Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2021-2022 01.12.2020
(00:00)
31.01.2021
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.1.2021) 21.09.2020
(00:00)
20.01.2021
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2021) 21.09.2020
(00:00)
20.01.2021
(23:59)
Registrovať projekt
Granty EHP a Nórska Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01) 01.08.2019
(00:00)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt