Grantová schéma: APVV bilatelárne
Výzva: APVV Slovensko-Bulharsko 2013
Vyhlásenie výzvy: 10.05.2013
Ukončenie výzvy: 09.07.2013
Popis:

http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-bg-2013/vyzva-sk-bg-2013-znenie-vyzvy-sk.pdf