00:00 16.07.2018 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2018 (ďalej „IPEL2018“) 14.05.2018 10:00 10.06.2018 16:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Poľsko 2018 02.05.2018 00:01 02.07.2018 23:59
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte 18.04.2018 00:00 18.06.2018 14:00
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 18.04.2018 00:00 30.11.2018 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 18.04.2018 00:00 31.12.2018 00:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Portugalsko 2018 17.04.2018 00:01 18.06.2018 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Kórea 2018 11.04.2018 00:01 11.06.2018 23:59
Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB ICGEB Research Grants 2018 01.04.2018 00:00 30.04.2018 00:00
APVV program Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 29.03.2018 00:00 31.10.2018 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 26.03.2018 00:00 27.04.2018 14:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 26.03.2018 00:00 27.04.2018 14:00
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT 15.03.2018 00:00 15.05.2018 23:59
Grants-in-Aid for Scientific Research Fund for the promotion oj Joint International Research, Japan 01.03.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice 9/2018 Program 5.1.3 - Akvizícia knižníc 28.02.2018 00:01 28.03.2018 15:00
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnerships Projects for Higher Education 2018 09.02.2018 00:00 31.12.2018 00:00
Visegrad fund Visegrad grants 06/2018 01.02.2018 00:00 01.06.2018 12:00
3rd Health Programme HP-PJ-2018 25.01.2018 00:00 26.04.2018 17:00
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2018) 21.01.2018 00:00 20.05.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2018) 21.01.2018 00:00 20.05.2018 23:59
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike 15.01.2018 00:00 03.04.2018 12:00
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 - Civil Society 01.01.2018 00:00 31.12.2018 00:00
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 – European Remembrance 01.01.2018 00:00 31.12.2018 00:00
Visegrad fund Visegrad Grants 10/2018 01.01.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG MNiSW 0245/2018 - DIALOG 01.01.2018 00:00 31.12.2019 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2018-2019 18.12.2017 00:01 21.02.2018 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 15.12.2017 00:00 31.12.2018 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - MH Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 15.12.2017 00:00 31.12.2018 00:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty - všeobecná 2017 21.11.2017 00:00 09.12.2016 23:59
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 07.11.2017 00:00 31.12.2018 00:00
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 31.10.2017 00:01 31.12.2018 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 17.10.2017 17:00 17.01.2018 17:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017 03.10.2017 00:01 04.12.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2018) 21.09.2017 00:00 20.01.2018 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2018) 21.09.2017 00:00 20.01.2018 23:59
Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania Kvalita vzdelávania 2017 05.09.2017 00:01 20.10.2017 23:59
H2020 - BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS H2020-SC1-BHC-2018-2020 26.07.2017 00:00 30.10.2018 00:00
Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU 27.06.2017 00:01 31.08.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2018-2019 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (zberný termín 20.09.2017) 01.06.2017 00:00 20.09.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2017) 01.06.2017 00:00 20.09.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2017) 01.06.2017 00:00 20.09.2017 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2017 31.05.2017 00:01 01.08.2017 12:00
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 HUSKROUA/1702 17.05.2017 00:01 31.10.2020 23:59
H2020 - Spreading excellence and widening participation a H2020-WIDESPREAD-2016-2017 11.05.2017 17:00 15.11.2017 17:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Taiwan 2017 02.05.2017 00:01 03.07.2017 12:00
Small Grants Program Small Grants Program, 2017 01.05.2017 00:01 31.05.2017 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Francúzsko 2017 03.04.2017 00:01 15.06.2017 12:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 20.03.2017 00:01 14.05.2017 14:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Čína 2017 15.03.2017 00:01 15.05.2017 12:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 13.03.2017 00:01 31.05.2017 14:00
Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť Výzva 6/2017 01.03.2017 00:01 03.04.2017 15:00
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice 5/2017 15.02.2017 00:01 15.03.2017 15:00
ERASMUS + KA2 Strategische Partnerschappen Hoger Onderwijs Call 2017 09.02.2017 00:00 31.12.2017 00:00
ERASMUS + Key Action 2 – Strategic partnerships in the field of education and training 2017 01.02.2017 00:00 29.03.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2017 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2017) 21.01.2017 00:00 20.05.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2017 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2017) 21.01.2017 00:00 20.05.2017 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2017-2018 13.01.2017 00:01 16.03.2017 12:00
Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA SR 11.01.2017 00:00 24.02.2017 00:00
Visegrad fund Strategic Grants 01.01.2017 00:00 16.04.2017 00:00
Projekty pre vysoké školy OPTP-PO1-SC1-2016-11 15.12.2016 00:01 28.02.2017 23:59
Operačný program Technická pomoc Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 15.12.2016 00:00 31.12.2017 00:00
INTERREG Cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko - Česko SK-CZ/2016/02 14.12.2016 00:01 14.12.2016 23:59
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 13.12.2016 00:00 13.02.2017 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange 01.12.2016 00:00 05.05.2017 23:59
Rights, Equality and Citizenship Programme Support training activities on the data protection reform 29.11.2016 00:00 25.01.2017 17:00
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity Building in the Field of Higher Education 2017 24.11.2016 00:00 09.02.2017 00:00
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 21.11.2016 00:00 31.12.2018 00:00
Visegrad fund University Studies Grants 01.11.2016 00:01 01.12.2016 23:59
Horizon 2020 - European Research Council ERC Consolidator grant 20.10.2016 00:00 09.02.2017 17:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 12.10.2016 00:00 31.12.2016 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.1.2017) 28.09.2016 00:00 20.01.2017 23:59
E-Talent E-Talent 21.09.2016 00:00 04.11.2016 00:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Verejná výzva MŠVVaŠ SR na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie 20.09.2016 00:00 15.12.2016 00:00
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 15.09.2016 00:00 10.01.2017 00:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016 12.09.2016 00:00 15.11.2016 00:00
Viac dizajnu Viac dizajnu 09.09.2016 00:00 31.10.2016 00:00
Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania Kvalita vzdelávania 02.09.2016 00:00 20.10.2016 00:00
Granty EHP a Nórska Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 15.08.2016 00:01 31.10.2017 23:59
INTERREG Cezhraničná spolupráca Interreg Slovensko - Maďarsko SK-HU/1601 29.07.2016 00:01 30.10.2016 23:59
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Horizon 2020 - Research and Innovation Action 28.07.2016 00:01 04.10.2016 17:00
Dunajská stratégia Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike. 15.07.2016 00:01 30.09.2016 23:59
Justice Programme JUST-2016-AG-DRUG: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 28.06.2016 00:01 18.10.2016 17:00
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejná výzva MZ SR - na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre rok 2016 - 15. 09. 2016 23.06.2016 00:00 15.09.2016 00:00
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 31.05.2016 00:01 31.12.2016 23:59
Operačný program Výskum a inovácie - VA OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 31.05.2016 00:00 31.10.2016 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 27.9.2016) 21.05.2016 00:00 27.09.2016 00:00
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA ZDRAVIA PACIENTOV SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI 28.04.2016 00:00 30.06.2016 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016) 15.04.2016 00:00 20.05.2016 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016) 14.04.2016 00:00 20.05.2016 00:00
Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD - Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN 01.04.2016 00:01 30.06.2016 23:59
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice Výzva č. 8/2016 Fondu na podporu umenia 18.03.2016 00:00 17.04.2016 00:00
Ministerstvo zdravotníctva SR PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT 07.03.2016 00:00 10.05.2016 00:00
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania 29.02.2016 00:00 31.07.2016 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 01.02.2016 00:00 29.04.2016 00:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 01.02.2016 00:00 29.04.2016 00:00
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016 00:01 31.12.2020 23:59
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016 00:01 31.12.2020 23:59
NATO The Science for Peace and Security Programme 01.01.2016 00:01 01.09.2016 23:59
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016 00:00 31.12.2019 00:00
Visegrad fund Visegrad grants (Small Grants, Standard Grants) 01.01.2016 00:00 31.12.2017 00:00
Grantová schéma predsedníctva pre mimovládne organizácie a školy Dotáciu na 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zameraná na predsedníctvo SR v Rade EÚ 01.01.2016 00:00 11.03.2016 00:00
European Space Agency Programme for European cooperating states 01.01.2016 00:00 01.04.2016 00:00
Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB ICGEB Research Grants 2016 01.01.2016 00:00 30.04.2016 00:00
Non-interventional post-authorisation safety studies EMA - Pass Support to research 01.01.2016 00:00 31.05.2018 00:00
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2016-2017 14.12.2015 00:01 10.02.2016 12:00
ERASMUS + Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity Building in Higher Education 2016 20.10.2015 00:01 10.02.2016 23:59
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Horizont2020 Marie Skłodowska-Curie, Innovative Training Networks 15.10.2015 00:01 12.01.2016 23:59
H2020 - Spreading excellence and widening participation a H2020-WIDESPREAD-2016-2017 14.10.2015 00:00 11.05.2017 00:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2015 09.09.2015 00:00 31.03.2017 00:00
Horizon 2020 - European Research Council Horizon 2020 - European Research Council (ERC), Advanced Grant (ADG) 24.05.2015 00:01 01.09.2016 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Čína 2015 30.04.2015 00:01 30.06.2015 23:59
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Rakúsko 2015 20.03.2015 00:01 22.05.2015 23:59
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 02.03.2015 00:00 29.04.2015 00:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 02.03.2015 00:00 30.04.2015 14:00
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnerships Projects for Higher Education 2015 09.02.2015 00:00 31.12.2015 00:00
Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange (RISE)-2015 06.01.2015 00:01 28.04.2015 23:59
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014 02.09.2014 00:00 31.03.2017 00:00
Granty Španielska Recursos y technologias Agroalimantarias 01.08.2014 00:01 31.12.2014 23:59
Výskumné projekty SKS Výskumné granty SKS 01.04.2014 00:00 31.03.2017 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 03.03.2014 00:00 30.04.2014 14:00
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 03.03.2014 00:00 30.04.2014 00:00
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Bulharsko 2013 10.05.2013 00:01 09.07.2013 23:59
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 08.03.2013 00:00 26.04.2013 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 01.03.2013 00:00 26.04.2013 14:00
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012 05.11.2012 00:00 31.03.2017 00:00
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 20.03.2012 00:00 30.04.2012 00:00