Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie Ukončenie Stav
Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice Výzva č. 8/2019 Fondu na podporu umenia 25.02.2019
(00:00)
25.03.2019
(15:00)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2019) 21.01.2019
(00:00)
20.05.2019
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2019) 21.01.2019
(00:00)
20.05.2019
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2019 (ďalej len "IPEL2019") 21.01.2019
(00:00)
20.05.2019
(23:59)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016
(00:00)
31.12.2019
(00:00)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt