Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie Ukončenie Stav
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019 12.09.2019
(00:00)
12.11.2019
(23:59)
Registrovať projekt
Dunajská stratégia Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike. 08.07.2019
(00:00)
20.09.2019
(23:59)
Registrovať projekt
APVV mladí vedeckí pracovníci Verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov - MVP 2019 31.05.2019
(00:00)
30.09.2019
(12:00)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2019 (ďalej len "IPEL2019") 21.05.2019
(00:00)
20.09.2019
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2019) 21.05.2019
(00:00)
20.09.2019
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2019) 21.05.2019
(00:00)
20.09.2019
(23:59)
Registrovať projekt
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 06.11.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 06.11.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
ERASMUS + Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2019 - EAC/A03/2018 06.11.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2019 - EAC/A03/2018 24.10.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 04.09.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
Justice Programme JUST-2018-AG-DRUGS: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 04.09.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
Grants-in-Aid for Scientific Research Fund for the promotion oj Joint International Research, Japan 01.03.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad Grants 10/2018 01.01.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG MNiSW 0245/2018 - DIALOG 01.01.2018
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 HUSKROUA/1702 17.05.2017
(00:01)
31.10.2020
(23:59)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt