Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie Ukončenie Stav
ERASMUS + Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education 2018 04.10.2018
(12:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2019) 21.09.2018
(00:00)
20.01.2019
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020 VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2019) 21.09.2018
(00:00)
20.01.2019
(23:59)
Registrovať projekt
Horizon2020 - Spreading excellence and widening participation H2020-WIDESPREAD-2018-2019 15.07.2018
(00:00)
15.12.2018
(17:00)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 18.04.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
ERASMUS + Key Action 2 - Strategic Partnership Projects for Higher Education 2018 09.02.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 - Civil Society 01.01.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 EACEA/40/2017 – European Remembrance 01.01.2018
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 15.12.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Výskum a inovácie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 15.12.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Horizon 2020 - SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 07.11.2017
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 31.10.2017
(00:01)
31.12.2018
(23:59)
Registrovať projekt
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 21.11.2016
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt