Aktuálne výzvy

História výziev
Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie Ukončenie Stav
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Srbsko 2018 16.05.2018
(00:00)
16.07.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2018 (ďalej „IPEL2018“) 14.05.2018
(10:00)
10.06.2018
(16:00)
Registrovať projekt
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Poľsko 2018 02.05.2018
(00:01)
02.07.2018
(23:59)
Registrovať projekt
APVV výskumné bilaterálne Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte 18.04.2018
(00:00)
18.06.2018
(14:00)
Registrovať projekt
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Portugalsko 2018 17.04.2018
(00:01)
18.06.2018
(23:59)
Registrovať projekt
APVV bilatelárne APVV Slovensko-Kórea 2018 11.04.2018
(00:01)
11.06.2018
(23:59)
Registrovať projekt
APVV podpora prípravy a realizácie riešenia projektov H2020 Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 29.03.2018
(00:00)
31.10.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Operačný program Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 21.11.2016
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
CERN Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad 4 Eastern Partnership Program 01.01.2016
(00:01)
31.12.2020
(23:59)
Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF - Rozvojové projekty 01.01.2016
(00:00)
31.12.2018
(00:00)
Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016
(00:00)
31.12.2999
(00:00)
Registrovať projekt
Non-interventional post-authorisation safety studies EMA - Pass Support to research 01.01.2016
(00:00)
31.05.2018
(00:00)
Registrovať projekt