Grantová schéma: APVV bilatelárne
Výzva: APVV Slovensko-Rakúsko 2015
Vyhlásenie výzvy: 20.03.2015
Ukončenie výzvy: 22.05.2015
Popis:

http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-at-2015/vyzva-sk-at-2015-znenie-vyzvy-sk.pdf