Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2021-2022 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 21.05.2020
(00:00)
20.09.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2020-2021 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020
(00:00)
20.09.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.9.2020) 21.05.2020
(00:00)
20.09.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 20.03.2020
(00:00)
29.05.2020
(14:00)
Registrovať projekt
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 20.03.2020
(00:00)
29.05.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad Grants 6/2020 01.03.2020
(00:00)
01.06.2020
(00:00)
Registrovať projekt
Granty EHP a Nórska Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01) 01.08.2019
(00:00)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic conditions 04.07.2019
(00:00)
04.06.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 HUSKROUA/1702 17.05.2017
(00:01)
31.10.2020
(23:59)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt