Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie Ukončenie Stav
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2020-2021 02.12.2019
(00:00)
31.01.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 The 3rd Call for Proposals of the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 14.11.2019
(01:00)
13.02.2020
(14:00)
Registrovať projekt
Granty EHP a Nórska Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01) 15.09.2019
(00:00)
31.01.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 HUSKROUA/1702 17.05.2017
(00:01)
31.10.2020
(23:59)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt