Grantová schéma: Granty Španielska
Výzva: Recursos y technologias Agroalimantarias
Vyhlásenie výzvy: 01.08.2014
Ukončenie výzvy: 31.12.2014
Popis:

Recursos y technologias Agroalimantarias (Poľnohospodársko-potravinárske zdroje a technológie)