Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2021-2022 01.12.2020
(00:00)
31.01.2021
(23:59)
Registrovať projekt
Projekty IPCEI Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií 23.11.2020
(00:00)
01.03.2021
(00:00)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt