Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie Ukončenie Stav
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education 2018 04.10.2018
(12:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Environmentálny fond Environmentálny fond - podpora formou dotácie pre rok 2019 01.10.2018
(00:00)
31.10.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018 13.09.2018
(00:00)
13.11.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 14.08.2018
(00:01)
14.12.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05 14.08.2018
(00:01)
14.12.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06 14.08.2018
(00:01)
14.12.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-07 14.08.2018
(00:01)
14.12.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 14.08.2018
(00:01)
14.12.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 18.04.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
APVV podpora prípravy a realizácie riešenia projektov H2020 Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 29.03.2018
(00:00)
31.10.2018
(00:00)
Registrovať projekt
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnership Projects for Higher Education 2018 09.02.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 - Civil Society 01.01.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 – European Remembrance 01.01.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 15.12.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 15.12.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 07.11.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 31.10.2017
(00:01)
31.12.2018
(23:59)
Registrovať projekt
H2020 - BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS H2020-SC1-BHC-2018-2020 26.07.2017
(00:00)
30.10.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 21.11.2016
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt