Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie Ukončenie Stav
Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU 20.07.2018
(00:00)
07.09.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2018) 21.05.2018
(00:00)
20.09.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2018) 21.05.2018
(00:00)
20.09.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 18.04.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
APVV podpora prípravy a realizácie riešenia projektov H2020 Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 29.03.2018
(00:00)
31.10.2018
(00:00)
Registrovať projekt
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnership Projects for Higher Education 2018 09.02.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 - Civil Society 01.01.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 – European Remembrance 01.01.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 15.12.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 15.12.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 07.11.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 21.11.2016
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt